Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 190 Venres, 18 de setembro de 2020 Páx. 36537

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería do Mar

DECRETO 157/2020, do 17 de setembro, polo que se nomea secretaria xeral técnica da Consellería do Mar a Silvia Cortiñas Fernández.

En virtude do establecido nos artigos 4.13º e 34.2º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 28 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta da conselleira do Mar e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezasete de setembro de dous mil vinte,

Nomeo secretaria xeral técnica da Consellería do Mar a Silvia Cortiñas Fernández.

Santiago de Compostela, dezasete de setembro de dous mil vinte

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Mar