Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 195 Venres, 25 de setembro de 2020 Páx. 37264

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

DECRETO 158/2020, do 24 de setembro, polo que se dispón que cese María Cruz Ferreira Costa como directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático.

En virtude do establecido nos artigos 4.13º e 34.2º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 28 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta da conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día vinte e catro de setembro de dous mil vinte,

DISPOÑO:

Que cese, por petición propia, María Cruz Ferreira Costa como directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, vinte e catro de setembro de dous mil vinte

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda