Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 202 Martes, 6 de outubro de 2020 Páx. 38496

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por esta consellería no segundo cuadrimestre do ano 2020.

O artigo 15.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, establece que cada consellería ou entidade terá que remitir para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia unha relación dos convenios subscritos referida ao cuadrimestre anterior, para os efectos de cumprir coas obrigacións legais fixadas.

En consecuencia, e para dar cumprimento a esa obriga,

DISPOÑO:

Artigo 1.

Darlle publicidade á relación dos convenios subscritos pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nos meses de maio, xuño, xullo e agosto do ano 2020, que se incorpora como anexo I a esta resolución.

Artigo 2.

Darlle publicidade á relación dos convenios subscritos pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nos meses de xaneiro, febreiro e marzo do ano 2020 que se incorpora como anexo II a esta resolución.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2020

Beatriz Cuiña Barja
Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

ANEXO I

Convenios de colaboración subscritos pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nos meses de maio, xuño, xullo e agosto do ano 2020

Convenio

Achega económica da consellería (€)

Data sinatura

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e Unicef Comité Español para o Desenvolvemento en Caracas do proxecto «Plan de resposta educativa COVID-19: programa de alimentación escolar no Municipio Libertador de distrito capital, Venezuela 2020».

100.000,00 €

8.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e a Asociación Comité Español da UNRWA (UNRWA España) para o proxecto Garantir o dereito á saúde das persoas refuxiadas de Palestina na franxa de Gaza fronte á ameaza do COVID-19.

30.000,00 €

8.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia e a Asociación España con Acnur (El Comité Español del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) para o proxecto Prevención e resposta ante o coronavirus para as persoas refuxiadas.

30.000,00 €

8.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e ACCEM, para o desenvolvemento dun proxecto de atención de emerxencia á vítimas de trata de seres humanos e/ou de explotación sexual, derivada do estado de alarma sanitaria por COVID-19, no marco do pacto de estado contra a violencia de xénero.

5.000,00 €

12.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e Cáritas Diocesana de Ourense, para o desenvolvemento dun proxecto de atención de emerxencia á vítimas de trata de seres humanos e/ou de explotación sexual, derivada do estado de alarma sanitaria por COVID-19, no marco do pacto de estado contra a violencia de xénero.

5.000,00 €

12.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, para o desenvolvemento dun proxecto de atención de emerxencia á vítimas de trata de seres humanos e/ou de explotación sexual, derivada do estado de alarma sanitaria por COVID-19, no marco do pacto de estado contra a violencia de xénero.

5.000,00 €

12.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e Amaranta, para o desenvolvemento dun proxecto de atención de emerxencia á vítimas de trata de seres humanos e/ou de explotación sexual, derivada do estado de alarma sanitaria por COVID-19, no marco do pacto de estado contra a violencia de xénero.

5.000,00 €

12.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e Faraxa, para o desenvolvemento dun proxecto de atención de emerxencia á vítimas de trata de seres humanos e/ou de explotación sexual, derivada do estado de alarma sanitaria por COVID-19, no marco do pacto de estado contra a violencia de xénero.

5.000,00 €

12.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e Ecos do Sur, para o desenvolvemento dun proxecto de atención de emerxencia á vítimas de trata de seres humanos e/ou de explotación sexual, derivada do estado de alarma sanitaria por COVID-19, no marco do pacto de estado contra a violencia de xénero.

5.000,00 €

12.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e Hermanas Mercedarias de la Caridad, para a posta en marcha e mantemento de vivendas de transición para mulleres vítimas de violencia de xénero previas a un recurso de acollida, no marco do pacto de estado contra a violencia de xénero.

117.600,00 €

12.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e Aliad-Ultreia, para o desenvolvemento dun proxecto de atención de emerxencia á vítimas de trata de seres humanos e/ou de explotación sexual, derivada do estado de alarma sanitaria por COVID-19, no marco do pacto de estado contra a violencia de xénero.

5.000,00 €

13.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Asociación Esperanza Salnés.

15.000,00 €

14.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e Médicos do Mundo, para o desenvolvemento dun proxecto de atención de emerxencia á vítimas de trata de seres humanos e/ou de explotación sexual, derivada do estado de alarma sanitaria por COVID-19, no marco do pacto de estado contra a violencia de xénero.

5.000,00 €

15.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Asociación Provincial de Agrupacións e Asociacións de Voluntarios de Protección Civil da Coruña en materia de Protección Civil.

5.500,00 €

16.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Asociación Provincial de Agrupacións e Asociacións de Voluntarios de Protección Civil de Lugo en materia de Protección Civil.

5.500,00 €

16.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Asociación Provincial de Agrupacións e Asociacións de Voluntarios de Protección Civil de Ourense en materia de Protección Civil.

5.500,00 €

16.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral da Igualdade) e HH. Oblatas de Ferrol, para o desenvolvemento dun proxecto de atención de emerxencia á vítimas de trata de seres humanos e/ou de explotación sexual, derivada do estado de alarma sanitaria por COVID-19, no marco do pacto de estado contra a violencia de xénero.

5.000,00 €

18.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e a Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación.

20.000,00 €

19.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Asociación Provincial de Agrupacións e Asociacións de Voluntarios de Protección Civil de Pontevedra en materia de Protección Civil.

5.500,00 €

20.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Asociación de Axuda ao Toxicómano Érguete.

50.000,00 €

25.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Mos para a execución do proxecto denominado drenaxe no cemiterio municipal da Gándara-Torroso.

25.000,00 €

25.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Valga, para a execución do proxecto denominado mellora da climatización e rehabilitación enerxética da biblioteca e arquivo municipal.

70.000,00 €

25.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ribadavia para a execución do proxecto denominado Brigada de protección e defensa do ambiente e espazos naturais.

19.986,40 €

25.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e Unicef comité español para actuacións de consolidación de contornos protectores para a infancia e a adolescencia na Habana Vella, Cuba 2020.

40.000,00 €

27.5.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Cangas, en materia de protección civil e emerxencias, co fin de colaborar nos gastos da adquisición dun vehículo contra incendios e salvamento.

44.550,00 €

1.6.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Sada, en materia de protección civil e emerxencias, colaborando nos gastos da adquisición dun remolque para as emerxencias.

18.000,00 €

1.6.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (SOGAPS) para a realización do proxecto Urxencia alimentaria nos campamentos de refuxiados saharauis a causa do COVID-19.

100.000,00 €

2.6.2020

Acordo de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e Ibermutua, Mutua colaboradora coa Seguridade Social nº 274, para o asesoramento, dirección, supervisión técnica e formación dos representantes da administración para os efectos da coordinación e colaboración na adopción de medidas preventivas fronte ao COVID-19, nos locais electorais das eleccións ao parlamento de Galicia do día 12 de xullo de 2020.

0 €

3.6.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, o Servizo Galego de Saúde e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para a posta en marcha do programa para o control do COVID-19 nos efectivos da Policía Local dos concellos galegos.

0 €

9.6.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco-Cecopesca) no marco da iniciativa de desenvolvemento do sector acuícola e pesqueiro artesanal na Baía de Sechura, Perú.

149.977,42 €

10.6.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a través da Secretaría Xeral da Igualdade, e a Asociación para proxectos globais de inserción e integración socio laborais Alar Galicia, para o desenvolvemento do proxecto Fénix, de medidas de intervención integral con menores agresores de violencia de xénero, enmarcado no pacto de estado contra a violencia de xénero.

25.000,00 €

11.6.2020

Acordo entre a administración xeral da comunidade autónoma de Galicia, e a empresa Ence, Energía y Celulosa S.A., para o desenvolvemento dunha acción específica de contratación de traballadores recentemente titulados, por un período de 12 meses, para facilitar a súa posterior incorporación ao mercado laboral a fin de facer fronte á crise económica do COVID-19 na provincia de Pontevedra.

500.000,00 €

18.6.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Pazos de Borbén, para a execución do proxecto denominado adquisición de tractor rozadoira con axuste de cisterna.

50.000,00 €

18.6.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Consello Galego dos Procuradores dos tribunais para o funcionamento do servizo de recepción e traslado de copias e notificacións realizadas polos procuradores que atenden a quenda de oficio.

149.000,00 €

23.6.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Cerdedo-Cotobade no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

19.000,00 €

1.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Melón no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

1.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Outeiro de Rei no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

1.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ferrol, para o mantemento do centro de acollida para a atención a mulleres vítimas de violencia de xénero dependente do concello.

49.950,00 €

3.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade para a execución do proxecto A axenda 2030, un reto local nun mundo en transformación.

60.000,00 €

7.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Culleredo, para o mantemento do centro de acollida para a atención a mulleres vítimas de violencia de xénero dependente do concello.

32.200,00 €

8.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Cervo para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

8.000,00 €

8.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello do Vicedo para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

9.653,79 €

8.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Moaña para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

11.987,81 €

8.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ares para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

13.000,00 €

8.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Barreiros para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

20.000,00 €

8.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Marín para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

15.000,00 €

8.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello da Pobra do Caramiñal, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

12.727,18 €

8.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concelllo de Rianxo para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

9.194,27 €

8.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ribeira para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

19.139,44 €

8.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Sanxenxo para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

50.207,77 €

8.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Noia para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

8.000,00 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Camariñas para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

13.000,00 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Carnota para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

5.493,38,00 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello da Guarda para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

10.000,00 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Muros para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

15.311,37

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Pontedeume para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

6.933,30 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ribadeo para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

13.000,00 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Vilanova de Arousa para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

13.000,00 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Viveiro para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

10.169,80 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Cabana de Bergantiños para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

5.218,13 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Carballo para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

15.000,00 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Fisterra para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

15.000,00 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello da Illa de Arousa para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

12.843,38 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Nigrán, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

23.000,00 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Vilagarcía de Arousa, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

15.000,00 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Malpica, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

20.562,87 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Arteixo, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

17.718,27 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Cee, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

5.359,27 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Foz, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

15.000,00 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Laxe, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

6.924,00 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Oleiros, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

1.982,84 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Baiona, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

20.000,00 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ponteceso, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

12.903,83 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Miño, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

3.957,59 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ortigueira, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

21.512,50 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Mañón, para a execución do proxecto denominado brigada para limpeza de camiños e rutas de sendeirismo na contorna do Río Sor.

23.367,10 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Salvaterra de Miño, para a execución do proxecto denominado rehabilitación enerxética da cuberta do edificio do Concello.

47.914,77 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Aranga, para a execución do proxecto denominado reparación dos danos causados polos recentes temporais no camiño municipal de Ponte Aranga a Roibos.

30.000,00 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ribeira, para a execución do proxecto denominado adquisición dun vehículo para o servizo de emerxencias municipal.

25.600,00 €

9.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Cangas, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

28.000,00 €

10.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Bueu, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

30.607,96 €

10.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Valdoviño, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

13.000,00 €

10.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Cedeira para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

7.871,20 €

10.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Porto do Son, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

13.000,00 €

10.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Redondela, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

6.449,69 €

10.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Sada, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

15.000,00 €

10.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello da Coruña, para o mantemento do centro de acollida para a atención a mulleres vítimas de violencia de xénero dependente do Concello.

49.950,00 €

10.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Axencia Turismo de Galicia, e o Concello de Oia, para a adquisición de terreos para a rexeneración ambiental da contorna

40.000,00 €

10.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Portomarín, para a execución do proxecto denominado Obras de reparación dos danos causados por inundacións na Casa do Concello.

23.002,75 €

10.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Rodeiro, para a execución do proxecto denominado Obras de conservación, reposición e restauración do medio nas piscinas municipais.

13.193,99 €

10.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Mondoñedo, para a execución do proxecto denominado mantemento dunha brigada ambiental.

49.500,00 €

10.7.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello do Grove, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

35.000,00 €

3.8.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello da Lama, en materia de protección civil e emerxencias, colaborando nos gastos da adquisición dunha furgoneta para as emerxencias.

30.000,00 €

10.8.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Fundación Galega contra o Narcotráfico, para actividades e liñas de traballo de loita contra o tráfico de drogas en Galicia.

17.000,00 €

11.8.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Clube Praia de Pantín, para a difusión no Galicia Classic Surf Pro das campañas institucionais contra a violencia de xénero, no marco do pacto de estado.

30.000,00 €

12.8.2020

Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Santiago de Compostela en materia de protección civil e emerxencias, co fin de colaborar nos gastos de adquisición dun vehículo todocamiño, un todoterreo e un furgón.

55.000,00 €

13.8.2020

Addenda ao convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Cedeira, para o establecemento de normas e pautas organizativas de seguridade e vixilancia, de limpeza e de control ambiental das praias destinadas á prevención do COVID-19.

0 €

28.8.2020

ANEXO II

Convenios de colaboración subscritos pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nos meses de xaneiro, febreiro, marzo do ano 2020

Convenio

Achega económica da consellería (€)

Data sinatura

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello da Capela, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello da Lama, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello da Peroxa, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Ares, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Baños de Molgas, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Baralla, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Barro, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Boqueixón, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Campo Lameiro, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Carballedo, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Curtis, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Frades, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Lousame, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Maceda, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Paradela, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Petín, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Pontecesures, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Portas, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Riós, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Sandiás, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Sobrado, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Vilaboa, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de Vilar de Barrio, no marco do disposto na disposición transitoria primeira do Decreto 168/2008, do 24 de xullo, polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de Paz.

9.500,00 €

2.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Universidade de Santiago de Compostela, para a colaboración entre o Instituto de medicina legal de Galicia (Imelga) e o Instituto de ciencias forenses Luis Concheiro.

200.000,00 €

10.1.2020

Convenio de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Asociación de cans de salvamento de Galicia Casaga, en materia de protección civil.

11.000,00 €

3.3.2020