Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 204 Xoves, 8 de outubro de 2020 Páx. 38837

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 10 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede á adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o curso académico 2020/21 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

Advertido error en la citada resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia número 200, de 2 de octubre, es necesario efectuar la siguiente corrección:

En la página 38216 se debe añadir el siguiente anexo al final de dicha resolución.

ANEXO

Provincia

Colectivo

Modalidade

DNI

Apelidos e nome

Concello

Centro

Especialidade

Itinerante

Afin

Bilingüe

Centros Itinerantes

Afins

32

Desprazado

Ordinaria

***5341**

De Dios González, José Luis

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590001-Filosofía

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***6315**

García Martínez, Manuel

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590001-Filosofía

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***7360**

Villamor Iglesias, Alejandro

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590001-Filosofía

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***1105**

González Vázquez, José

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590001-Filosofía

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***6476**

Pena Leira, María Del Carmen

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590001-Filosofía

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***3540**

Rodríguez Vázquez, María Soledad

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

590001-Filosofía

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***4562**

Mira Martínez, Manuel

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590001-Filosofía

N

S

N

590017

15

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***5033**

Domínguez Barreira, María Carmen

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590001-Filosofía

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***6518**

Rico Rodríguez, José Ángel

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590001-Filosofía

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0202**

Delgado Gámiz, Rebeca

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590001-Filosofía

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1442**

Cendón González, Alexandre

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590001-Filosofía

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***3281**

Díaz Gándara, Adela Elsa

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 3

***8616**

Abalde Cameselle, Sarai

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9314**

Castro Álvarez, Ariel Santiago

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***6248**

Álvarez Figueira, Luis Enrique

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590001-Filosofía

N

N

N

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***1473**

De Diago Loredo, Jorge

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590001-Filosofía

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***4206**

Pintor Carril, Antón

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590001-Filosofía

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***4892**

Alonso Fernández, José

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590001-Filosofía

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***4037**

Freire Leira, Juan Carlos Belarmino

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590001-Filosofía

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***7001**

Neyra García, Maria De Las Nieves

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590001-Filosofía

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***5556**

Vázquez González, Enrique

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590001-Filosofía

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***0415**

García Pazos, Beatriz Teresa

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590001-Filosofía | Ámbito: ámbito lingüístico

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***3416**

Dopico Soto, Juana Yolanda

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590001-Filosofía

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***1075**

Alonso García, Estrella María

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590001-Filosofía

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***4379**

Rodríguez Fandiño, María Teresa

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590001-Filosofía

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

***4579**

Seguín Garrido, María Concepción

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590001-Filosofía

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***0888**

Riesco Martín, Modesta

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590001-Filosofía

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***3152**

Fernández Torres, Juan Manuel

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590001-Filosofía

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***5064**

Gómez Vecino, Helena

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590001-Filosofía

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***4009**

Méndez Rivas, María Carmen

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590001-Filosofía

N

S

N

590010

27

Substituto

Ordinaria

***6621**

Incera Ares, Belén

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590001-Filosofía

N

S

N

590003

36

Substituto

Ordinaria

***1522**

González Pérez, Montserrat

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590001-Filosofía

N

S

N

590011

15

Substituto

Ordinaria

***5151**

Rego Parada, Carolina Mercedes

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590001-Filosofía

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***4793**

Areán Laso, Carlos

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590001-Filosofía

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***6033**

Costa Casas, María Dolores

15013-Brión

15026352-IES Brión

590001-Filosofía

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***3038**

Mariño Amor, Eva

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590001-Filosofía

N

S

N

590003

15

Substituto

Ordinaria

***1693**

Franco Blanco, Araceli

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590001-Filosofía

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***4323**

Otero Vizcaíno, Iria

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590001-Filosofía

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***1805**

Rigueira Muinelo, Maria Cristina

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590001-Filosofía

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***7196**

Neira Piñeiro, Fernando

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***4272**

Saavedra González, Maria Asuncion

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590001-Filosofía

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***2303**

Silva González, José Joaquín

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590001-Filosofía

N

S

N

590003

32

Substituto

Ordinaria

***2069**

González Ricoy, Camilo

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590001-Filosofía | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***2487**

Cancela Silva, María Celeste

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***9768**

Álvarez Fabeiro, Maria Carmen

36017-A Estrada

36002359-IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

590001-Filosofía

N

S

N

590003

15

Substituto

Ordinaria

***6240**

Cernadas Arcas, Verónica

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***5975**

Irisarri Bouzas, Eva

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590001-Filosofía

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***5616**

Álvarez Feijoó, Sonia María

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***9635**

Casado González, María Jesús

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590001-Filosofía

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***7726**

Rodríguez Ferreiro, María Rocío

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590001-Filosofía

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

***8405**

Leira Martínez, José Antonio

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590001-Filosofía

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***1394**

López Pérez, Ana María

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590001-Filosofía

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***7241**

Seoane Otero, Tatiana

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590001-Filosofía

N

S

N

590003

36

Substituto

Ordinaria

***1422**

Piñeiro Gallego, Víctor José

36052-Silleda

36020350-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***7061**

Rodríguez Domínguez, Ramón

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590001-Filosofía

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***2783**

Varela Gerpe, María Teresa

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590001-Filosofía | Ámbito: ámbito social

N

S

N

590005

27

Substituto

Ordinaria

***3433**

Rodríguez Sabariz, Carlos

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590001-Filosofía

N

S

N

590004

36

Substituto

Ordinaria

***7100**

Lubián Prieto, Diego

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590001-Filosofía | Ámbito: ámbito social

N

S

N

590005

15

Substituto

Ordinaria

***0579**

Mayorga Rodríguez, Bruno Alejandro

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***9939**

Lesende Sieira, Begoña

36045-Redondela

36019566-IES de Chapela

590001-Filosofía

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***5878**

García Carracedo, Francisco Daniel

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***5382**

Vilas Fernández, María De Las Mercedes

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***9935**

Alborja García, Saturnino

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590001-Filosofía

N

S

N

590003

36

Substituto

Ordinaria

***4170**

Rodríguez Domínguez, Aída

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***9229**

Framil Barreiro, Martiño Xabier

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590001-Filosofía

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***5768**

Maceiras Ameijeiras, Dosinda

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***1938**

Maceiras Picallo, Víctor

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***5402**

Quintela Pérez, María Luisa

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***3966**

Díaz Suárez, Jesús Manuel

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590001-Filosofía

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***5908**

Montero Cagigao, María Dulce

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590001-Filosofía

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***8470**

Miguélez Vila, María

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590001-Filosofía

N

S

N

590053

36

Substituto

Ordinaria

***3796**

Fernández Márquez, María Rosa

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***3885**

Hermida Carneiro, Miguel Ángel

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590001-Filosofía

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***0189**

Morilla Ruiz, Guadalupe

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590001-Filosofía

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***6567**

Balado Feáns, Silvia

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590001-Filosofía

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***3995**

Lago García, Ángel

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590001-Filosofía

N

S

N

590005

36

Substituto

Ordinaria

***5201**

Pérez Fernández, Ricardo

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590001-Filosofía

N

S

N

590005

36

Substituto

Ordinaria

***3224**

Artime Omil, Manuel

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590001-Filosofía

N

S

N

590005

36

Substituto

Ordinaria

***9004**

Varela Quiñones, Ana Adela

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590001-Filosofía

N

S

N

590003

32

Substituto

Ordinaria

***2883**

Gil García, José

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590001-Filosofía

N

S

N

590005

15

Substituto

Ordinaria

***5768**

González Pascual, Emilio Francisco

15059-Ordes

15027782-IES Ordes

590001-Filosofía

N

S

N

590005

36

Substituto

Ordinaria

***2013**

Dapena Sieiro, Ana Isabel

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590001-Filosofía

N

S

N

590004

36

Substituto

Ordinaria

***8469**

Serrapio Lavandeira, Marta

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590001-Filosofía

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***8936**

Martínez Alejos, Omar

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590001-Filosofía

N

S

N

590005|590053

36

Substituto

Ordinaria

***6662**

Padín Cayetano, María Celestina

36009-A Cañiza

36015101-IES da Cañiza

590001-Filosofía | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590005|590011

15

Substituto

Ordinaria

***2200**

Blanco Rielo, José Manuel

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590001-Filosofía

N

S

N

590003

15

Interino

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***6092**

García Diéguez, María Carmen

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590002-Grego

N

N

N

36

Docente que solicita o reingreso dunha excedencia

Ordinaria

***8684**

De Partearroyo Domínguez-Luna, Julia

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590002-Grego

N

S

N

590003

27

Interino

Ordinaria

***6538**

Rodríguez Díaz, Blanca María

27048-A Pontenova

27016297-IES Enrique Muruais

590002-Grego

N

S

N

590004

27

Interino

Ordinaria

***9286**

Rey López, Julián

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590002-Grego

N

S

N

590004

36

Substituto

Ordinaria

***5692**

Sanvicente Romero, María Concepción

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590002-Grego

N

S

N

590010

36

Substituto

Ordinaria

***2398**

Gómez Costoya, María Carmen

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590002-Grego | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590003

32

Substituto

Ordinaria

***7940**

Gil Pereira, Ana Rosa

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590002-Grego

N

S

N

590003

27

Substituto

Ordinaria

***1362**

Vázquez Vázquez, Victoriano

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

590002-Grego

N

S

N

590001|590003

27

Substituto

Ordinaria

***3818**

Cendán Teijeiro, Noelia

27013-Cervo

27016509-IES Marqués de Sargadelos

590002-Grego

N

S

N

590005|590010

15

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***6967**

Couto Vaamonde, María Victoria

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590003-Latín

N

S

N

590002

36

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***9168**

Gómez Rodríguez, María De Los Ángeles

36052-Silleda

36020350-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

590003-Latín

N

S

N

590002

27

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***5846**

Maseda Paz, Efigenia

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590003-Latín

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***1772**

Sesto Yagüe, Lucía

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590003-Latín

N

S

N

590001|590004

27

Interino

Ordinaria

***5319**

Soba Tomás, María Yolanda

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590003-Latín

N

S

N

590053

15

Interino

Ordinaria

***6142**

Movilla Mirelis, Francisca María

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590003-Latín

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***5614**

Fernández Carreira, María Del Carmen

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590003-Latín

N

S

N

590001|590002

36

Interino

Ordinaria

***5065**

Hermo Segade, María De La Purificación

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590003-Latín | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***5387**

Tato Bonome, Margarita

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590003-Latín

N

S

N

590001

27

Interino

Ordinaria

***5832**

López Macía, Paz

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590003-Latín

N

S

N

590002|590010

15

Interino

Ordinaria

***1046**

Palacios Díaz, Enedina

15070-As Pontes de García Rodríguez

15025694-IES Moncho Valcarce

590003-Latín

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***6020**

Alonso Álvarez, Laureano

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590003-Latín

N

S

N

590053

15

Interino

Ordinaria

***0187**

López Bugeiro, Ana María

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590003-Latín

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***9310**

Abad Alastruey, María Antonia

15093-Zas

15027368-IES Maximino Romero de Lema

590003-Latín

N

S

N

590004

32

Interino

Ordinaria

***1176**

Díaz Rifón, María Del Carmen

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590003-Latín

N

S

N

590004

36

Substituto

Ordinaria

***5865**

Silva Rodríguez, María Del Carmen

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590003-Latín

N

S

N

590004|590053

15

Substituto

Ordinaria

***5529**

Martínez Lomba, Alberto

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590003-Latín

N

S

N

590004

32

Substituto

Ordinaria

***7851**

Díaz Portas, Ana Belén

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590003-Latín

N

S

N

590002|590004

15

Substituto

Ordinaria

***4709**

Castro García, María Amparo

15036-Ferrol

15021469-IES Leixa

590003-Latín | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590010

36

Substituto

Ordinaria

***5504**

Vázquez Hermida, María Del Pilar

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590003-Latín

N

S

N

590004|590053

32

Substituto

Ordinaria

***0744**

Carballido Rodríguez, María Teresa

32006-Bande

32016340-IES Aquis Querquernis

590003-Latín | Ámbito: ámbito lingüístico

N

S

N

590002

36

Substituto

Ordinaria

***1064**

Solla Portela, Juan José

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590003-Latín

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***1418**

López Longoria, Juan Carlos

32069-Ribadavia

32015475-IES O Ribeiro

590003-Latín

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***6679**

Rodríguez Costas, Mónica

27006-Becerreá

27016315-IES de Becerreá

590003-Latín

N

S

N

590002

15

Substituto

Ordinaria

***4777**

García Seijas, María Rita

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590003-Latín

N

S

N

590001|590002

36

Substituto

Ordinaria

***5782**

Seco Penedo, Rosa María

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590003-Latín

N

S

N

590002

36

Substituto

Ordinaria

***7583**

Mosquera Vázquez, Marta Emilia

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590003-Latín

N

S

N

590004|590053

32

Substituto

Ordinaria

***3599**

Pereira Ortega, Maria Del Pilar

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590003-Latín

N

S

N

590053

15

Substituto

Ordinaria

***5414**

Sabín Criado, Ana Belén

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590003-Latín

N

S

N

590001|590004

36

Substituto

Ordinaria

***7694**

López Pouso, Álvaro

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

590003-Latín

N

S

N

590002

36

Substituto

Ordinaria

***2723**

Galego Guitián, Carlos

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590003-Latín

N

S

N

590002

15

Substituto

Ordinaria

***2844**

Rodríguez Álvarez, María Georgina

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590003-Latín

N

S

N

590002|590005

27

Substituto

Ordinaria

***2312**

Domínguez Sousa, Xoana

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590003-Latín

N

S

N

590002

36

Substituto

Ordinaria

***5915**

Yáñez Freire, Almudena

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590003-Latín

N

S

N

590002

27

Substituto

Ordinaria

***5594**

Souto Eiroa, Xurxo Manuel

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590003-Latín | Ámbito: ámbito lingüístico

N

S

N

590002

36

Substituto

Ordinaria

***3140**

Botana Rial, Laura

36009-A Cañiza

36015101-IES da Cañiza

590003-Latín | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590002|590011

36

Substituto

Ordinaria

***8300**

Hermo Pereira, María Paz

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590003-Latín

N

S

N

590001

36

Substituto

Ordinaria

***8098**

Falcón Vázquez, María José

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590003-Latín

N

S

N

590001

32

Substituto

Ordinaria

***1007**

Lozano Bernal, Ana Del Carmen

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590003-Latín

N

S

N

590001

15

Substituto

Ordinaria

***5995**

Carballeira Fariña, María

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590003-Latín

N

S

N

590010

27

Substituto

Ordinaria

***7504**

Veiga Ares, Susana María

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590003-Latín

N

S

N

590010

27

Substituto

Ordinaria

***5663**

Dieste Sánchez, Manuela

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590003-Latín

N

S

N

590010

27

Substituto

Ordinaria

***6024**

García Cibreiro, Cristina

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590003-Latín

N

S

N

590010

32

Substituto

Comisión de servizo por concelleiro

***0675**

Rodríguez Rodríguez, Octavio José

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Desprazado

Ordinaria

***1806**

Maneiro Vidal, Manuel

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***2648**

Fernández Seoane, Paula

15059-Ordes

15027939-IES Plurilingüe Maruxa Mallo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***7442**

Mascareñas García, Marina Carlota

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico

N

S

N

590011

36

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***1806**

Torres Baena, María Isabel

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***7328**

Gabriel Caneda, Avelino

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***9198**

Collazo Martínez, Irene

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***8573**

Joven Sieira, Cristina

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

32

Interino

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***9721**

Cruz Fernández, María Cristina

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***1595**

Vega Vázquez, Isabel

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***7469**

Monteagudo López, Concepción

27034-Navia de Suarna

27007788-CPI Plurilingüe de Navia de Suarna

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***7268**

Otero Pérez, Ana Rosa

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Interino

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***5523**

Calvo Gómez, Beatriz

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Interino

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***6912**

Edreira Domínguez, Marta Beatriz

15030-A Coruña

15005233-IES Agra do Orzán

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590010

27

Interino

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***1666**

Abuín Abel, Susana

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Interino

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***4096**

Villar Corral, María José

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***4985**

Pérez Sánchez, Lucía María

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***9549**

Raposo Vázquez, Lourdes María

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***8194**

Casais Lisbona, Yolanda

15021-Carral

15032923-IES de Carral

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 3

***0175**

Otero Moreira, Ramón

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 3

***1398**

Pérez García, Marta

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 3

***2916**

Piñón Villar, Iria

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 3

***1606**

Folgar Brea, Esteban

36017-A Estrada

36002335-IES Manuel García Barros

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 3

***3957**

Melendreras Reguero, Maria Dolores

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 3

***0224**

Prieto González, Sabela

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 3

***7211**

García Agrasar, Alba

36056-Valga

36020362-IES de Valga

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***4589**

Del Río Entonado, David Isaac

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***6364**

Terrón Barreiro, Paloma

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590053

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***0551**

Bugarín Gomes, María Del Mar

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***7988**

Gómez Vázquez, Javier Antonio

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***7427**

Doiro Portela, Esteban

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***2636**

Neira Iglesias, Lucía

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9806**

Rama Morales, Francisco Javier

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***6021**

Campañó Faraldo, Lucía Reyes

15008-Bergondo

15001070-CPI de Cruz do Sar

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***3839**

Dieste Quiroga, Beatriz

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***4503**

Fernández Rodríguez, Sandra

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***5909**

Sánchez Vilar, Rebeca

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***5771**

Doval Fernández, Nieves

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***3844**

Muíña Rodríguez, Marta

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***1516**

Varela Roca, Ruth

15036-Ferrol

15021469-IES Leixa

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***8625**

Velo España, Fabiola

15043-Malpica de Bergantiños

15008301-IES Urbano Lugrís

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***7723**

Zulueta Canabal, Xiana De

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***8572**

Codeseda Troncoso, Fátima

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***8389**

Andión Cabral, Manuel

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590053

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***3712**

Abarca Rodríguez, María Del Mar

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590005|590053

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***2945**

Viéitez Touriño, Lucía

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***0985**

Bret Franco, Carolina

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8838**

Fernández Rodríguez, María Luisa

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8882**

Rodríguez Lage, Laura

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***3729**

Cuba López, Soledad

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2021**

Porral Combarros, Leire

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7009**

Mosquera Martínez, Clara

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7928**

Babarro Rodríguez, Diana

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9382**

Ogando Bautista, María

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6591**

Loureiro González, David

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5782**

Barreira Baños, Borja

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7769**

Pérez González, Rui

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1712**

Pernas Iglesias, Maria De Las Mercedes

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8285**

Regueiro Barreiros, Jessica María

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6930**

Gómez Casteleiro, Isabel María

15078-Santiago de Compostela

15032194-EOI de Santiago de Compostela

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7431**

Romo Poderós, Irene

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1401**

García De Lucas, Esther

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1091**

Martínez Pastoriza, Patricia

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7595**

Garnelo Calvo, Ana María

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4511**

Corredoira López, Jesús

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6611**

López Castro, Xacobe

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590001

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***3988**

Carballeira Vázquez, Laura

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7986**

Vergara González, Nerea

36054-Tomiño

36019751-IES Antón Alonso Ríos

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8070**

Méndez Álvarez, Lidia

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590053

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8067**

Fernández Gómez, Sara

27045-Pedrafita do Cebreiro

27015967-CPI Uxío Novoneira

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590010

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6992**

Domínguez Souto, Eva

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0653**

Rodríguez Fraga, Mercedes

15037-Fisterra

15027915-IES Fin do Camiño

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0113**

Couso Miguélez, Celia

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7823**

Castro Torres, Sonia Belén

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0946**

Fernández González, Emma

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9499**

Máquez Roel, Emiliano

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1933**

Romero Pedreira, María

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6360**

García García, Sabela

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6574**

Pazos Chazo, Juan Ramon

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7030**

Silva Sieira, María Dolores

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0072**

Nogueira Fos, Rubén

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1699**

Sánchez Ibáñez, Ascensión

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2363**

Lago Arenas, Ana María

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7955**

Lago Estévez, Rosa María

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4599**

Rodríguez Gómez, María

27015-Cospeito

27002997-CPI Plurilingüe Virxe do Monte

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8471**

Caneiro Riola, Adela

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9803**

Aristegui González, Xurxo

36021-Gondomar

36020261-IES Plurilingüe Terra de Turonio

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9818**

Miranda Acuña, Andrés

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***3177**

Somoza Rey, Lucía

15011-Boiro

15026698-IES Espiñeira

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7243**

Blanco Montecelos, María Jesús

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1076**

Gil Gil, César Manuel

36057-Vigo

36018941-EOI de Vigo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0292**

García Salido, Marcos

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7036**

Toledo Vogt, Nadia Daiana

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6820**

Roca Moro, Alberto Carlos

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4271**

Tojo Villanueva, Inmaculada

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5000**

Paredes Gestal, Tamara

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5199**

Alonso Espasandín, María

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2667**

Fernández Pampín, Vanessa

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6108**

Ramos Otero, María Teresa

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***3032**

Pardo Sobrino Ruíz, Angélica María

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5945**

Pérez Romero, Alfredo

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0452**

Orgeira Rumbo, Pablo

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4982**

Caride Álvarez, Mónica

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6634**

Iglesias Méndez, Adriana

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4207**

Casas Agilda, Artur

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5038**

Rodríguez Pereira, Pilar

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4036**

Carrete Montaña, Jose Ricardo

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8345**

Giménez Lorenzo, Tatiana

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1624**

Refojo Alvariño, Elena

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7601**

Martínez Gradín, Pablo Jesús

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***3129**

Basalo Añel, Noemi

32024-Celanova

32016625-IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6015**

Alfonso Rodríguez, Amalia María

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***3504**

Faya Oliveira, Marta

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8254**

Grela Del Río, Adriana

15078-Santiago de Compostela

15027058-IES As Fontiñas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7811**

Teijeiro Otero, María

15070-As Pontes de García Rodríguez

15025694-IES Moncho Valcarce

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7773**

Araújo García, Marina

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6085**

Rial Santos, Maria Raquel

15077-Santa Comba

15026030-IES Terra de Xallas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0885**

González Otero, César

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Plurilingüe Alfonso VII

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9943**

Blanco Blanco, Marta

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9249**

Conde Muiños, Arantxa

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9592**

González Rodríguez, Noelia

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 3

***3025**

Varela Vázquez, Adriana

15068-Ponteceso

15026406-IES Eduardo Pondal

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590005

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***0184**

Pérez Rodríguez, Natalia

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590005|590053

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***4484**

Díaz González, Guadalupe

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***8043**

Fernández Santomé, Cristina

27022-Guitiriz

27016200-IES Poeta Díaz Castro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***2907**

Millán Liméns, María Elvira

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***2120**

Vázquez Vázquez, Ana Belén

27032-Monterroso

27016248-IES de Monterroso

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***7509**

Pérez Fernández, Helga

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***7809**

Felpeto Losada, María

27065-Vilalba

27013326-IES Lois Peña Novo

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590005|590053

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***8382**

Silva Pazos, Beatriz

36038-Pontevedra

36014489-CIFP A Xunqueira

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

N

N

36

Interino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***1191**

De Novoa Fernández, Esther

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***7497**

Rodríguez Domínguez, Xoán Xosé

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***0460**

Riádigos Hermida, Lucía

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***0451**

González Domínguez, María Josefa

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***7172**

Fernández Gutiérrez, Raquel

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***5515**

Fariñas Rey, Maria Del Carmen

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***5201**

Charlón Cedeira, Alexandre

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***3435**

Vila Vázquez, María José

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***7914**

Martínez Villares, María Luisa

15013-Brión

15026352-IES Brión

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590003

15

Interino

Ordinaria

***6920**

Coto Fernández, María Encarnación

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

***4611**

García Méndez, María Trifina

27051-Ribadeo

27020793-CIFP Porta da Auga

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

***0488**

Garrido Álvarez, María Del Carmen

27025-Xove

27016625-IES Illa de Sarón

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

15

Interino

Ordinaria

***4093**

Pedrido Mayor, Julia Beatriz

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***4969**

Armesto Gurdiel, Maria Carmen

15036-Ferrol

15006791-IES Saturnino Montojo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***7551**

Abeledo Penas, María Ángeles

15020-Carnota

15027885-IES Lamas de Castelo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***8693**

Cuña Vilán, Sonia

15011-Boiro

15027851-IES Plurilingüe A Cachada

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***7716**

Villasenín Carballo, María Del Carmen

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***9370**

Rodríguez Lameiro, Maria Encarnacion

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***1770**

Vázquez Losada, Beatriz

36053-Soutomaior

36024987-IES de Soutomaior

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

***3867**

Fontela López, Nieves

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590011

15

Interino

Ordinaria

***8854**

Prieto González, María Del Carmen

15030-A Coruña

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

***1698**

Prado González, Begoña

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590005|590053

36

Interino

Ordinaria

***8265**

López Salgado, Pedro Luis

36052-Silleda

36020350-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590010

15

Interino

Ordinaria

***7829**

Neira Pérez, Norma Maria

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Interino

Ordinaria

***4023**

Santiso Pena, Maria Consuelo

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590005|590053

15

Interino

Ordinaria

***1960**

Núñez Pertejo, Maria Celia

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***3308**

Durán Domínguez, Lucila

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***3043**

Conde Noguerol, María Eugenia

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***1093**

Da Cuña Vicente, María José

36057-Vigo

36018941-EOI de Vigo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***8986**

Pazos Otero, Alicia

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***8370**

Costas Davila, José

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

***9849**

Sánchez Arias, Yolanda

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***1254**

Costas Coya, Lourdes

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***8895**

Cid Vila, Katia

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

15

Substituto

Ordinaria

***9841**

López Mella, Rafael

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590061

15

Substituto

Ordinaria

***9582**

Martínez Espasandín, María De Los Ángeles

15088-Val do Dubra

15018203-CPI de Bembibre

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***3585**

Corral Soilán, Cristina

36902-Cerdedo-Cotobade

36024197-IES de Cotobade

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***7042**

Parada Pereira, Andrés

36032-Moraña

36005142-CPI Plurilingüe Santa Lucía

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590003

36

Substituto

Ordinaria

***8224**

González Fernández, Irene

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

36

Substituto

Ordinaria

***4868**

Iglesias Garrido, Ana Belén

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***9386**

Ledo Ares, María

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***9491**

Fernández Uría, Carlos

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***1934**

Acción Carnero, Ana María

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***9283**

Ramilo Costas, María Rita

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590011

32

Substituto

Ordinaria

***4385**

Fernández Carreira, Marta

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590003

36

Substituto

Ordinaria

***9552**

De Santiago Fernández, Xulio Xosé

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***8311**

Rey Somoza, Antonio

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590001|590003

15

Substituto

Ordinaria

***1406**

Durán López, María Irene

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

27

Substituto

Ordinaria

***1880**

López Sánchez, María José

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***6040**

Fernández Fernández, María Sara

27029-Meira

27016303-IES Pedregal de Irimia

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590001|590009

15

Substituto

Ordinaria

***7146**

Cornes Ríos, María Isabel

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***8166**

Cortés Santos, María Inés

32069-Ribadavia

32015475-IES O Ribeiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***2093**

Quintas Diéguez, Julia

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***0992**

Tembrás Gómez, Clara

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***9676**

Frutos Calderero, Patricia

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

36

Substituto

Ordinaria

***4899**

Santiago Portas, Rodrigo

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590003

36

Substituto

Ordinaria

***6768**

Rodríguez Soto, Victoria

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***1794**

Fernández López, María Belén

27016-Chantada

27003175-IES Val do Asma

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590053

15

Substituto

Ordinaria

***1029**

Pedre Lorenzo, María Luisa

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***0051**

Ramilo Varela, Raquel

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590001|590005

15

Substituto

Ordinaria

***1802**

López Bruzos, Jose Ramon

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***6862**

Fernández Sieira, María Eva

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***5867**

González Sanabria, José Manuel

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590001

15

Substituto

Ordinaria

***2230**

Ruzo Barbeito, María Nazareth

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***0250**

Rozados Carballude, Patricia

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590001

36

Substituto

Ordinaria

***7088**

Nieto Lorenzo, Silvia

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***6955**

González Casanova, María Luisa

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590005

15

Substituto

Ordinaria

***2988**

González Touceda, Araceli

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***0240**

Facal Imia, Silvia María

15016-Camariñas

15027861-IES Plurilingüe Pedra da Aguia

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***5019**

Giráldez Sánchez, Sonia

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590010

32

Substituto

Ordinaria

***6765**

Almeida Guillán, Diana María

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***9473**

González Couso, David

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590005|590011

15

Substituto

Ordinaria

***2615**

Espinosa Zaragoza, María Josefa

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***5820**

Montenegro Fernández, Lucía

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

15

Substituto

Ordinaria

***8366**

Pita Pérez, María Ángeles

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***1614**

Pérez García, María Teresa

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***2470**

Blanco Sanmartín, Francisco

36015-Cuntis

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***4228**

Puente Blanco, Ana Belén

27028-Lugo

27006528-CIFP As Mercedes

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590008

27

Substituto

Ordinaria

***2789**

Reija Melchor, Francisco Javier

27013-Cervo

27016509-IES Marqués de Sargadelos

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***4403**

Rivas Fernández, Sandra María

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590011

36

Substituto

Ordinaria

***1928**

González Camiña, Gloria

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590001

15

Substituto

Ordinaria

***9933**

Diez Figueroa, Rebeca

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590003

36

Substituto

Ordinaria

***0700**

Prol Gómez, María Jesús

36056-Valga

36020362-IES de Valga

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590005|590053

15

Substituto

Ordinaria

***1432**

Patiño Vázquez, Gema

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590003|590010

15

Substituto

Ordinaria

***1576**

Villarino Pérez, Nuria

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***5659**

Vidal Vázquez, Rosa María

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***7479**

Pernas Vázquez, Fátima

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***6568**

Gómez López, Paula

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***7069**

Sanesteban Iglesias, María Jesús

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

32

Substituto

Ordinaria

***6679**

Longueira Senra, Débora

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***3153**

Places Torrado, Mónica

15059-Ordes

15027782-IES Ordes

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***0740**

Núñez Fernández, Jenny

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***3702**

Ares Framil, Patricia

15011-Boiro

15027851-IES Plurilingüe A Cachada

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***5525**

Seijas Ramos, Patricia

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***1389**

Cordeiro Menduiña, Alicia

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***9581**

Prada Castro, Stella Beatriz

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***2046**

López Muñoz, Zaida María

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***8463**

Esperón Rodríguez, Javier

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590010

36

Substituto

Ordinaria

***9725**

Ramilo Machado, Jesús Carlos

36049-Salceda de Caselas

36024628-IES Pedras Rubias

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***1330**

Fernández Vázquez, Noemí

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

32

Substituto

Ordinaria

***2926**

Rodríguez Fernández, María De La Caridad

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

15

Substituto

Ordinaria

***9055**

Patiño Bazán, María Josefa

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***9129**

Santos Calviño, María Del Pilar

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***1131**

González Patiño, Alba

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***0912**

González Miranda, Marta

32054-Ourense

32016455-IES Julio Prieto Nespereira

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590053

15

Substituto

Ordinaria

***7142**

Muñoz Campos, Xoana María

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***7422**

López Puente, María Verónica

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***5147**

Diéguez Dapena, Maria De Los Angeles

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590053

36

Substituto

Ordinaria

***8688**

Mirón Torres, Sonia Maria

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***6474**

Rodríguez Castro, María Jesús

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

36

Substituto

Ordinaria

***0164**

Ramil Montero, Lucía

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590011

36

Substituto

Ordinaria

***3739**

Pérez González, David

36044-Pontecesures

36007621-CPI de Pontecesures

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

15

Substituto

Ordinaria

***2915**

Conde Domínguez, María Teresa

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***1919**

Ferradás Carballo, Cristina

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590003

36

Substituto

Ordinaria

***7404**

Rubio Ledo, María Elena

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***5237**

Orjales Somoza, María Yolanda

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590010

36

Substituto

Ordinaria

***6271**

De Caso Larraceleta, Mónica María

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***2755**

Muíña García, María Milagros

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590010

15

Substituto

Ordinaria

***9548**

Aldariz Quintela, Silvia

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590003

15

Substituto

Ordinaria

***7163**

Costoya San José, María Pilar

15059-Ordes

15027782-IES Ordes

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590005

15

Substituto

Ordinaria

***3735**

Arias Dorado, Mary Paz

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590011

15

Substituto

Ordinaria

***6811**

Martínez Míguez, María Jesús

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***4434**

Rodil López, María Isabel

15016-Camariñas

15027861-IES Plurilingüe Pedra da Aguia

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***1775**

Iglesias García, María Sonia

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***3983**

Trashorras Andión, Silvia

15036-Ferrol

15025566-IES Ferrol Vello

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590003

36

Substituto

Ordinaria

***2062**

Cid Carballo, María Teresa

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

27

Substituto

Ordinaria

***1491**

Fernández Castro, María Sonia

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

15

Substituto

Ordinaria

***4109**

Carballeira Pérez, Marta

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***9942**

Lorenzo Del Río, María Asunción

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590003

15

Substituto

Ordinaria

***1906**

García Abuín, Raquel

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590010

15

Substituto

Ordinaria

***1843**

Fernández Guiadanes, Antonio

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590016

32

Substituto

Ordinaria

***1015**

Méndez Barbeito, Antonio Miguel

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***6860**

Blanco Rubio, Beatriz

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito social

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***1896**

Díaz González, Amalia

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***2045**

González López, María Goretti

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590003

15

Substituto

Ordinaria

***7999**

Peteira López, Cristina

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico

S

S

N

15024513

590011

15

Substituto

Ordinaria

***5443**

Vázquez Vilar, Pablo

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590003

36

Substituto

Ordinaria

***6136**

Porto Gañete, Guadalupe

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***7912**

Freire Picón, María Dolores

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

32

Substituto

Ordinaria

***7984**

Cebro Ferro, María Jesús

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***7499**

Márquez López, María Inmaculada

32032-Xinzo de Limia

32015232-IES Lagoa de Antela

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***7825**

García Guerra, Marta

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

S

S

N

15024513

590011

36

Substituto

Ordinaria

***7863**

Nogueira Meije, Antonio

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590010

36

Substituto

Ordinaria

***6975**

Alfonsín Rivero, Diego

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590053

15

Substituto

Ordinaria

***6825**

Yáñez Fraguela, Luis Manuel

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico

N

S

N

590010

36

Substituto

Ordinaria

***9598**

Martínez Almallo, María Esther

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590016

36

Substituto

Ordinaria

***1339**

Vázquez Durán, Jose Luis

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590005|590053

15

Substituto

Ordinaria

***4157**

Montesinos Amado, Susana

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

S

S

N

15024513

590011

36

Substituto

Ordinaria

***9932**

Amo González, Íñigo Javier

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590011

15

Substituto

Ordinaria

***5742**

Villamel Franco, Cristian Gustavo

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

S

S

N

15024513

590011

15

Substituto

Ordinaria

***8803**

Priegue Leis, Antonio

15043-Malpica de Bergantiños

15008301-IES Urbano Lugrís

590004-Lingua castelá e literatura | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590010

15

Substituto

Ordinaria

***0349**

Louro Búa, Cintia

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590003

32

Substituto

Ordinaria

***1367**

Fraga Rodríguez, Lucía

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

N

590016

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por concelleiro

***7744**

Fariña Jamardo, José Manuel

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por concelleiro

***1864**

Blanco Iglesias, Eugenia

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***3922**

Gutiérrez De Salvador, Ángel Antonio

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito social

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***9220**

Fernández Lacorte, José María

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***7288**

Abal Santorum, María Tareixa

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***0003**

Álvarez Cebrián, Xavier

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***2978**

Mariño Pazó, Maria Paula Consolacion

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590005-Xeografía e historia

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***9258**

Suárez García, Carolina

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e historia

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***1251**

Vázquez Prieto, Susana

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001

15

Interino

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***2610**

Durán Rivas, María Esther

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito social

N

N

N

15

Interino

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***2600**

Beceiro Rifón, María Dolores

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

590005-Xeografía e historia | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

15

Interino

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***6813**

Méndez Castiñeira, María Isabel

15016-Camariñas

15027861-IES Plurilingüe Pedra da Aguia

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590061

32

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***1896**

Rodríguez García, María Inés

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***1316**

Macías García, Isabel

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 3

***7755**

Carcedo Gómez, María Isabel

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590005-Xeografía e historia

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***3154**

Pernas Bermúdez, María Do Carme

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590005-Xeografía e historia

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***4516**

Témez Fernández, Jesús

32054-Ourense

32016455-IES Julio Prieto Nespereira

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590053

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***1921**

Casas Gil, María Del Pilar

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***9973**

Brenlla Iglesias, Miguel

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***5998**

Méndez Miguens, Aleixandre

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***6366**

Cobas Roca, Pablo

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***3666**

Van Den Eynde Otero, Eduardo

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***0818**

Yáñez Calviño, Cristina

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590004|590053

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9376**

Feal Pérez, Alejandra María

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590005-Xeografía e historia

N

N

N

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***7284**

Verdejo Lluch, Jordi

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***1566**

Goldar Rodríguez, Xisela

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***5327**

Vázquez García, Estefanía

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9979**

Trillo Garea, Iago

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***3235**

Ferreiros Fuentes, Javier

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590005-Xeografía e historia | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590061|595521

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***5090**

Barrán Ferreiro, David

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590005-Xeografía e historia

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***5412**

Abuín Mallo, Álvaro

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590004|590053

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***0945**

López Pardo, Rita

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***0091**

López Gómez, Cristina María

15036-Ferrol

15006791-IES Saturnino Montojo

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***6334**

Jerez Arias, Juan Antonio

27058-O Saviñao

27012450-CPI Dr. López Suárez

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9315**

Ordóñez Vázquez, Nela

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590005-Xeografía e historia

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***0498**

Castro Quián, José

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590005-Xeografía e historia

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9036**

González Gómez, Miguel Ángel

32043-Maceda

32016431-IES San Mamede

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***5594**

Marcos Durán, Rocío

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5374**

Garrido Lavandeira, Mónica

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***3602**

Artaza Montero, Carlos De

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1996**

Felípez Gómez, Vanessa María

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9294**

Martínez Ramiro, Alexandre

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590001|590061

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0520**

Conde González, Tania

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***3377**

Insunza Núñez, Aitor

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4923**

Rodríguez Rodríguez, Pablo

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2643**

Rodríguez Baleirón, Pablo

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8860**

Novales Blanco, Xabier

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0137**

Carrera Boente, María José

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0779**

Sánchez Casal, Jose Luis

36017-A Estrada

36002335-IES Manuel García Barros

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4193**

Lestón Vázquez, María

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6214**

Varela Rodríguez, Fernando

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5491**

Domínguez Brea, Alba

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4722**

Miguélez González, Nerea Judit

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590005-Xeografía e historia

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0455**

Fernández Martínez, Noelia

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0784**

Andrade Rama, Carla

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6254**

Fernández Cabaleiro, Pablo

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito social

N

S

N

590011

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5253**

Gandoy Muñoz, Laura

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590005-Xeografía e historia | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8744**

Lixó Gómez, Carlos

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590005-Xeografía e historia

N

N

S

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6075**

Salgado Rodríguez, Marcos

36028-Meis

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0128**

López Bouza, María Teresa

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito social

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9800**

Rivero Dorado, Silvia

32006-Bande

32016340-IES Aquis Querquernis

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590004

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6262**

Doval Blanco, Darío Manuel

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590061

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7655**

Varela Pérez, Iñaki

15068-Ponteceso

15026406-IES Eduardo Pondal

590005-Xeografía e historia | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5251**

López Pazos, Manuel

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590061

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2158**

Lago Lamas, Fernando

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9584**

Souto Eiroa, Marta María

15030-A Coruña

15005233-IES Agra do Orzán

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7042**

Gonzalez Diaz, Pedro Miguel

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590003

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0003**

Álvarez Cebrián, María

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6553**

Veiga Puente, Alberto

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4804**

Sánchez Moura, Carlos

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590005-Xeografía e historia

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5683**

Delgado Borrajo, Monserrat

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***3075**

Fernández Conde, Sheila

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4122**

Fernández Ferreiro, Marcos

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0393**

Guillán Armendáriz, Ángela

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590005-Xeografía e historia

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8300**

González Lemos, Jorge

27016-Chantada

27003175-IES Val do Asma

590005-Xeografía e historia

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8061**

Loureiro Fraga, Silvia

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7406**

Pérez Gañete, Andrea

36017-A Estrada

36020258-IES Nº 1

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2631**

Alba Hernández, Mario

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1565**

Pita Gómez, Manuel

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2587**

Cadaveira López, Paula

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5579**

Rubio López, Uxía

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1267**

Ansede Taboada, Adrián

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5744**

Carpente Tielas, Laura

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590005-Xeografía e historia

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4838**

Bruzos Salgueiro-Díaz, Luis Alejandro

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590003

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6711**

Martínez García, Silvia

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6983**

Ordás Díaz, Pablo

15011-Boiro

15027851-IES Plurilingüe A Cachada

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001|590016

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4660**

Rodríguez Cacharrón, María Begoña

27020-Friol

27004635-CPI Dr. López Suárez

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***3572**

Espasandín Soneira, Lucas

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2641**

Fernández Cobián, Manuel

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0236**

Taboada Calvo, David

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4060**

Pérez Lorenzo, Manuel

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0822**

Paco Iglesias, Mónica

36054-Tomiño

36019751-IES Antón Alonso Ríos

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5646**

Fernández Fraguas, Marcos

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2548**

Espiña Barros, Sergio

15065-Padrón

15012730-IES Camilo José Cela

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0326**

Fernández Gil, Lucía

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6538**

Pazos Gómez, Daniel

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590061

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9286**

Suárez Omil, Miguel

15036-Ferrol

15025566-IES Ferrol Vello

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590061

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8558**

Goce Freire, Alazne

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1174**

Rodríguez Pazos, Andrés

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2167**

Otero Agra, Jaime

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590005-Xeografía e historia

N

S

S

590017

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4967**

Mañá Ares, Rubén

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***3894**

Doce Freire, Iago Xosé

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0071**

Martínez Varela, María Jose

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8786**

Regueira Rodríguez, Ana María

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590061

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

***9239**

Barbeito Barciela, Lorena

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590005-Xeografía e historia

N

N

S

36

Interino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 3

***0129**

López Pérez, Antonio Remigio

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590005-Xeografía e historia

N

N

N

32

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 3

***5841**

Conde Fernández, Sonia

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

590005-Xeografía e historia

N

N

N

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***4300**

Santín Vilor, Eva María

27019-Foz

27020562-IES de Foz

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito social

N

S

N

590061

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***5515**

Ces Romero, María Laura

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***8907**

Otero Otero, Marta

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590005-Xeografía e historia

N

N

N

32

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***7329**

Domínguez Conde, Noelia

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***2306**

Maceira Eiras, Marcos

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***6531**

Martínez Torrado, María

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9704**

Gómez Mourelle, Ramón

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9928**

Couselo Castro, María José

15059-Ordes

15027939-IES Plurilingüe Maruxa Mallo

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***0707**

Costa Giráldez, David Alejandro

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***6103**

Domínguez Pedreira, Jacobo

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590016|590019

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***7264**

Fernández Chaves, David

36060-Vilagarcía de Arousa

36018380-IES Miguel Ángel González Estévez

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***6875**

Martín Rodríguez, Maria De Las Mercedes

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***1315**

Cabalar Fuentes, Manuel

36052-Silleda

36020350-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

590005-Xeografía e historia

N

N

N

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***3114**

Otero Pereiras, Jesús

27023-Guntín

27014008-CPI Plurilingüe Tino Grandío

590005-Xeografía e historia

N

N

S

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***3067**

Pedreira García, Elisa Isabel

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***4533**

Rozas Alejandro, Carla

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***7786**

Rei Castro, Leonardo

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590005-Xeografía e historia

N

S

S

590061

32

Interino

Ordinaria

***1983**

Pérez Álvarez, Maria Pilar

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***0063**

Hermida Castro, Lourenzo

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***4942**

Loureiro Ansede, María Teresa

36017-A Estrada

36002335-IES Manuel García Barros

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***6990**

Lema Martínez, Sonia

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***4797**

González Luaces, Juan José

15036-Ferrol

15025566-IES Ferrol Vello

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590061

36

Interino

Ordinaria

***1827**

Villaverde Quintillán, José Antonio

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***8689**

Cagide Pereiro, Jesús

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001

15

Interino

Ordinaria

***7595**

Becerra Blanco, Rosa María

15074-Rois

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590053

15

Interino

Ordinaria

***9426**

Pose Blanco, Ana María

15065-Padrón

15023090-IES Macías o Namorado

590005-Xeografía e historia | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***1771**

De León Herrero, María Auxiliadora

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590061

15

Interino

Ordinaria

***7785**

Ponce Couce, Leandro Antonio

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***8981**

Cardona Filgueira, Enrique

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590061

27

Interino

Ordinaria

***6026**

González Estévez, José Ramón

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***1968**

Méndez Fonte, Rosa María De Las Nieves

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590053

15

Interino

Ordinaria

***1640**

Fernández Pérez, Íñigo

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***5203**

Álvarez Canella, Alfonso

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590005-Xeografía e historia

N

N

S

15

Interino

Ordinaria

***9762**

Santiso Pérez, María Victoria

15078-Santiago de Compostela

15027058-IES As Fontiñas

590005-Xeografía e historia | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***7800**

Abelleira Freiría, Jorge

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***0887**

García Lorenzo, Emilio

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***4311**

Fernández Núñez, Santiago

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***6102**

Ibarreche Garza, María Rita

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito social

N

S

N

590061

15

Interino

Ordinaria

***0974**

Orjales Ponce, María Mercedes

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590005-Xeografía e historia

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

***7784**

Pérez Rodríguez, Maria Carmen

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***0160**

Castro Blanco, Maria De Los Angeles

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590005-Xeografía e historia | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590011|590061

36

Substituto

Ordinaria

***0042**

Cabrinety Lorenzo, Olga María

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***5288**

Encinas Franco, José Luis

15078-Santiago de Compostela

15027058-IES As Fontiñas

590005-Xeografía e historia | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***2393**

Real Moral, Ana

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***0215**

Alonso Vargas, David

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590061

32

Substituto

Ordinaria

***7904**

González Puga, María Isabel

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001

36

Substituto

Ordinaria

***6614**

Chaves Montenegro, Marcos

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590005-Xeografía e historia | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***9908**

Baldomir Cabanas, María Carmen

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590005-Xeografía e historia

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***6613**

Valcarce Sánchez, Alejandro Dadas

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590005-Xeografía e historia

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***7783**

Ben Paz, Felipe

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***0977**

Sanz Freire, Román

36010-Catoira

36001252-CPI do Progreso

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590053

36

Substituto

Ordinaria

***0890**

Fernández Prieto, Carlos Bernardo

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***7145**

Lorenzo Sertaje, Sonia Paula

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***3012**

Dávila Outeda, Jorge

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***3410**

Arnau Reboredo, Manuel

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***5717**

Pouso Otero, Carlos Alberto

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***6200**

González Fernández, Florencio

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***6836**

Túñez Pérez, María Verónica

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590061

36

Substituto

Ordinaria

***6403**

Castaño Fernández, María Luisa

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590016

36

Substituto

Ordinaria

***6403**

Velázquez Turnes, María De Las Nieves

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

590005-Xeografía e historia

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***5608**

García Méndez, Susana

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito social

N

S

N

590016

36

Substituto

Ordinaria

***7515**

Martínez Pereira, María Herminia

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590061

15

Substituto

Ordinaria

***5022**

Rubio De La Fuente, Almudena

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***7165**

Ares Pita, Jesús

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***0792**

Varela Campos, Ana Maria

36049-Salceda de Caselas

36024628-IES Pedras Rubias

590005-Xeografía e historia

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***1433**

López Taboada, Manuel

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590053

36

Substituto

Ordinaria

***2616**

Estévez Barreiro, Andrea

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590005-Xeografía e historia | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

***7860**

Parga Méndez, Carlos

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***0462**

Cibeira Cancelas, Diana

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***2113**

Gómez Penide, José Mario

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***9534**

Fernández Santas, Patricia

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***2300**

López Rivas, Pedro

15062-Outes

15027976-IES Poeta Añón

590005-Xeografía e historia

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***9323**

Polo Pigueiras, María Jesús

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***0833**

Abeledo García, María Cristina

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***0341**

Figueroa Guisande, María Rocío

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590005-Xeografía e historia

N

N

S

15

Substituto

Ordinaria

***4180**

Miguel Loureda, Elsa María

15030-A Coruña

15005233-IES Agra do Orzán

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590061

15

Substituto

Ordinaria

***1216**

González Gato, Ángel

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***3692**

Roel López, Melchor

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***3540**

Queiro Verdes, María Begoña

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***7528**

Martínez Alonso, Rubén

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***9663**

Pino Fernández, Javier

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590005-Xeografía e historia

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***3628**

López Guerreiro, Vanesa

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001|590003

15

Substituto

Ordinaria

***0742**

Asorey Rivas, Javier

15062-Outes

15027976-IES Poeta Añón

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001

36

Substituto

Ordinaria

***2614**

Barros Pereira, Alberto

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590003

15

Substituto

Ordinaria

***6207**

Rama Patiño, María Luz

15041-A Laracha

15027654-IES Agra de Leborís

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590010|590061

36

Substituto

Ordinaria

***2335**

Baños De Almeida, Rosina

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***3292**

Lemos Tenorio, Montserrat

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***6437**

Faro Domínguez, David

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590003

36

Substituto

Ordinaria

***1473**

Alonso García, Manuel

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590005-Xeografía e historia | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590003|590061

15

Substituto

Ordinaria

***9074**

Fernández Real, Álvaro

15013-Brión

15026352-IES Brión

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590011

36

Substituto

Ordinaria

***9952**

Olivera González, María Margarita

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590003

36

Substituto

Ordinaria

***3733**

González Nores, Dolores Carmen

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001

27

Substituto

Ordinaria

***3293**

Fernández Rodríguez, María Loreto

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneyra

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***3687**

Gómez Fernández, Antolín

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590005-Xeografía e historia | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590011

15

Substituto

Ordinaria

***6892**

Veiga Busto, María Consuelo

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***7069**

López Pérez, Juan Luis

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***4564**

González Gómez, María Del Pilar

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***1984**

Varela Lorenzo, Virginia

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590017

36

Substituto

Ordinaria

***2471**

Fernández Corral, Patricia

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590005-Xeografía e historia

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***8295**

Gutiérrez López, María Del Camino

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***8810**

Puy Fraga, Gala

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***2011**

Orge Ventín, Francisco José

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001|590061

15

Substituto

Ordinaria

***3846**

Crespo Vázquez, Elisa

15075-Sada

15032662-IES O Mosteirón

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590004

36

Substituto

Ordinaria

***0198**

Tato Bello, Roberto

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590005-Xeografía e historia | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590016

32

Substituto

Ordinaria

***7587**

Santamarina De Vigo, María Teresa

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***5805**

Figueroa Darrosa, Catalina

15072-Rianxo

15026807-IES Félix Muriel

590005-Xeografía e historia

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***9653**

Blanco Martínez, Carlos

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590016

27

Substituto

Ordinaria

***9886**

Varela Castelo, Ramón

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590004|590053

36

Substituto

Ordinaria

***8681**

Guisande Alonso, Noelia

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590005-Xeografía e historia

N

N

S

36

Substituto

Ordinaria

***6557**

Martins Rodríguez, María Victoria

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***5045**

Vázquez Dieste, Carmen

15011-Boiro

15027851-IES Plurilingüe A Cachada

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590061

36

Substituto

Ordinaria

***7970**

Pérez González, Santiago

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590003

36

Substituto

Ordinaria

***4829**

Veiga Suárez, María Dolores

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito lingüístico

N

S

N

590001

36

Substituto

Ordinaria

***8986**

Barciela San Cecilio, Sonia

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***0155**

Alonso Pampín, Diana

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***7214**

Ulla Cobián, Antón

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***5529**

López Álvarez, Matilde

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590061

15

Substituto

Ordinaria

***6911**

Vázquez Escudero, Antón

15072-Rianxo

15026807-IES Félix Muriel

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***6898**

Seoane Guerra, Ánxela

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590011

36

Substituto

Ordinaria

***3142**

Taboada Doval, Manuel

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***2196**

Alonso Costas, Simón

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito social

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***0686**

Villar Corral, Miguel Ángel

15005-Arteixo

15023314-IES de Sabón

590005-Xeografía e historia | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

S

N

590011

32

Substituto

Ordinaria

***6371**

Cuquejo Mora, Celsa

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***8534**

Souto García, Ana

15071-Porto do Son

15027691-IES de Porto do Son

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001

27

Substituto

Ordinaria

***3556**

Pena Ramos, María Begoña

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590053

32

Substituto

Ordinaria

***6757**

Rodríguez González, María Esther

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590005-Xeografía e historia

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***2998**

Méndez Iglesias, Jose Luis

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***7241**

Seijas Llerena, Daniel

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***0594**

Villalobos Rodríguez, María Consuelo

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***6562**

Prego Lamas, María Pilar

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***1414**

Portela Pisos, Jose Enrique

36054-Tomiño

36019751-IES Antón Alonso Ríos

590005-Xeografía e historia | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***9472**

García Iglesias, María Rosario

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***0226**

Ladra Mancebo, Iria

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001|590004

15

Substituto

Ordinaria

***5185**

Domínguez García, Jorge

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590016

36

Substituto

Ordinaria

***7906**

Díaz Alonso, Xoel

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590005-Xeografía e historia

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***0594**

Pérez Martínez, Aida María

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***5633**

Varela Padín, Rosa María

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001

36

Substituto

Ordinaria

***8221**

Estévez Rodríguez, Óscar

36053-Soutomaior

36024987-IES de Soutomaior

590005-Xeografía e historia

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***5350**

Dono Doval, Julio

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590003

36

Substituto

Ordinaria

***7709**

Castro Martínez, Gonzalo

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001

36

Substituto

Ordinaria

***9571**

Cabaleiro Pérez, Andrea

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590004|590053

36

Substituto

Ordinaria

***0706**

Rojo Otero, Maria Del Pilar

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001

27

Substituto

Ordinaria

***7414**

Martínez Leiro, José Diego

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590005-Xeografía e historia | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***8769**

Portas Rodriguez, Iria

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001

36

Substituto

Ordinaria

***4264**

Lorenzo Mato, Rebeca

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590016

36

Substituto

Ordinaria

***1529**

Meira Gestoso, Xacobo

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590001

36

Substituto

Ordinaria

***8889**

Beares San Martín, Octavio Manuel

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590005-Xeografía e historia

N

S

N

590061

36

Substituto

Ordinaria

***5835**

Arias Quinteiro, Mayra María

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590005-Xeografía e historia | Ámbito: módulo de Comunicación e Sociedade

N

N

S

27

Definitivo

Comisión de servizo por concelleiro

***6621**

Nogueira Marcos, Ana Lucía

27050-Quiroga

27015189-IES de Quiroga

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por concelleiro

***1284**

Docasar Areán, Miguel Ángel

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por concelleiro

***9735**

Louzán García, M. Milagros

27019-Foz

27020562-IES de Foz

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico-tecnolóxico

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***2063**

García Gandoy, Cristina

27023-Guntín

27014008-CPI Plurilingüe Tino Grandío

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***7575**

Stockheim Gómez, Michael

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico-tecnolóxico

N

S

N

590061

15

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***9480**

Domínguez Martínez, María Virginia

15013-Brión

15026352-IES Brión

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***6090**

González Freire, María Isabel

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***3259**

Taboada Canda, Begoña

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

S

N

590008

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***8267**

Costas Fernández, Elisa

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***6099**

Otero Ponte, María

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde do propio docente

***8470**

Lameiro Piñón, Manuel

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***2153**

Fuciños Asorey, Paula

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***9929**

Baña Neira, Mónica Paula

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***5825**

López Davila, Ana Rosa

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***1393**

Fraga Fompedriña, María José

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***3463**

Fernández Sanmartín, Iván Alejandro

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***5900**

Seoane Gómez, Lucía

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Interino

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***8674**

Pena Framiñán, Manuel

36052-Silleda

36020350-IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

590006-Matemáticas

N

S

N

590019

15

Interino

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***4852**

Lamas Blanco, María Gloria

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***2273**

Pena Ferreiro, Maria Cristina

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***3667**

Serén López, Óscar

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico-tecnolóxico

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***4854**

García García, María Elena

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***2294**

Arcos Méndez, María Jesusa

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***6497**

Rodríguez Varela, Josefina

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***1290**

Rey Fernández, María Jesús

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590006-Matemáticas

N

S

N

590009|590017

36

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***7511**

Varela Fernández, Rosa María

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***6626**

Bermúdez Blanco, María Del Carmen

15043-Malpica de Bergantiños

15008301-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***7107**

Suárez Grandío, Sonia Alicia

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por razóns de saúde dun familiar do docente

***9686**

González López, Natalia

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 3

***0186**

Raviña López, Iolanda

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 3

***3730**

Casal López, Roberto

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

N

S

N

590019

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***3681**

García Díaz, María Belén

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590006-Matemáticas

N

S

N

590009

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***9749**

Canoura Martínez, Rosario

27025-Xove

27016625-IES Illa de Sarón

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***7007**

Baltar González, Cristina

15013-Brión

15026352-IES Brión

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***1955**

Otero Camaño, Xian

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***1832**

Loureiro Loureiro, Ana Mary

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***5683**

Ferradas Costa, Susana

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***7959**

Figueroa Vázquez, María Del Pilar

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***9810**

Preto Fernández, Brais

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590006-Matemáticas

N

S

N

590019

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***9813**

Martinez Guerrero, Juan Ignacio

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***0799**

Montero Martínez, Alberto

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9711**

Pérez Calvo, Ana María

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***0520**

Castellano Méndez, María

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***8637**

Otero Sánchez, María

36044-Pontecesures

36007621-CPI de Pontecesures

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***1423**

Fojo Lage, María Yolanda

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***8655**

Diz Morales, Marta María

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***1634**

Blanco Fernández, Luisa

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***8284**

Rios Bergantiños, Silvia

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***6976**

Vázquez Quiroga, Sofía

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***3517**

Ayaso Enríquez, Sara María

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***3823**

Baamonde Bouso, María Teresa

27030-Mondoñedo

27006966-IES Plurilingüe San Rosendo

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***4889**

Veiga Losada, Francisco Jose

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***4490**

Martínez Rodríguez, Patricia

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9612**

Freiría Fernández, Rosa María

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9820**

Iglesia González, Javier De La

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***4267**

Alvariño Díaz, Lucía

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***3920**

Díaz Fernández, Jose Luis

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***6268**

Sotelo Álvarez, Emilio

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***1723**

Pereira Bello, Víctor

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***3670**

Ferro Carrillo, Ana

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***6613**

Sande Eslava, Benjamín

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9536**

Villalobos López, Cristina

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***0552**

Cortizo Franco, Rut

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***1483**

Fernández Rodríguez, Natalia

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***7197**

Ortega Dorado, Noemia Maria

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9054**

Cuñarro Jácome, Cristina

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***4789**

Vilaboa García, Julia Manuela

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***6875**

Rico Rubio, Ana Amalia

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***2759**

Rodríguez Reboredo, Raquel

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***2467**

Moar Costoya, Sandra

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***2682**

Reboleiro Rama, Pablo

15042-Lousame

15008039-CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

590006-Matemáticas

N

N

S

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9102**

Alonso Taboada, Rocío

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***1157**

Otero Gómez, Almudena

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***7945**

Cambronero López, Ferran

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***6771**

Del Moral Torres, Maria De La Encarnacion

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***4671**

Varela Martínez, Marta

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***7900**

Bugallo Rey, Andrea

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***0037**

Calvo Rodríguez, María

15051-Mugardos

15025657-IES de Mugardos

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***1248**

Teijido Canedo, Manuel

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***4291**

Legaspi Valiña, Fe

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9930**

Santiago Díaz, Lucía

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2945**

Mascato García, Ana

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6655**

Saavedra Cuerva, Dario

27029-Meira

27016303-IES Pedregal de Irimia

590006-Matemáticas

N

S

N

590016

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8109**

Armada Ramil, Jesús Manuel

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***3467**

Vidal Castiñeira, Cristina

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5168**

García Cordero, Cecilia

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9248**

Gómez Piñeiro, Laia

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6147**

Cobián Martínez, Maria Jesus

36053-Soutomaior

36024987-IES de Soutomaior

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5038**

Rodríguez Pereira, Laura

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0900**

Giménez Insua, Miguel

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0974**

Reborido Santos, Alejandro

15065-Padrón

15012730-IES Camilo José Cela

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5845**

Pita Da Veiga Vázquez, Rafael

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico-tecnolóxico

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6116**

Teijeiro Lorenzo, Ángela

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0612**

Cotelo Morales, Sara

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0740**

Vila Tosar, Manuel

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6390**

Sanmartín Fraga, Rafael

36017-A Estrada

36002359-IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2124**

Covelo Bugallo, Santiago

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8402**

Fernández Rodríguez, María Olaya

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5689**

Páramo Méndez, Paula

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8285**

Arines Rodríguez, Susana

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1243**

Conles Armesto, Javier

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

S

N

590008

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1156**

Vila Iglesias, Ana Mariña

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5673**

Ocampo Sanmamed, Ana María

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0810**

López Liñares, Alberto

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2448**

Juncal Martínez, José Antonio

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4970**

Valcárcel Rubinos, Uxío

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5834**

Parada Pereira, María Isabel

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8604**

Caeiro García, Cristina

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6461**

Otero Pérez, Julia

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1676**

Castro Capelo, Natalia Mercedes

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2778**

Cendán Castillo, Sofía

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8035**

Rey Fariña, Silvia

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8376**

Trebolle Díaz, Iria

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4174**

Pérez Yáñez, Noelia

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5916**

Vázquez Febrero, María Del Pilar

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0153**

Barreiro Pazos, Thais

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4770**

Gómez Díaz, Pablo

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590006-Matemáticas

N

S

N

590061

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6140**

López González, Manuel Enrique

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7312**

Mosteirín Gegunde, Ana Isabel

27034-Navia de Suarna

27007788-CPI Plurilingüe de Navia de Suarna

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7386**

González Díaz, Tania María

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico-tecnolóxico

N

S

N

590061

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1843**

Regueiro Torres, Miguel Ángel

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8795**

Gil Rial, Alejandro

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5807**

Penalta Rodríguez, Juan Manuel

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590006-Matemáticas

N

S

N

590008|590019

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0856**

Irazu Paz, Isabel

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5491**

Carballo González, Alba

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5991**

Fontaíña Pérez, María Uxía

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1029**

Pérez Cambón, María Alicia

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7201**

Santorio Moscoso, Diego

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9560**

Ferreira López, Mario

15088-Val do Dubra

15018203-CPI de Bembibre

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1509**

Iglesias Fernández, Avelino Alejandro

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9133**

Fernández López, Silvia

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6334**

López Pérez, María Ángeles

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0491**

Díaz Rodríguez, María Oliva

27013-Cervo

27016509-IES Marqués de Sargadelos

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7464**

Saavedra López, Lorena

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4078**

Raña Míguez, Paula

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8241**

Gómez Fernández, María Dolores

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8939**

Canay Barreiros, María Del Carmen

15005-Arteixo

15023314-IES de Sabón

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5476**

Iglesias Méndez, Nuria

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1016**

Rasilla Vázquez, Guillermo José

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

S

N

590008

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7184**

López Yunta, Mariña

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8809**

Naya Veiga, Jorge Manuel

15043-Malpica de Bergantiños

15008301-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6788**

López Ratón, Mónica

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9265**

Rodríguez González, Gabriel

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7601**

Montenegro Prado, Irene

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590006-Matemáticas

N

S

N

590007

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8109**

Girón Rego, Ángel Antonio

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0906**

Tojo Fernández, Gustavo Antonio

15013-Brión

15026352-IES Brión

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9004**

Fente Hernández, Antón Germán

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6153**

Díaz Villaverde, Iván

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5717**

Alonso Alonso, María Olga

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590006-Matemáticas

N

S

N

590007

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9183**

Pérez Veiga, Jose Manuel

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7463**

Braña López, Alejandro

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

N

590007

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2241**

Díaz Sánchez, Mercedes

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5419**

Pombo López, Belén

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

N

S

N

590009

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4940**

López Fernández, Adrián

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9129**

Pérez Fernández, Alba

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7353**

Catalina Rubianes, Silvia

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4572**

Sousa Vieira, Rosa María

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0728**

Costa Méndez, Alejandra

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6245**

Álvarez Barata, Brais

15008-Bergondo

15001070-CPI de Cruz do Sar

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1575**

Villar Pérez, Emma

15055-Neda

15027216-IES Fernando Esquío

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5278**

Costa Ferrer, Lourdes María Del Pino

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2335**

Vázquez Expósito, Iria

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9088**

Rodríguez Olmos, Maria Del Carmen

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9973**

Vila San Claudio, Jorge

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***3533**

Piñeiro Rodríguez, Concepción

15032-Curtis

15032650-EPAPU de Teixeiro

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7884**

Cuiña Chaves, Lara

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9875**

Piñeiro Villaverde, Gustavo

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8467**

Rodríguez Méndez, María Socorro

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5875**

Vázquez Gens, Felipe

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***2093**

López Vila, Lucía

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590006-Matemáticas

N

S

N

590008|590019

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4738**

Carnero Gil, Rocío

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8214**

Díaz Candán, Santiago

36010-Catoira

36001252-CPI do Progreso

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0723**

Segade Pampin, María Elena

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8789**

Sampayo Iglesias, María Cruz

15085-Touro

15017880-CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7644**

Covela Ameijeiras, Pablo

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5769**

Pérez Marqués, Marcos

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***9974**

Alonso Mosquera, María

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7460**

Torreiro Sebastián, Cristina

32024-Celanova

32016625-IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8938**

Varela Garea, Maria Angeles

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0230**

Rodríguez Sánchez, Martín

15032-Curtis

15022620-IES de Curtis

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***3736**

Sánchez Fernández, Laura

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0274**

Pereira García, Daniel

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0769**

López Domínguez, María Isabel

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0511**

Arroyo Cunha, Ignacio

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico-tecnolóxico

N

S

N

590009

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4603**

Rois Iravedra, Rocío

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7238**

Estévez Bugallo, María Mercedes

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6026**

Iglesias Rodríguez, Janet

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1347**

Chán Diéguez, María

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7423**

Rodríguez Vázquez, Borja

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0541**

González Peón, María Dolores

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0397**

Longarela López, Juan Antonio

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1886**

Paredes Sánchez, Andrés

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

N

S

N

590007

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***6556**

Balsa González, Jose Francisco

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***5625**

Ferreiro Díaz, Lucía

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***7033**

Ramonde Sixto, Mercedes

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0695**

Cidanes Domínguez, Sonia

36057-Vigo

36011579-IES A Guía

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***8263**

Rodríguez Santos, Ramón

15042-Lousame

15008039-CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***0687**

Lorenzo López, Ana

15059-Ordes

15027782-IES Ordes

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***4805**

Castro Romero, Alberte

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

S

N

N

15027897

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

***1555**

Escolante Mújico, Francisco José

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590006-Matemáticas

N

S

N

590019

15

Docente que solicita o reingreso dunha excedencia

Ordinaria

***7516**

Cáceres Gil, Fernando

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

***9983**

Vilas Taboada, María Cristina

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Plurilingüe Alfonso VII

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 3

***2455**

Raposo Barreira, Juan José

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***1731**

González Pérez, Juan Carlos

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***9711**

Rodríguez Da Costa, Ángel

36021-Gondomar

36020261-IES Plurilingüe Terra de Turonio

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***7244**

Martínez Fernández, Yolanda

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***7115**

Collazo Míguez, Margarita

36017-A Estrada

36002335-IES Manuel García Barros

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***8998**

Arca Magariños, Silvia

36017-A Estrada

36020258-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***9877**

Rey Souto, Breogán

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***8765**

Carballo Rey, José Alfredo

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***3887**

Rocha Pena, Pablo

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

590006-Matemáticas

N

S

N

590007

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***6705**

Besada Porto, Sara

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***3728**

González Collazo, Esther

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***4343**

Álvarez Linares, Marta

27028-Lugo

27006553-IES Xoán Montes

590006-Matemáticas

N

S

N

590019

32

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 2

***8102**

Vila Sobrino, Eva

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590006-Matemáticas

N

S

N

590061

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***0894**

Castro Alvarez, Eva Maria

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***3046**

Pérez Pérez, Carmen María

15030-A Coruña

15005233-IES Agra do Orzán

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***1950**

Losada González, Verónica

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***7913**

Blanco Filgueira, Beatriz

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590006-Matemáticas

N

S

N

590107

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***2100**

Noya Conde, José Manuel

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***8018**

López Gómez, Juan

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

S

N

590019

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9076**

Martínez Gómez, Gloria María

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

590006-Matemáticas

N

S

N

590007|590019

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***7332**

Castedo Dorado, María Del Carmen

27029-Meira

27016303-IES Pedregal de Irimia

590006-Matemáticas

N

S

N

590008

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***3757**

Freijo Fernández, Diego

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590006-Matemáticas

N

S

N

590007

32

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***4540**

Augusto Rúa, Patricia

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

S

N

590008

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***5095**

Lozano Soneira, Maria Rosa

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***1047**

Calleja Meilán, Rita

27032-Monterroso

27016248-IES de Monterroso

590006-Matemáticas

N

N

S

32

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***2180**

Fidalgo Fernández, Iván

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***8339**

Mariño Gómez, Pablo

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***8460**

Prieto Rodríguez, Eva María

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***7968**

Rodríguez Arroyo, Cristina

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico-tecnolóxico

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***8499**

Trigo Carro, María

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***7668**

Diéguez Pérez, Javier

36045-Redondela

36019566-IES de Chapela

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***9477**

Rodríguez Gómez, Lucía

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***5016**

Hermida Rodríguez, Rubén Antonio

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***4359**

Vázquez Díaz, José Ángel

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590006-Matemáticas

N

S

N

590007

15

Substituto

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral Tipo 1

***4700**

Soto Martorell, Susana

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Interino

Ordinaria

***4198**

Rodríguez Sánchez, José Carlos

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***0448**

Pena Hevia, María Marta

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***6314**

Vázquez Lema, José Manuel

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***5182**

Saavedra González, José Manuel

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***6878**

Sorribas Chaves, María Del Rosario

15033-Dodro

15023399-CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

S

N

590007|590107

27

Interino

Ordinaria

***5588**

Novo Presa, Carlos Felipe

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneyra

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***5536**

Saavedra López, Jacinto Antonio

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

S

N

590007

36

Interino

Ordinaria

***7843**

Paradela Aradas, María José

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***7673**

Mosquera Longueira, Xosé Antón

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico-tecnolóxico

N

S

N

590019

15

Interino

Ordinaria

***8496**

Martínez Busto, Elisa

15071-Porto do Son

15027691-IES de Porto do Son

590006-Matemáticas

N

S

N

590009

36

Interino

Ordinaria

***8789**

Suárez Fernández, Jorge

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***8734**

Fernández Regueiro, María Jesús

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Interino

Ordinaria

***1568**

Fernández Pinal, Alicia

36042-Ponteareas

36024781-IES do Barral

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***8817**

Gándara Pastrana, Manuel

15059-Ordes

15027782-IES Ordes

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

15

Interino

Ordinaria

***5836**

Fraga Sánchez, Olga

15069-Pontedeume

15025682-IES Fraga do Eume

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

N

590007|590009

27

Interino

Ordinaria

***1688**

Grande Núñez, José Antonio

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***6715**

Magariños Seijo, Carlos

36032-Moraña

36005142-CPI Plurilingüe Santa Lucía

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***2691**

Del Cuvillo Nuchera, Pablo Luis

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***1241**

Villarnovo Rivas, Juana Dolores

15051-Mugardos

15025657-IES de Mugardos

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***7008**

Núñez Reboredo, María Diana

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***7016**

Fernández Silva, Daniel

15011-Boiro

15027851-IES Plurilingüe A Cachada

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***9148**

Lamas Mosquera, Sonia

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

N

S

N

590009

15

Substituto

Ordinaria

***9809**

Martín Romalde, Raquel

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

S

N

590008

36

Substituto

Ordinaria

***8724**

Lodeiro Sobrino, Natalia

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***2728**

Da Cunha López, María Cintia

27015-Cospeito

27002997-CPI Plurilingüe Virxe do Monte

590006-Matemáticas

N

S

N

590061

15

Substituto

Ordinaria

***6604**

Fernández Rey, Beatriz

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***6425**

Álvarez Faro, Ángel

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***9175**

Comesaña Paz, Silvia

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

S

S

590008|590061

36

Substituto

Ordinaria

***1487**

Lago Crespo, Rosa María

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***9803**

López Quintela, Cruz

36056-Valga

36020362-IES de Valga

590006-Matemáticas

N

S

N

590061

15

Substituto

Ordinaria

***8970**

Rúa Abad, Rodrigo

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***2451**

Alfaya Rivera, Yolanda

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***5500**

Polo Carreiras, Ana Isabel

15055-Neda

15027216-IES Fernando Esquío

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***1556**

Suárez Pereiro, Felipe

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

N

S

N

590061

36

Substituto

Ordinaria

***2942**

Villameá Hernández, María Carmen

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***5753**

Rodríguez García, Javier

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***6849**

Varela Fernández, Rosario

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***9003**

Pérez Beurne, Verónica Odila

36040-Portas

36007035-CPI Domingo Fontán

590006-Matemáticas

N

S

N

590061

15

Substituto

Ordinaria

***9457**

Pombo García, Laura

15006-Arzúa

15027733-IES de Arzúa

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***2082**

Lorenzo Fernández, María José

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***8830**

Santiago Hermida, Rebeca Inés

15052-Muxía

15027927-IES Ramón Caamaño

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***7637**

Tomé Fernández, Laura

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

N

S

N

590007

36

Substituto

Ordinaria

***2855**

Taboada Costas, Isabel

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***1050**

Arias Conde, Yolanda

32069-Ribadavia

32015475-IES O Ribeiro

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***9087**

Cordido Somoza, Iván

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico-tecnolóxico

N

S

N

590009

15

Substituto

Ordinaria

***7718**

Jallas Souto, Florinda

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590006-Matemáticas

N

S

N

590007

15

Substituto

Ordinaria

***2391**

De Esteban Bassave, Brais

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

S

N

590019

36

Substituto

Ordinaria

***9723**

Leis Rios, Gerardo Jesús

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***8250**

Martínez Rodríguez, María Victoria

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***0212**

Álvarez Vázquez, Gonzalo

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

S

N

590008

15

Substituto

Ordinaria

***8722**

Cal Rodríguez, Álvaro

15008-Bergondo

15001070-CPI de Cruz do Sar

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***6463**

Vázquez López, Luis

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***8522**

García-Rodeja Gayoso, Juan

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***7728**

Miranda Quintas, Lisardo

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***1214**

Bastón Martínez, Eva María

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***7476**

Doval González, Susana

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***7008**

Núñez Reboredo, Nuria

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***9526**

López Allegue, María Carmen

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590006-Matemáticas

N

S

N

590019

15

Substituto

Ordinaria

***6442**

Souto Sánchez, Santiago

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***9607**

Villanueva González, Nuria María

36021-Gondomar

36020261-IES Plurilingüe Terra de Turonio

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***5234**

Noguerol Villamarin, Marta

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***5886**

Sampayo Rial, Óscar

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***4945**

Núñez Arias, Luis

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590006-Matemáticas

N

S

N

590007|590019

36

Substituto

Ordinaria

***7351**

Fernández Montes, María Carmen

36017-A Estrada

36002359-IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico-tecnolóxico

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***5520**

Orgueira Lema, Berta

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

N

S

N

590008

15

Substituto

Ordinaria

***6196**

Arnoso Calvo, Mónica Patricia

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

590006-Matemáticas

N

S

N

590107

15

Substituto

Ordinaria

***6955**

Dopico Bugallo, María Jesús

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***6543**

Romero Pernas, Alicia

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***4348**

Alcaraz Prieto, María José

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590006-Matemáticas

N

S

N

590007

36

Substituto

Ordinaria

***7137**

Álvarez Rodríguez, Pacífica Rocío

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***0901**

Giménez Insua, Ana

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590006-Matemáticas

N

S

N

590061

15

Substituto

Ordinaria

***4584**

Míguez Mouzo, Josefa Vanesa

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***0708**

Montes Pedreira, Carlos

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590006-Matemáticas

N

S

N

590009

15

Substituto

Ordinaria

***3568**

Ramos Pérez, Francisco Javier

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***0763**

Graña Rodríguez, Ana Belén

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***6643**

Varela Silvalde, Olalla

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***9879**

Arias Arnejo, Enrique Salvador

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***6111**

Hernández Abellás, Jose Ignacio

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590006-Matemáticas

N

S

N

590019

36

Substituto

Ordinaria

***3402**

Collazo Mosquera, Cintia

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

S

N

590008

15

Substituto

Ordinaria

***1717**

Bouza Pico, Raquel

15016-Camariñas

15027861-IES Plurilingüe Pedra da Aguia

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***2413**

Castrillón Cimadevila, Víctor

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

S

N

590019

32

Substituto

Ordinaria

***5881**

Díaz Calviño, Montserrat

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

590006-Matemáticas

N

S

N

590019

27

Substituto

Ordinaria

***0868**

Fernandez Conde, Maria Eva

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***3911**

Fernández De Sanmamed Ayaso, Antón

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590006-Matemáticas

N

S

N

590061

32

Substituto

Ordinaria

***5361**

Fernández Ferreiro, Paula

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590006-Matemáticas

N

S

N

590061

36

Substituto

Ordinaria

***8812**

Fernández Rivadeneira, Sonia

36017-A Estrada

36002335-IES Manuel García Barros

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

S

N

590007

27

Substituto

Ordinaria

***9592**

Fraga Paz, Rebeca

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***9690**

García Rey, Sonia

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

N

S

N

590061

36

Substituto

Ordinaria

***4286**

García Vilariño, Laura

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***1424**

Gómez Brea, Natalia

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***5889**

González Vázquez, Francisco José

15016-Camariñas

15027861-IES Plurilingüe Pedra da Aguia

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***1707**

Hermida Pérez, María Dolores

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590006-Matemáticas

N

S

N

590007|590009

15

Substituto

Ordinaria

***3084**

Iglesias Maseda, Florencio

15032-Curtis

15032650-EPAPU de Teixeiro

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico-tecnolóxico

N

S

N

590007|590017

15

Substituto

Ordinaria

***8879**

Iglesias Suárez, Isabel

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

590006-Matemáticas

N

S

N

590007|590061

36

Substituto

Ordinaria

***4538**

Lago Núñez, Águeda

36037-Pazos de Borbén

36006079-CPI Curros Enríquez

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***0104**

Ramos Limeres, Germán

15041-A Laracha

15027654-IES Agra de Leborís

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***9404**

Ríos Suárez, Ignacio

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***7308**

Rivero Fuentes, Emiliano

15068-Ponteceso

15026406-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico-tecnolóxico

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***8262**

Vigo Otero, María Teresa

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***4209**

Arias Rodríguez, Xosé Antonio

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

S

N

590008

15

Substituto

Ordinaria

***4801**

Roca Cancelo, Adrián

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

S

S

N

15024513

590011

15

Substituto

Ordinaria

***1520**

Iglesias López, María Luisa

15059-Ordes

15027782-IES Ordes

590006-Matemáticas

N

S

N

590008

27

Substituto

Ordinaria

***5184**

Gómez Trashorras, Antía

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito lingüístico e social

N

S

N

590008

36

Substituto

Ordinaria

***2128**

Cancela Silva, Juan Ramon

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***1702**

Sánchez López, Ana María

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***2273**

Piñeiro Gonzalez, Natalia

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***6271**

Domínguez Rojo, Juan José

15036-Ferrol

15006687-IES de Catabois

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***3461**

Oliveira Souto, Maria Elena

36008-Cangas

36018501-IES Monte Carrasco

590006-Matemáticas

N

S

N

590019

32

Substituto

Ordinaria

***6577**

Domínguez Mariño, Joaquín

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590006-Matemáticas

N

S

N

590019

36

Substituto

Ordinaria

***8844**

De Castro Vidal, Alberto

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590006-Matemáticas

N

S

N

590007|590019

15

Substituto

Ordinaria

***5410**

García Debén, Enrique Javier

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590006-Matemáticas

N

S

N

590009

36

Substituto

Ordinaria

***7089**

Magariños Seijo, Laura

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590006-Matemáticas

N

N

N

32

Substituto

Ordinaria

***2836**

Martín Álvarez, Jorge

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***5438**

Martínez Fernández, Laura

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590006-Matemáticas

N

S

S

590007|590019

15

Substituto

Ordinaria

***8281**

Lourido Gaciño, Elena

15072-Rianxo

15026807-IES Félix Muriel

590006-Matemáticas

N

S

N

590008

15

Substituto

Ordinaria

***8211**

Pérez Verdes, Carlos

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

S

N

N

15006754

36

Substituto

Ordinaria

***0628**

Ferreira Pérez, María José

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***6550**

Raposo Casas, Maria Begoña

36049-Salceda de Caselas

36024628-IES Pedras Rubias

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***5382**

Martínez Prieto, Paula

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria

***7758**

Ferreira Míguez, Andrés

27016-Chantada

27003175-IES Val do Asma

590006-Matemáticas | Ámbito: módulo de Ciencias Aplicadas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***7900**

Liñayo Antelo, Amalia

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***6690**

Dacosta Castro, Belén

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***6551**

González Lamas, Alberto

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590006-Matemáticas

N

S

S

590007|590019

32

Substituto

Ordinaria

***6879**

Alonso Blanco, Maria Nieves

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590006-Matemáticas | Ámbito: ámbito científico e matemático

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***2967**

Pérez Vázquez, Óscar

15075-Sada

15032662-IES O Mosteirón

590006-Matemáticas

N

S

N

590019

32

Substituto

Ordinaria

***9382**

Álvarez Cid, Lourdes

32019-O Carballiño

32003001-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

N

N

15

Substituto

Ordinaria

***4275**

García Vázquez, Marta

15070-As Pontes de García Rodríguez

15021767-IES Plurilingüe Castro da Uz

590006-Matemáticas

N

N

N

36

Substituto

Ordinaria

***0681**

Alonso Mosquera, Raquel

36057-Vigo

36011579-IES A Guía

590006-Matemáticas

N

S

N

590019

15

Substituto

Ordinaria

***5704**

Prado Amido, Sonia

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

S

N

N

15024513

27

Substituto

Ordinaria

***3887**

Luaces Adrio, Lea

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590006-Matemáticas

N

N

N

27

Substituto

Ordinaria