Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 207 Mércores, 14 de outubro de 2020 Páx. 39869

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 16 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a varios interesados a toma de posesión provisional dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Troáns-sector II (Cuntis-Pontevedra).

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, despois de intentada a notificación sen que se puidese efectuar ou sendo o seu domicilio descoñecido, notifícaselles ás persoas interesadas que figuran no anexo, por medio deste anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), a toma de posesión provisional dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Troáns-sector II (Cuntis-Pontevedra).

Texto íntegro da notificación:

«En cumprimento do disposto polo artigo 37 da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, notifícolle que o director xeral de Desenvolvemento Rural resolveu poñer á disposición con data do 30.10.2020, para a súa toma de posesión provisional, os predios resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de Troáns-sector II (Cuntis-Pontevedra).

As datas para tomar posesión dos predios son as seguintes:

1. Para terreos de prado, pasteiro, labradío sen colleita e monte, o día 30.10.2020

2. Para os restantes terreos, no momento en que, segundo o costume, se retiren as colleitas actuais.

Para o caso de que se pretendan retirar árbores, a data límite é o día 30.4.2021, para o que debe contarse co preceptivo permiso do Servizo de Montes, e o aproveitamento xestionarase con suxeición ao establecido no Decreto 50/2014, do 10 de abril, e na Orde do 20 de abril de 2018, que modifica os seus anexos II, III e VI.

(Información no enderezo web: https://mediorural.xunta.gal/es/areas/forestal/ordenacion/distritos/).

No prazo de dous meses contados a partir do seguinte ao 30.10.2020, poderá reclamar por defecto de superficie nos predios atribuídos, xuntando unha medición pericial asinada por técnico competente, sobre diferenzas de superficie superiores a unha marxe de tolerancia variable entre a medición in situ e a que conste no boletín de atribucións dos novos predios, conforme o disposto no antedito artigo 37.

Importante: as persoas propietarias das parcelas de achega deben, en todo caso, permitir aos titulares dos novos predios o acceso a eles para realizar a súa medición no prazo dos dous (2) meses indicado arriba.

Debe terse en conta:

• Que a falta de superficie dun predio non será compensada cando exista exceso de superficie no conxunto dos predios atribuídos ao mesmo propietario, e esta sexa suficiente para compensar en valor de puntuación o conxunto das atribucións.

• A falta de superficie en terreos de núcleo rural (total ou parcialmente) será compensada nesta mesma clase. No caso de non existir dispoñible terreo deste tipo e o mesmo titular ter exceso de superficie en terreos doutra clase, a compensación farase sobre os ditos terreos.

• Non se admitirá reclamación no caso de que o predio obxecto dela coincida exactamente, na súa delimitación cartográfica, coa parcela achegada polo mesmo titular.

• Impedir ou obstaculizar a toma de posesión é considerada unha infracción moi grave (artigo 90 da Lei 4/2015) sancionada con multa de 1.501 a 6.000 euros.

• Sen prexuízo do indicado no punto anterior, a toma de posesión poderá darse, logo de apercibimento, mediante compulsión directa sobre a/as persoa/s que a impidan.

Os planos do acordo e dos marcos colocados que delimitan os predios están accesibles na internet, na páxina web da Consellería do Medio Rural no seguinte enderezo, na sección Publicacións:

https://ovmediorural.xunta.gal/gl/consultas-publicas/concentracions-parcelarias-procesos».

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia (DOG), aínda que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no BOE, día en que se entenderá producida a súa notificación.

Pontevedra, 16 de setembro de 2020

Antonio Crespo Iglesias
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Nº propietario

Interesado/a

Acto que se notifica

4

76821651H

Toma posesión provisional

44

36113918P

Toma posesión provisional

57

Campos Touriño, Edelmira

Toma posesión provisional

72

35406417X

Toma posesión provisional

131

77405222X

Toma posesión provisional

169

33429725F

Toma posesión provisional

169

72800098S

Toma posesión provisional

169

33421723D

Toma posesión provisional

171

35399347R

Toma posesión provisional

176

35404611K

Toma posesión provisional

187

35392860T

Toma posesión provisional

211

76841379N

Toma posesión provisional

216

77419108G

Toma posesión provisional

254

32269086V

Toma posesión provisional

265

33140553Z

Toma posesión provisional

265

33156093Y

Toma posesión provisional

266

33156093Y

Toma posesión provisional

289

Pampín Búa, Manuel

Toma posesión provisional

290

Pampín Campos, María del Carmen

Toma posesión provisional

313

35403461K

Toma posesión provisional

315

35362435G

Toma posesión provisional

328

35392276Z

Toma posesión provisional

330

35363031W

Toma posesión provisional

334

35363947K

Toma posesión provisional

393

35320479T

Toma posesión provisional

398

17688003Z

Toma posesión provisional

399

13986669R

Toma posesión provisional

407

52471348E

Toma posesión provisional

409

35446995Q

Toma posesión provisional

410

28275925R

Toma posesión provisional

433

35458229A

Toma posesión provisional

445

76859248X

Toma posesión provisional

446

76859186V

Toma posesión provisional

446

35445632X

Toma posesión provisional

455

32262928T

Toma posesión provisional

461

35428139C

Toma posesión provisional

483

76822538P

Toma posesión provisional

504

35300081A

Toma posesión provisional

530

35456459G

Toma posesión provisional

530

35363946C

Toma posesión provisional

531

González da Luna, Ana María

Toma posesión provisional

546

35448326J

Toma posesión provisional

547

35448325N

Toma posesión provisional

555

32799356E

Toma posesión provisional

555

32774615Y

Toma posesión provisional

556

32799356E

Toma posesión provisional

556

32774615Y

Toma posesión provisional

579

Rodríguez Monteagudo, Dolores Élida

Toma posesión provisional

579

Rodríguez Monteagudo, José Alberto

Toma posesión provisional

599

76926108D

Toma posesión provisional

601

76926108D

Toma posesión provisional

606

76859184S

Toma posesión provisional

608

35424294Q

Toma posesión provisional

613

35284958Z

Toma posesión provisional