Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 207 Mércores, 14 de outubro de 2020 Páx. 39739

III. Outras disposicións

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se fan públicas as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2019, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria, destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 1, do 2 de xaneiro).

Conforme o establecido no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, as entidades beneficiarias, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención. Igualmente, o artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, indica que se publicará a concesión das subvencións.

En cumprimento dos devanditos preceptos legais,

RESOLVO:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas en virtude da Orde do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2019, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria, destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (DOG núm. 1, do 2 de xaneiro), por un importe total de 1.491.424,00 €, con cargo á aplicación orzamentaria 05.23.141A.781.0, nas contías e entidades beneficiarias que se relacionan no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 2 de outubro de 2020

Natalia Prieto Viso
Directora xeral de Administración Local

ANEXO

Relación de axudas concedidas a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia, dentro do Plan específico de acción comunitaria

Ano 2019

Entidade beneficiaria

NIF

Importe subvención obras

Importe subvención equipamento

Importe subvención total

Comunidade de usuarios de augas de Vilar-Pedornes

G36209542

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación de veciños O Castelo de Oirán

G27246628

11.866,47

0,00

11.866,47

Comunidade de usuarios de Estás

V36177194

12.000,00

0,00

12.000,00

Traída de augas de Castro Barreiro

G36148252

12.000,00

3.216,18

15.216,18

Comunidade de augas Os Casás, O Tumbio e Bichicáns

V36792935

9.649,03

0,00

9.649,03

Asociación de veciños de Couselo

G36148724

11.441,76

0,00

11.441,76

Comunidade de usuarios de Lourido

G94049129

5.977,76

0,00

5.977,76

Asociación cultural e veciñal Amistade

G36128692

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación de veciños Santa Mariña do Monte

G32224644

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación de veciños Sandra Prego Rial

G15574312

0,00

5.000,00

5.000,00

Asociación de veciños Os Pasos

G15337041

8.982,43

0,00

8.982,43

Asociación de veciños San Pedro de Ribeira

G32342719

11.791,45

4.959,49

16.750,94

Comunidade de usuarios Soutelo

G94061827

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños de Parada A Paradanta

G36243228

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños do Puxedo

G32388738

11.998,74

4.999,55

16.998,29

Asociación de veciños San Bartolomeu de Seixido

G36259000

8.060,50

0,00

8.060,50

Asociación de veciños de Caborrecelle

G27470483

7.199,09

2.102,42

9.301,51

Asociación veciñal, cultural e deportiva Os Puchos

G27201854

0,00

4.888,40

4.888,40

Comunidade de usuarios de augas de San Lorenzo

G36490019

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de augas do barrio do Picouto

G94065158

11.965,18

0,00

11.965,18

Comunidade de usuarios de augas de Boedes-Santa Ouxea de Lobás

G32409526

11.996,46

0,00

11.996,46

Comunidade de usuarios Tortoreos-Liñares

V36243566

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños San Gregorio de Guillade

G36196913

11.995,99

4.999,42

16.995,41

Comunidade de usuarios de augas de Reboreda

V36180511

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de augas da Moureira

G94031200

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de augas Santos Justo y Pastor

V36351724

11.418,89

5.000,00

16.418,89

Asociación de veciños San Cristovo de Mouricios

G27464825

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación veciñal de Chacente

G94095270

7.000,00

0,00

7.000,00

Comunidade de usuarios de augas de San Bartolomé de Taboexa

G36254043

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de augas de Cimadevila e Laceira

G94051745

5.000,00

0,00

5.000,00

Asociación veciñal de Lobariñas

G94148285

11.999,99

5.000,00

16.999,99

Comunidade de usuarios da traída de augas de Cima, Valiñas e Devesa

G36341121

11.829,08

2.542,45

14.371,53

Comunidade de usuarios de auga das Barreiras e Cernadas

G36137222

11.519,20

0,00

11.519,20

Asociación veciñal sociocultural e deportiva de San Miguel de Oia

G36648640

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación de veciños Barrocás

G32015968

8.736,20

0,00

8.736,20

Asociación de veciños Val de Vilamor

G27247717

10.394,38

0,00

10.394,38

Asociación de veciños de San Cristovo de Chamoso

G27479732

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Santa Marta de Meilán

G27504729

11.981,45

4.807,68

16.789,13

Asociación de veciños Santa Baia de Mos

G36142685

3.972,20

4.997,00

8.969,20

Asociación de veciños Arranxar

G32030231

0,00

4.784,26

4.784,26

Comunidade de usuarios de auga de Corrubedo

G15281546

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación veciñal Terra de Acivros

G94001690

11.894,30

4.872,00

16.766,30

Comunidade de usuarios de augas de Paraños

G36265908

11.639,23

0,00

11.639,23

Comunidade de usuarios de augas de Castiñeiras

G27461219

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación de veciños San Miguel de Viladesuso

G36472025

11.937,26

4.178,00

16.115,26

Asociación veciñal de Corrigatos

G36523223

1.515,89

3.504,54

5.020,43

Asociación de veciños Rúa Candelaria

G27376037

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños e veciñas Ameixoa

G94151081

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños de Curantes

G36172674

4.343,90

0,00

4.343,90

Asociación veciños Bo Xesús de Ceboliño

G32221582

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Comunidade de usuarios de augas de Cans

G36162949

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de augas de Campo

G36310381

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños de Augaxosa

G27500123

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación Veciñal Xunta Parroquial de Burgueira-Bonaval-Vilariño-Mouta-Campo-Viso-Aldea

G36247559

11.979,00

0,00

11.979,00

Comunidade de usuarios de auga de Regueiro-Tui

G36395242

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Fonte do Ouro

G27244995

11.987,47

4.944,32

16.931,79

Asociación de veciños A Fonte de Fornelos

G70044649

11.409,57

5.000,00

16.409,57

Comunidade de usuarios da traída de auga O Padrán-Barxa

G36276608

5.670,42

0,00

5.670,42

Comunidade de aproveitamento de augas de Budiño-Cruz-O Porriño

G36148393

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Carlasca

G32108896

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Comunidade de usuarios de augas para usos domésticos do barrio do Castro-Mos

G36170348

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Santa María de Salamonde

G32035719

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Federación provincial de mulleres rurais de Ourense

G32237869

0,00

4.781,92

4.781,92

Comunidade de usuarios da traída de augas das Mariñas

G36221406

11.548,06

0,00

11.548,06

Asociación de mulleres rurais As Ermidas

G36577351

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Peizal-Outeiro

G27241918

0,00

5.000,00

5.000,00

Comunidade usuarios de augas Palmas - Costa

V36170066

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios da traída de augas Santa María de Pontesampaio

G36141646

12.000,00

902,70

12.902,70

Comunidade de usuarios de augas de Pazos-Chan

G36550770

11.870,00

0,00

11.870,00

Asociación de veciños da parroquia de San Martiño

G27393248

8.837,89

0,00

8.837,89

Comunidade de usuarios de augas de Guillade de Arriba

G36366888

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Comunidade de usuarios de augas de Tallós

V36555316

12.000,00

4.982,78

16.982,78

Asociación de veciños de Vilar de Astrés

G32110959

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación de veciños Montes de Puxedo, Guende e A Cela

G32474066

11.999,93

4.999,72

16.999,65

Asociación veciños Xaravigo de San Pedro de Miraz

G27298421

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación de veciños Ponte Canedo

G32024648

0,00

1.109,96

1.109,96

Comunidade de usuarios da traída de augas de Vitureira

G36151843

9.606,80

3.852,04

13.458,84

Asociación veciñal da Couboeira

G27497221

11.998,36

1.775,00

13.773,36

Asociación de veciños Santa Apolonia de Guimarei

G36317659

6.763,90

0,00

6.763,90

Asociación de veciños de Lestedo

G70314026

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación veciñal A Muruxeira de Oia

G36472033

0,00

4.987,58

4.987,58

Asociación de veciños Santa Olalla

G15334808

8.409,50

0,00

8.409,50

Comunidade de usuarios da traída de augas de Pedornes-Oia

G36153252

11.085,57

0,00

11.085,57

Asociación de veciños de Picón

G15261183

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños de Vilamarín

G32131096

9.936,70

5.000,00

14.936,70

Asociación de veciños do Burgo de Trasbar

G27420470

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación veciñal Centro Cultural O Miño

V27013549

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación de veciños de Vale

G27488329

11.985,22

0,00

11.985,22

Asociación de veciños de Vilaluz

G27491489

11.976,58

0,00

11.976,58

Asociación de veciños de Piorno

G36382380

0,00

5.000,00

5.000,00

Comunidade de usuarios de auga de Andón

G94002904

9.196,00

0,00

9.196,00

Asociación veciñal e cultural A Cuña

G32442246

5.082,00

3.973,00

9.055,00

Comunidade de usuarios de auga Costiña

V36248938

11.930,60

0,00

11.930,60

Asociación de veciños Outeiro Trasalba

G32347106

0,00

3.884,16

3.884,16

Comunidade de usuarios de augas de Portecelo

V36250389

5.851,22

0,00

5.851,22

Comunidade de usuarios de augas de Lira

G36191971

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Asociación de mulleres rurais Caselas

G36206357

0,00

1.113,20

1.113,20

Asociación de veciños Tabeirón de Baio

G15248974

12.000,00

5.000,00

17.000,00

Comunidade de usuarios de augas de Tabagón - Eiras

G36114908

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños A Follateira

G32103939

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Santa Margarita de Loño

G36397222

7.180,14

0,00

7.180,14

Comunidade de usuarios de augas de Loureza

V36211274

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación veciñal da parroquia dos Vaos

G27460286

11.996,47

0,00

11.996,47

Asociación de mulleres rurais Santa Cristina

G32220642

9.123,40

4.737,39

13.860,79

Comunidade de usuarios de augas de Setados

G36148955

11.639,18

0,00

11.639,18

Asociación de veciños San Lázaro de Mondoñedo

G27482181

11.986,66

4.982,05

16.968,71

Asociación de veciños da Carballa de Lobios

G32487969

11.997,49

4.999,72

16.997,21

Comunidade de augas San Xurxo de Mosende

E36113389

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de augas de Meira de Arriba

G36152486

10.067,08

0,00

10.067,08

Asociación de veciños Santo Estevo de Sueiro

G15410772

0,00

5.000,00

5.000,00

Comunidade de usuarios de San Blas

V36307940

6.384,44

2.100,95

8.485,39

Asociación medioambiental e sociocultural de veciños de Aldurfe

G27479765

11.998,28

0,00

11.998,28

Comunidade de usuarios de augas de Agualevada

V36437150

12.000,00

548,00

12.548,00

Comunidade de usuarios de augas de Campos

V36263879

11.885,53

0,00

11.885,53

Asociación de veciños de Gondar-Catoira

G36181360

0,00

5.000,00

5.000,00

Comunidade de usuarios de augas de Cabo de Vila: Borza Torre Casa

V36502029

11.997,76

0,00

11.997,76

Asociación de veciños Santiago de Corneda

G32487092

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Ribadil de Vilar

G36505378

11.999,57

4.999,60

16.999,17

Asociación de veciños de Barosela

G94035433

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de augas de Alto de San Martiño

V36302313

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños Cabeza de Vaca

G32026478

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de augas de Igrexario

G94032679

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de mulleres rurais A Fátima

G36451904

0,00

2.431,90

2.431,90

Comunidade de usuarios de augas de Cortellas

V36459394

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de augas da Gándara e Albelos

G36132355

12.000,00

0,00

12.000,00

Comunidade de usuarios de auga Fonte dos Bidos

G94077146

12.000,00

0,00

12.000,00

Asociación de veciños do Igrexario do Hío A Fontenova

G36580207

11.979,00

0,00

11.979,00

Total

1.245.466,62

245.957,38

1.491.424,00