Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 209 Venres, 16 de outubro de 2020 Páx. 40192

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

ANUNCIO do 16 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifican as resolucións ditadas nos procedementos tramitados por esta entidade (expediente 2018/55/27 e trinta e sete máis).

De conformidade cos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a través deste anuncio emprázanse para seren notificadas, as persoas interesadas que a continuación se relacionan, das resolucións ditadas pola xefa territorial nos expedientes administrativos instruídos conforme o disposto no artigo 172 e seguintes do Código civil e demais normativa de aplicación, despois dos intentos de notificación realizados sen que fose posible efectuar as ditas notificacións por causas non imputables á Administración ou por descoñecer o domicilio dos interesados.

Os expedientes están á disposición das persoas interesadas, ou dos seus representantes debidamente acreditados, no Servizo de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de Política Social; rolda da Muralla, 70, planta baixa, onde, no prazo de dez (10) días contados desde o día seguinte ao da data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado, poderán comparecer para coñeceren o contido íntegro das resolucións, de luns a venres laborables, das 9.00 ás 14.00 horas, advertíndolles que, de non o faceren, se considerarán notificadas no momento do vencemento do prazo indicado para comparecer.

As persoas interesadas, ou os seus representantes debidamente acreditados, poderán interpoñer recurso contra as resolucións ditadas nos expedientes, ante o Xulgado de Primeira Instancia de Lugo que por quenda corresponda, no prazo de dous (2) meses desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co artigo 780.1 da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil.

Lugo, 16 de setembro de 2020

María Cristina Abades Martínez
Xefa territorial de Lugo

ANEXO

Interesado/a

Núm. expte.

Efectos xurídicos

Data da resolución

Y3628917Z

2018/55/27

Cambio de medida administrativa

11.12.2019

Y3628917Z

2018/56/27

Cambio de medida administrativa

11.12.2019

34307296J

2017/172/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

10.1.2020

34300401H

2019/185/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

21.2.2020

76624155T

2015/30/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

24.2.2020

76616098Q

34299136H

2018/84/27

Concesión de recurso

9.3.2020

Y5688043L

2017/132/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

10.3.2020

Y2610518D

2014/202/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

20.3.2020, corrección de erros 14.5.2020

Y2610518D

2016/131/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

20.3.2020

35624782J

2006/160/27

Mantemento de medida administrativa e cesamento de recurso

20.3.2020

34635713J

2017/51/27

Asunción de medida administrativa

23.3.2020, corrección de erros 30.3.2020

33537889W

34284809C

2014/94/27

Improcedencia de medida administrativa

30.3.2020

24893614R

2012/95/27

Concesión de recurso

30.3.2020

33840670B

33306208T

2006/28/27

Caducidade y acordo de arquivamento

6.4.2020

34308703V

47354382G

2005/226/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

7.4.2020

32735048E

2017/94/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

7.4.2020

32735048E

2017/160/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

7.4.2020

Y3119898P

2017/8/27

Improcedencia de medida administrativa

7.4.2020

Y3119898P

2019/72/27

Improcedencia de medida administrativa

7.4.2020

36969976Y

2006/94/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

7.4.2020

52164523V

2020/29/27

Improcedencia de medida administrativa

8.4.2020

X7073069V

2013/190/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

8.4.2020

34310134E

2018/44/27

Improcedencia de medida administrativa

16.4.2020

76580380V

2018/46/27

Improcedencia de medida administrativa

16.4.2020

Y1302933C

34289800C

2019/226/27

Asunción de medida administrativa

21.4.2020

X8330970W

2018/138/27

Improcedencia de medida administrativa

24.4.2020

X8330970W

2018/190/27

Improcedencia de medida administrativa

24.4.2020

34305339B

33333796B

2007/111/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

29.4.2020

Y2523190N X2036763K

2019/147/27

Improcedencia de medida administrativa

25.5.2020

33335304R

2019/80/27

Improcedencia de medida administrativa

19.5.2020

46919472R

2020/35/27

Asunción de medida administrativa

29.4.2020

34308703V

2016/80/27

Improcedencia de medida administrativa

7.4.2020

José Moreno Montoya

2016/80/27

Improcedencia de medida administrativa

7.4.2020

Edmar Cardoso de Sousa

2018/152/27

Concesión de recurso

10.3.2020

Miguel Montes dos Santos

2016/117/27

Improcedencia de medida administrativa

2.4.2020

Francisco José López Dorrego

2018/32/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

2.4.2020

Francisco Montoya Parda

2016/59/27

Improcedencia de medida administrativa

7.4.2020

Orli Agustín Intriago Contento

2019/221/27

Improcedencia de medida administrativa

8.4.2020

Francisco José da Silva Monteiro

2014/28/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

13.5.2020