Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 209 Venres, 16 de outubro de 2020 Páx. 40179

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Facenda e Administración Pública

ANUNCIO do 5 de outubro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, polo que se dá publicidade á declaración comprensiva da situación patrimonial de altos cargos por cesamento.

O artigo 49.4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, establece a obriga de todos os cargos públicos incluídos no seu ámbito de aplicación, definido no artigo 37, de cubrir unha declaración comprensiva da súa situación patrimonial, no modelo que aprobe a persoa titular da consellería competente en materia de función pública.

Esta declaración deberá ser presentada no Rexistro de Bens Patrimoniais no prazo dos tres meses seguintes á data de toma de posesión e de cesamento, respectivamente, ante a Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas, para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Pola Orde do 3 de marzo de 2016 do titular da consellería competente en materia de función pública apróbanse os modelos oficiais de declaracións que deben formular os altos cargos incluídos no ámbito de aplicación da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG núm. 44, do 4 de marzo).

En virtude do Decreto 111/2020, do 6 de setembro (DOG núm. 181, do 7 de setembro), Carmen María Pomar Tojo cesou no cargo de conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, e Jesús Vázquez Almuíña cesou no cargo de conselleiro de Sanidade.

Presentaron, respectivamente, o anexo IV, Contido da declaración de bens patrimoniais para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, no Rexistro de Bens Patrimoniais de Altos Cargos.

Procede, en consecuencia, dar publicidade ao contido dos anexos presentados para tal efecto, comprensivos da situación patrimonial que declaran no momento do seu cesamento, e que se publican como anexo a este anuncio.

Tal e como consta no referido modelo anexo IV:

1. Non se inclúen os seguros de vida.

2. No suposto de bens indivisos, indícase o valor que corresponde segundo a porcentaxe de participación do declarante no ben ou dereito patrimonial.

Santiago de Compostela, 5 de outubro de 2020

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Titular do cargo: Carmen María Pomar Tojo.

Cargo público orixe da declaración: conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Motivo: cesamento.

I. Activo:

1. Bens inmobles (segundo o valor catastral): 47.829,74 €.

2. Valor total doutros bens: 2.179,43 €.

3. Total: 50.009,17 €.

II. Pasivo (créditos, préstamos, débedas, etc.): 120.084,94 €.

Titular do cargo: Jesús Vázquez Almuíña.

Cargo público orixe da declaración: conselleiro de Sanidade.

Motivo: cesamento.

I. Activo:

1. Bens inmobles (segundo o valor catastral): 132.866,75 €.

2. Valor total doutros bens: 38.527,86 €.

3. Total: 171.394,61 €.

II. Pasivo (créditos, préstamos, débedas, etc.): 0 €.