Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 217 Mércores, 28 de outubro de 2020 Páx. 42856

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 19 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia a adxudicación de dez bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Pola Orde do 29 de xullo de 2020 apróbanse as bases que rexen o concurso público de dez (10) bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (DOG nº 158, do 7 de agosto).

O secretario xeral de Política Lingüística é competente para resolver o expediente, no uso das facultades que ten conferidas en virtude da Orde do 21 de marzo de 2019 e a disposición adicional segunda do Decreto 130/2020, do 17 de setembro, de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, en relación co procedemento de concesión de bolsas establecido na disposición derradeira primeira da convocatoria.

De acordo coa proposta de resolución definitiva elevada polo órgano instrutor,

RESOLVO:

1. Aprobar en todo o seu contido a proposta presentada polo órgano instrutor –realizada con base no informe da Comisión de Valoración debidamente motivado– e conceder as dez (10) bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, ás persoas candidatas que se relacionan no anexo A desta resolución.

Ao abeiro da base segunda da convocatoria, a contía das bolsas será de 990 euros ao mes, por todos os conceptos, incluídos os custos da Seguridade Social, durante o período comprendido entre o 1.11.2020, data de incorporación ao centro, e o 31.10.2022.

2. Establecer a listaxe de suplentes, por orde decrecente de puntuación, que se indica no referido anexo desta resolución, que poderá ser operativa no caso de que a persoa seleccionada como titular non se incorpore na data establecida, cando manifeste expresamente a súa non aceptación á bolsa ou renuncie a esta unha vez aceptada, así como cando se proceda á súa revogación.

3. Denegar as demais solicitudes presentadas, polas causas que figuran no anexo B, así como declarar desistentes da petición de bolsa por non contestar o requirimento de documentación preceptiva no prazo establecido ou por desistencia propia, en aplicación do disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

4. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, quen resolverá, por delegación do conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, de acordo co establecido na Orde do 18 de xuño de 2020, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

5. Que se notifique a presente resolución ás persoas interesadas.

Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2020

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO A

1. Proxecto Dicionario galego-italiano (Galita).

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Silva Colmeiro

Lucía

***9058**

8,1050

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Oubiña Mariño

Leticia

***8624**

7,5230

Lago Somoza

Sofía

***0093**

7,4115

2. Proxecto Bibliografía da Literatura galega.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Mosquera Calvo

Inés

***0439**

11,2125

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

9,0654

López González

Mª del Mar

***6111**

8,8927

García Díaz

Noelia

***8752**

8,7575

Castro Lorenzo

Laura

***4293**

8,5163

García Conde

Uxía

***1116**

8,3750

Fernández Troncoso

Ana

***8559**

7,9680

García Vila

Clara

***1541**

7,2175

3. Proxecto Fraseoloxía galega.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Quintairos Soliño

Alba

***1138**

10,9813

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Míguez Rego

Víctor

***6040**

15,2750

Casal Munín

Sandra

***5807**

11,4988

Engster Appezzatto

Karen Giselle

***7764**

10,7250

Anta Fernández

Alicia

***2759**

10,4500

Cernadas Varela

Lucía

***0540**

10,4446

Méndez Gayo

Alba

***1419**

9,6438

García Díaz

Noelia

***8752**

9,3575

Pereiras Villamayor

Antía

***5264**

8,5171

Rei Martiz

Antía

***0696**

8,4125

Porrit Marchena

Sara

***7972**

8,3225

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

8,1654

López González

Mª del Mar

***6111**

7,8427

Oubiña Mariño

Leticia

***8624**

7,5230

García Conde

Uxía

***1116**

7,3750

Veiga Galindo

Natalia

***3389**

7,1867

García Vila

Clara

***1541**

7,1175

Lago Pereira

Elia

***7855**

6,9512

4. Proxecto Corpus de referencia do galego actual.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Míguez Rego

Víctor

***6040**

17,5750

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Figueirido Palacios

Pablo

***6318**

12,7375

Louro Mendiguren

María

***8999**

11,2100

Martínez Fernández

María

***6499**

11,1525

Cernadas Varela

Lucía

***0540**

10,4446

Anta Fernández

Alicia

***2759**

10,2500

Silva Hervella

Irma

***5913**

10,1073

Brea Castro

Esteban

***0901**

9,5256

García Díaz

Noelia

***8752**

9,3575

Martínez Bautista

Soraya

***8050**

9,2578

Casal Munín

Sandra

***5807**

8,8488

Castro Lorenzo

Laura

***4293**

8,7163

Albán Gilino

Blanca

***6336**

8,4725

Hernández Arias

Rocío

***7690**

8,4495

Pereira Gutiérrez

Beatriz

***0907**

8,4330

Castro Ballester

Gloria

***3779**

8,3475

Lorenzo Rial

Inés

***1457**

8,3200

Gómez Echemendía

Sixto

***4643**

8,2100

Babío Barreiro

Rubén

***6165**

8,2050

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

8,1654

Rei Martiz

Antía

***0696**

8,1625

Quintairos Soliño

Alba

***1138**

8,0813

Engster Appezzatto

Karen Giselle

***7764**

8,0750

Iglesias Calviño

Luz María

***9872**

7,9900

Fernández Troncoso

Ana

***8559**

7,9680

Gil Martínez

Paula

***5927**

7,9550

González Iglesias

María

***1131**

7,7950

López González

Mª del Mar

***6111**

7,7927

Rodríguez López

Pablo

***9850**

7,5350

Pereiras Villamayor

Antía

***5264**

7,4671

Oubiña Mariño

Leticia

***8624**

7,4230

García Conde

Uxía

***1116**

7,3750

Lago Somoza

Sofía

***0093**

7,3115

Saavedra Blanco

Lucía

***9843**

7,2100

Saavedra Blanco

Lucía

***9843**

7,2100

Veiga Galindo

Natalia

***3389**

7,1867

Méndez Gayo

Alba

***1419**

7,1438

García Vila

Clara

***1541**

7,1175

Porrit Marchena

Sara

***7972**

7,0725

Lago Pereira

Elia

***7855**

6,8512

5. Proxecto Cantigas de Santa María.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Magán Abollo

Manuel

***6392**

15,9600

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Pérez Toro

Marina

***6022**

12,0525

Touriñán Morandeira

Laura

***4244**

10,2000

García Díaz

Noelia

***8752**

9,5575

Martínez Bautista

Soraya

***8050**

9,2578

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

8,1654

Silva Colmeiro

Lucía

***9058**

8,0050

Gil Martínez

Paula

***5927**

7,9550

Goce Veiga

Martín

***8869**

7,8925

Portela Santos

Alba

***8214**

7,7709

Anta Fernández

Alicia

***2759**

7,7500

González García

Jacobo

***7100**

7,1487

García Vila

Clara

***1541**

7,1175

Rodríguez Villamarín

Tamara

***5537**

6,9198

Lago Pereira

Elia

***7855**

6,8512

Senra Moldes

Alba

***6168**

6,5500

6. Proxecto Prosa literaria medieval.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Castiñeiras López

Javier

***0194**

12,2068

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Magán Abollo

Manuel

***6392**

14,9600

Pérez Toro

Marina

***6022**

11,9525

Silva Colmeiro

Lucía

***9058**

10,5050

Martínez Bautista

Soraya

***8050**

9,2578

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

8,9154

García Díaz

Noelia

***8752**

8,7575

Goce Veiga

Martín

***8869**

7,8925

Portela Santos

Alba

***8214**

7,8709

Senra Moldes

Ana

***6168**

7,8000

González García

Jacobo

***7100**

7,3987

García Vila

Clara

***1541**

7,1175

Rodríguez Villamarín

Tamara

***5537**

6,9198

Lago Pereira

Elia

***7855**

6,8512

7. Proxecto Terminoloxía científico-técnica.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Casal Munín

Sandra

***5807**

11,4988

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Míguez Rego

Víctor

***6040**

14,8750

Louro Mendiguren

María

***8999**

12,0100

Anta Fernández

Alicia

***2759**

11,4500

Arribas González

Laura

***9775**

10,8775

Pérez Casal

Inmaculada

***7386**

10,8525

Lorenzo Rial

Inés

***1457**

10,8200

Engster Appezzatto

Karen Giselle

***7764**

10,5750

Castro Lorenzo

Laura

***4293**

9,9538

Castro Ballester

Gloria

***3779**

9,6975

Brea Castro

Esteban

***0901**

9,6756

Silva Hervella

Irma

***5913**

9,6073

Riobó Pérez

Nerea

***0955**

9,4000

Quintairos Soliño

Alba

***1138**

9,1813

Hernández Arias

Rocío

***7690**

8,4495

Pereira Gutiérrez

Beatriz

***0907**

8,4330

Rei Martiz

Antía

***0696**

8,3625

Babío Barreiro

Rubén

***6165**

8,2050

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

8,1654

Iglesias Calviño

Luz María

***9872**

7,9900

López González

Mª del Mar

***6111**

7,9427

Pereiras Villamayor

Antía

***5264**

7,9171

González Iglesias

María

***1131**

7,7950

Rodríguez López

Pablo

***9850**

7,5350

Méndez Gayo

Alba

***1419**

7,1438

Porrit Marchena

Sara

***7972**

7,0725

Silva Colmeiro

Lucía

***9058**

7,0050

Rodríguez Villamarín

Tamara

***5537**

6,9198

Lago Pereira

Elia

***7855**

6,8512

8. Proxecto Recursos para o desenvolvemento de tecnoloxías da fala.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Louro Mendiguren

María

***8999**

12,3100

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Míguez Rego

Víctor

***6040**

13,8750

Figueirido Palacios

Pablo

***6318**

12,2375

Casal Munín

Sandra

***5807**

11,3488

Pérez Casal

Inmaculada

***7386**

10,8525

Lorenzo Rial

Inés

***1457**

10,8200

Engster Appezzatto

Karen Giselle

***7764**

10,5750

Cernadas Varela

Lucía

***0540**

10,4446

Anta Fernández

Alicia

***2759**

10,3500

Brea Castro

Esteban

***0901**

9,6756

Silva Hervella

Irma

***5913**

9,6073

Riobó Pérez

Nerea

***0955**

9,4000

Hernández Arias

Rocío

***7690**

8,4495

Rei Martiz

Antía

***0696**

8,2625

Babío Barreiro

Rubén

***6165**

8,2050

Quintairos Soliño

Alba

***1138**

8,1813

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

8,1654

Iglesias Calviño

Luz María

***9872**

7,9900

González Iglesias

María

***1131**

7,7950

López González

Mª del Mar

***6111**

7,6927

Rodríguez López

Pablo

***9850**

7,5350

Oubiña Mariño

Leticia

***8624**

7,5230

García Conde

Uxía

***1116**

7,3750

Pereiras Villamayor

Antía

***5264**

7,3671

Méndez Gayo

Alba

***1419**

7,1438

García Vila

Clara

***1541**

7,1175

Silva Colmeiro

Lucía

***9058**

7,0050

Rodríguez Villamarín

Tamara

***5537**

6,9198

9. Proxecto Bases de datos do ALIR.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Anta Fernández

Alicia

***2759**

10,3500

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Castro Ballester

Gloria

***3779**

9,5975

Castro Lorenzo

Laura

***4293**

8,8163

Gómez Echemendia

Sixto

***4643**

8,5600

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

8,1654

Porrit Marchena

Sara

***7972**

7,0725

Silva Colmeiro

Lucía

***9058**

7,0050

Lago Pereira

Elia

***7855**

6,8512

10. Proxecto Dicionarios de literatura.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Molanes Rial

Mónica

***0959**

17,7812

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Pérez Casal

Inmaculada

***7386**

17,2025

Riobó Pérez

Nerea

***0955**

16,9000

Rodríguez Fernández

Arancha

***7588**

13,7700

Brea Castro

Esteban

***0901**

11,4756

Filloy Martínez

Laura

***9309**

11,4075

Louro Mendiguren

María

***8999**

11,0100

Naveira Fuentes

Manuel

***5075**

9,0654

López González

Mª del Mar

***6111**

8,9927

Lorenzo Rial

Inés

***1457**

8,7700

Hernández Arias

Rocío

***7690**

8,4495

Portela Santos

Alba

***8214**

7,9709

García Couso

Diego

***5979**

7,6138

García Vila

Clara

***1541**

7,2175

Rodríguez Villamarín

Tamara

***5537**

6,9198

ANEXO B

1. Proxecto Dicionario galego-italiano (Galita).

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Louro Mendiguren

María

***8999**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

2. Proxecto Bibliografía da literatura galega.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Blanco Casás

Antón

***8219**

Pérez Martínez

María

***8941**

Rodríguez Díaz

Alba María

***7452**

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Rivadulla Costa

Diego

***0395**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Ventín Fernández

Uxía

***0525**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Lorenzo Iglesias

Xoán

***6603**

Posuír unha nota media inferior a 6,5 puntos

3. Proxecto Fraseoloxía galega.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Rodríguez Díaz

Alba María

***7452**

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Rivadulla Costa

Diego

***0395**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

4. Proxecto Corpus de referencia do galego actual (Corga).

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Doval Rodríguez

Alba

***3654**

Pérez Martínez

María

***8941**

Rodríguez Díaz

Alba María

***7452**

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Aguete Cajiao

Alba

***1176**

Rivadulla Costa

Diego

***0395**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Ventín Fernández

Uxía

***0525**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

5. Proxecto Cantigas de Santa María.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Lago Somoza

Vanesa

***7528**

Fernández García

Sandra

***7503**

Pérez Martínez

María

***8941**

Blanco Casás

Antón

***8219**

Vergara Velo

Misael

***6230**

Rodríguez Díaz

Alba María

***7452**

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Aguete Cajiao

Alba

***1176**

Rivadulla Costa

Diego

***0395**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Blanco Rosas

Jesús

***5385**

Estudos anteriores ao curso académico 2007/08

6. Proxecto Prosa literaria medieval.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Fernández García

Sandra

***7503**

Pérez Martínez

María

***8941**

Rodríguez Porto

Fátima

***4344**

Vergara Velo

Misael

***6230**

Rodríguez Díaz

Alba María

***7452**

Blanco Casás

Antón

***8219**

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Aguete Cajiao

Alba

***1176**

Rivadulla Costa

Diego

***0395**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Blanco Rosas

Jesús

***5385**

Estudos anteriores ao curso académico 2007/08

Lorenzo Iglesias

Xoán

***6603**

Posuír unha nota media inferior a 6,5 puntos

7. Proxecto Terminoloxía científico-técnica.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Rodríguez Díaz

Alba María

***7452**

Doval Rodríguez

Alba

***3654**

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Aguete Cajiao

Alba

***1176**

Rivadulla Costa

Diego

***0395**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Lorenzo Iglesias

Xoán

***6603**

Posuír unha nota media inferior a 6,5 puntos

8. Proxecto Recursos para o desenvolvemento de tecnoloxías da fala.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Rodríguez Díaz

Alba María

***7452**

Doval Rodríguez

Alba

***3654**

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Aguete Cajiao

Alba

***1176**

Rivadulla Costa

Diego

***0395**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

9. Proxecto Base de datos do ALIR.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Pérez Martínez

María

***8941**

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Aguete Cajiao

Alba

***1176**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

10. Proxecto Dicionarios de literatura.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva:

Apelidos

Nome

DNI

Blanco Casás

Antón

***8219**

Rodríguez Díaz

Alba María

***7452**

Doval Rodríguez

Alba

***3654**

Pérez Martínez

María

***8941**

Desistentes por petición propia:

Apelidos

Nome

DNI

Rivadulla Costa

Diego

***0395**

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos:

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Blanco Rosas

Jesús

***5385**

Estudos anteriores ao curso académico 2007/08