Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Mércores, 11 de novembro de 2020 Páx. 44741

III. Outras disposicións

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 4 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 e 2020 (código de procedemento TU403A).

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, así como no artigo 25 das bases reguladoras da convocatoria,

RESOLVO:

Facer público no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Axencia de Turismo de Galicia (http://turismo.xunta.es//) o resultado do proceso de concesión das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 4 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia, e se realiza a súa convocatoria para os anos 2019 e 2020, que figuran no anexo desta resolución.

As subvencións relativas ao obxecto desta resolución imputaranse á aplicación orzamentaria 11.A2.761A.770.0, proxecto 2015 00005, cun crédito de 90.000 € para a anualidade 2019 e de 450.000 € para a anualidade 2020, o cal foi ampliado, para a anualidade 2020, na contía de 148.946,03 € mediante a Resolución do 13 de marzo de 2020 pola que se amplía o crédito orzamentario existente para a concesión das axudas correspondentes á anualidade 2020, previstas na Resolución do 4 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia, e se realiza a súa convocatoria para os anos 2019 e 2020, polo que o crédito asignado para estas axudas tras esta ampliación ascende a 598.946,03 €.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2020

Mª Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia

ANEXO

Subvencións para entidades organizadoras de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo
de reunións en Galicia

Anualidade 2019:

Beneficiario

Actuación

NIF

Subvención

Universidade de Santiago de Compostela

First Iberian Meeting in Separation Sciences and Mass Spectrometry

Q1518001A

19.357,57 €

Universidade de Vigo

I Congreso Internacional sobre Debates Electorais Televisados e Novas Formas de Comunicación Política: debates electorais para o debate

Q8650002B

9.000,00 €

Fundación Universidade da Coruña

EUSIPCO 2019

G15597289

153,52 €

Fundación Senefro

XLIX Congreso de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.)

G63710198

15.000,00 €

Universidade de Vigo

XVII Congreso de la Sociedad Española de Malherbología

Q8650002B

15.000,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

VIII Xornadas de Análise Input-Output

Q1518001A

3.014,47 €

Universidade da Coruña

Simposio Internacional O Lazarillo e os sus continuadores

Q6550005J

5.977,35 €

Universidade de Vigo

XIV Congreso SGAPEIO

Q8650002B

5.000,00 €

Cermi Galicia

XV Congreso Cermis Autonómicos 2019

G15696792

5.516,24 €

Sociedad Española de Enfermería Nefrológica

XLIV Congreso Nacional SEDEN

G58196734

10.000,00 €

Asociación de Químicos de Galicia

I Congreso Didáctica da Química

G36640217

1.267,75 €

Anualidade 2020:

Beneficiario

Actuación

NIF

Subvención

Universidade de Santiago de Compostela

International Conference on Aerogels for Biomedical and Environmental Applications

Q1518001A

25.000,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI2020)

Q1518001A

25.000,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

VIII Congreso Ibérico de Ictioloxía

Q1518001A

11.316,83 €

Universidade de Vigo

3rd International Sympossium on Lipid Oxidation and Antioxidants

Q8650002B

15.000,00 €

Asociación de Químicos de Galicia

XXV Encontro Galego Portugués de Química

G36640217

13.266,77 €

Universidade de Vigo

Congreso Electronic Structure Principles and Applications Espa 2020

Q8650002B

15.000,00 €

Real Federación Gallega de Fútbol

Congreso Internacional de Fútbol. Fútbol Xacobeo 2020

G15055890

15.000,00 €

Asociación Hispano Lusa de Liberación Controlada de Medicamentos

XIII Congreso da «Asociación Hispano-Lusa de Liberación Controlada de Medicamentos»

G15554900

12.708,50 €

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

Congreso Internacional de Directivos Funerarios-Funergal 2020

G32164956

15.000,00 €

Universidade de Vigo

IX Workshop Internacional de Tecnoloxía Mariña Martech

Q8650002B

15.000,00 €

Marina Romero Tejero

3º Congreso Mundial de Educación Educa 2020

51090403C

15.000,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

Congreso Internacional Innovación e Economía Circular

Q1518001A

15.000,00 €

Asociación Galega de Actividades Náuticas-Aganplus

Congreso A ruta dos fenicios

G36356160

15.000,00 €

Academia Galega de Teatro

I Congreso Internacional do Teatro Galego

G70539747

15.000,00 €

Universidade da Coruña

X Congreso sobre Uso e Manexo do Solo

Q6550005J

12.727,27 €

Universidade de Santiago de Compostela

III Simposio International de Educación, Pedagoxía e Construción de Ámbitos de Educación. A función de educar

Q1518001A

5.172,37 €

Mundos Digitales Transmedia

Congreso de Contidos Dixitais Nacionais MD from Spain

B70523097

15.000,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

Congreso O Códice Calixtino. A orixe da tradición xacobea

Q1518001A

15.000,00 €

Federación de Asociacións de Alfombristas Galegos de Arte Efémera

I Foro de Alfombrismo e Arte Efémera en Galicia

G94194735

2.467,08 €

Nenoos Education, S.L.

Congreso Educando aos nosos fillos para o futuro

B70382882

15.000,00 €

Asociación PLEA 2020 Planning Post Carbon Cities

Congreso Internacional Passive and Low Energy Architecture and Urban Design (PLEA 2020)

G70599881

15.000,00 €

Fundación Expomar

Xornadas Técnicas e Encontro Empresarial 2020

G27231968

4.200,00 €

Fundación Orden del Camino de Santiago

Congreso Internacional «As rutas de peregrinación como impulsoras do turismo internacional»

G70119714

15.000,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

Congreso O futuro retrospectivo: conservadorismo e innovación na obra de Carlo Gozzi

Q1518001A

13.416,67 €

Universidade de Santiago de Compostela

VIII Congreso Universidade e Cooperación ao Desenvolvemento. Coñecemento e compromiso social ante os grandes retos globais

Q1518001A

15.000,00 €

Consello Superior de Investigacións Científicas

7th IUFRO International Workshop on the Genetics of Tree-Parasite Interactions in Forestry

Q2818002D

15.000,00 €

Destination Experiences, S.L.

I Congreso Experiencial: Turismo e Cultura como eixes do Emprendemento Local Sustentable

B70571567

15.000,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

Congreso Astronomía nas Rutas Xacobeas

Q1518001A

15.000,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

Conference on Flavour Physics and CP Violation FPCP 2020

Q1518001A

15.000,00 €

Universidade da Coruña

XI Congreso Iberoamericano de Economía do Deporte (CIED11)

Q6550005J

11.500,00 €

Universidade de Vigo

Conferencia Española de Nanofónica CEN2020

Q8650002B

15.000,00 €

Universidade da Coruña

38 Congreso Internacional da Asociación Española de Lingüística Aplicada ( Aesla)

Q6550005J

10.000,00 €

Asociación Cultural Alfombras de Bueu

V Encontro Internacional de Alfombras Florais e Arte Efémera en Bueu

G94117827

10.000,00 €

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS)

10º Taller Interactivo Infecto Lóxico

G15796683

10.000 €

Universidade de Santiago de Compostela

Congreso GEM-CEE: V Workshop Internacional de Investigación en Emprendemento GEMACEDE e VI Conferencia sobre Educación para Emprender-CEE¨2020

Q1518001A

1.206,82 €

Universidade de Vigo

VIII Congreso Internacional de Agroecoloxía

Q8650002B

5.600,00 €

Juan Pablo Rivas Pires

Congreso da Tecnoloxía e a Cultura Gamer. Vicus Gammertech

36131187G

10.000,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

Aprender a divulgar: segunda escola de divulgación das matemáticas

Q1518001A

8.954,35 €

Universidade de Santiago de Compostela

XIIIth International School On Organometallic Chemistry Marcial Moreno Mañas

Q1518001A

10.000,00 €

Colexio Oficial de Veterinarios de Pontevedra

Congreso Vetnoroeste 2020

Q3671002H

6.793,86 €

Dezasete Grados, S.L.

3ª Edición Foro Territorios Patrimonio

B94173853

10.000,00 €

ABG Personas Galicia, S.L.F.

Foro Senior International HR 2020

B36547420

10.000,00 €

Universidade da Coruña

VIII Congreso Nacional do Centro de Estudos do Próximo Oriente. Ex Oriente Ad Limina

Q6550005J

4.599,59 €

Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia

XVI Congreso AEF (Asociación Española de Fisioterapeutas)

Q6555890J

10.000,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

V Congreso de Innovación Docente en Enxeñaría Química (V CIDIQ)

Q1518001A

10.000,00 €

Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (FREMSS)

VII Congreso de Sostibilidade Social e Económica do Sector Pesqueiro

G70357173

9.419,85 €

Universidade de Santiago de Compostela

XXXII Reunión da Sociedade Española de Anatomía Patolóxica Veterinaria

Q1518001A

10.000,00 €

Universidade de Santiago de Compostela

XXIII Congreso Ítalo-Español de Profesores de Dereito Administrativo

Q1518001A

8.708,41 €

Universidade da Coruña

SPAINSAE 2020. Xornadas de estimación en áreas pequenas e modelos mixtos

Q6550005J

2.367,77 €

Colexio Oficial de Administradores de Predios de Galicia

Xornadas Formativas para Administradores de Predios Colexiados de Galicia e de toda España

Q1567001A

10.000,00 €