Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 238 Mércores, 25 de novembro de 2020 Páx. 46596

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Portos de Galicia

CÉDULA do 12 de novembro de 2020 pola que se notifica a proposta de resolución do procedemento administrativo sancionador coa referencia 12-34-20-08.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, notifícaselle ao denunciado, cos datos que se indican no anexo, mediante a publicación no Boletín Oficial del Estado, a proposta de resolución do procedemento administrativo sancionador que se cita, por presunta infracción do Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante, en relación co Regulamento de servizo e policía dos portos, aprobado pola Orde ministerial do 12 de xuño de 1976, por non ser posible a notificación no domicilio.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no BOE.

Para os efectos do disposto no artigo 89 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, notifícaselle ao interesado a posta de manifesto dos documentos que constan no procedemento, nas oficinas dos servizos centrais de Portos de Galicia, sitos no Edificio de Área Central; praza de Europa, 5A-6º, Santiago de Compostela, das 9.00 ás 14.00 horas, co fin de que poida obter copia dos que xulgue convenientes, e concédeselle, así mesmo, un prazo de quince (15) días, contados desde o día seguinte ao da publicación desta cédula, para que formule alegacións e presente os documentos e informacións que xulgue pertinentes ante o instrutor.

De recoñecer voluntariamente a súa responsabilidade, resolverase o procedemento coa imposición da sanción que proceda.

Poderase proceder ao pagamento voluntario da multa cunha redución do 20 por cento sobre o importe da sanción proposta, mediante ingreso en calquera oficina das entidades de depósito colaboradoras (Banco Sabadell/Gallego, Banco Pastor, Banesto, BBVA, BSCH e Abanca), usando o modelo de impreso que se facilitará nos servizos centrais de Portos de Galicia, e presentándoo en calquera entidade bancaria. O pagamento reducido comporta a renuncia a formular alegacións, a terminación do procedemento sen necesidade de ditar resolución e a imposibilidade de interposición de recurso en vía administrativa.

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2020

Jesús Javier Fernández Barro
Instrutor xefe da División Xurídica
de Portos de Galicia

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

DNI/CIF

denunciado

Feito denunciado

Data-hora-porto

Precepto

infrinxido

Precepto sancionador

Sanción proposta

Sanc. 12-34-20-08

7ª-AM-3-1215

Gardapeiraos

76317742Q

Amarre en rampla sen autorización.

5.8.2020; 12.30 horas;

Cee (A Coruña)

Artigo 131.b) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG), 1976

Artigo 137 da LPG

180 €