Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 238 Mércores, 25 de novembro de 2020 Páx. 46458

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLVE:

Dar publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 e que figuran no anexo I desta resolución.

O crédito destinado a esta convocatoria foi de 10.450.924,80 euros (cofinanciamento Feader nun 75 %), distribuídos en 3.045.454,45 euros para a anualidade 2020 e 7.405.470,35 euros para a anualidade 2021 e con cargo á aplicación orzamentaria 09.A4.741A.770.0, código de proxecto 2018 00009.

Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2020

José Ignacio Lema Piñeiro
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO I

Relación definitiva de axudas concedidas no procedemento IN500A-2020

Expediente

NIF

Beneficiario

Investimento

Puntuación

Importe investimento subvencionable (€)

Importe subvención concedida (€)

IN500A-2020-001

***0337**

Maderas Gestal, S.L.

Liña automática de canteado

345

243.000,00

129.200,00

Automatización liña «cuadradillo»

325

80.000,00

IN500A-2020-002

***6010**

Forestal Liñeira, S.L.

Cabezal procesador John Deere modelo H415

350

96.120,00

38.448,00

IN500A-2020-003

***4913**

Landmaschinen, S.L.

Procesadora forestal

380

285.000,00

150.000,00

Cabezal cortador

380

95.000,00

IN500A-2020-004

***3713**

Maderas Patricio, S.L.

Procesadora forestal

365

423.444,50

150.000,00

IN500A-2020-005

***5118**

Forestal J. Carrillo, S.L.

Autocargador forestal

325

428.440,20

150.000,00

IN500A-2020-006

***1306**

Maderas Fontán, S.L.

Autocargador forestal

320

250.000,00

100.000,00

IN500A-2020-007

***0254**

Maderas Ermo, S.L.

Procesadora forestal

295

237.885,00

95.154,00

IN500A-2020-008

***1946**

Hijos de J. González Groba, S.L.

Tractocargador

325

198.000,00

79.200,00

IN500A-2020-009

***5983**

Explotaciones Forestales Maceira

Tractocargador forestal

315

206.000,00

82.400,00

IN500A-2020-010

***4650**

Maderas Argimiro, S.L.

Procesadora forestal

360

267.750,00

150.000,00

Cortador forestal

360

55.000,00

Equipamento triturador biomasa

310

65.000,00

IN500A-2020-011

***4156**

Maderas Cuba, S.L.

Autocargador forestal

345

330.000,00

132.000,00

IN500A-2020-012

***3821**

Deforgal XXI, S.L.

Retroaraña Kaiser S10

370

284.330,00

122.828,00

Cisalla cortadora HS 850

350

22.740,00

IN500A-2020-013

***1701**

María Carmen Salgado Fernández

Cabezal cortador forestal CT800F

305

40.000,00

16.000,00

IN500A-2020-014

***4669**

José Felipe Patiño Muíño

Tractocargador

280

197.759,00

79.103,60

IN500A-2020-015

***3837**

Maderas Mariño, S.L.

Autocargador forestal

275

175.000,00

70.000,00

IN500A-2020-016

***1855**

Maderas Maradona, S.L.

Autocargador forestal

380

377.000,00

150.000,00

IN500A-2020-017

***4160**

Forestal Díaz Casariego, S.L.

Autocargador forestal

380

315.000,00

126.000,00

IN500A-2020-019

***2412**

Maderas Celeiro, S.L.

Autocargador forestal

360

290.000,00

126.000,00

Destoconador

310

25.000,00

IN500A-2020-020

***8287**

Francisco Javier Vilas Mosquera

Tractocargador

290

220.000,00

88.000,00

IN500A-2020-021

***8397**

Jesús Picos Gómez

Autocargador forestal

380

322.892,00

150.000,00

Cortador forestal

380

55.485,00

IN500A-2020-022

***1992**

Maderas Santa Cruz-Ribadeo, S.L.

Equipamentos de medición

370

7.189,00

136.255,60

Cabezal procesador

320

104.450,00

Cortador forestal

320

60.000,00

Empacadora de biomasa

320

169.000,00

IN500A-2020-023

***4962**

Maderista Souto, S.L.

Autocargador forestal

380

386.000,00

150.000,00

IN500A-2020-024

***3496**

Racso Fores, S.L.

Procesadora forestal

325

376.220,00

150.000,00

IN500A-2020-025

***1558**

Vedra Forest, S.L.

Autocargador forestal

330

391.500,00

150.000,00

IN500A-2020-026

***5015**

Maderas Irixoa, S.L.

Equipamentos de medición

385

2.079,00

95.431,60

Autocargador forestal

335

236.500,00

IN500A-2020-028

***4864**

Maderas Díaz Ramos, S.L.

Autocargador forestal

345

334.014,50

148.165,80

Parque de almacenamento

345

36.400,00

IN500A-2020-029

***0276**

Maderas Orense, S.L.

Procesadora forestal

345

400.350,00

150.000,00

IN500A-2020-030

***5083**

Maderas Dafouz, S.L.

Cabezal procesador Logset

365

84.495,10

73.832,24

Cabezal procesador Quadco

365

100.085,50

IN500A-2020-031

***5091**

Explotaciones Forestales Rubio, S.L.

Autocargador forestal

330

376.405,00

150.000,00

IN500A-2020-033

***5133**

Madeiras Irmáns Castros, S.L.

Tractocargador

275

225.000,00

90.000,00

IN500A-2020-034

***0215**

Excavaciones y Desbroces Núñez, S.L.

Cabezal procesador

385

49.778,00 €

39.471,20

Cabezal cortador

385

48.900,00 €

IN500A-2020-035

***7384**

Forestambre, S.L.

Escavadora e cabezal procesador

320

272.795,00

128.678,00

Cabezal cortador

320

48.900,00

IN500A-2020-036

***2295**

Maderas Orol, S.L.

Cortador forestal

300

91.977,50

36.791,00

IN500A-2020-037

***1028**

Maderas Goiriz, S.L.

Instalación contra incendios

380

463.287,22

150.000,00

IN500A-2020-038

***1630**

Agrupación Lucense de Maderas, S.A. (ALMASA)

Equipamento antiazulamento

335

51.675,00

44.590,00

Carretilla elevadora

315

59.800,00

IN500A-2020-039

***1882**

Maderas Xinzo, S.L.

Procesadora forestal

300

283.875,00

113.550,00

IN500A-2020-040

***0219**

Maderas Cajaraville, S.L.

Liña empilla automática

360

378.000,00

150.000,00

IN500A-2020-042

***3864**

Servicios Forestales Prieto Vale, S.L.

Cortadora

270

94.500,00 €

37.800,00

IN500A-2020-043

***0008**

Serrerias del Tea, S.L.

Asfaltadura 3.000 m² de parque

315

45.600,00

18.240,00

IN500A-2020-045

***4284**

Mader Campo, S.L.

Carretilla

340

52.980,00

99.892,72

Nave almacén

340

196.751,80

IN500A-2020-046

***0784**

Manuel Bouzas Pereiras y Cía, S.L.

Cámaras de secaxe (2 uds.)

365

145.000,00

58.000,00

IN500A-2020-047

***1321**

Maderas O Fragueiro, S.L.

Autocargador forestal

340

233.795,78

93.518,31

IN500A-2020-050

***0122**

Edelmiro López, S.L.

Programa de xestión

385

18.000,00

122.724,00

Procesadora forestal

355

288.810,00

IN500A-2020-051

***2814**

Baldomero Fernández Gómez

Escavadora e cabezal procesador

345

223.400,00

89.360,00

IN500A-2020-052

***4382**

Besteiro Forestal, S.C.

Autocargador forestal

345

285.340,00

114.136,00

IN500A-2020-053

***1177**

Mosquera Villavidal, S.L.

Nave 815 m²

360

256.305,06

150.000,00

Pa cargadora

360

130.850,00

IN500A-2020-054

***5331**

Forestcorte, S.L.

Procesadora forestal

320

373.948,53

149.579,41

IN500A-2020-056

***7655**

Maderas Muíño Ramos, S.L.

Autocargador forestal

325

305.000,00

122.000,00

IN500A-2020-057

***0168**

Maderas Villapol, S.A.

Autocargador forestal

380

371.892,00

148.756,80

IN500A-2020-060

***2709**

Maderas San Lorenzo, C.B.

Forcípula DPII

320

1.725,00

690,00

IN500A-2020-062

***8041**

Enrique García Seoane

Escavadora e cabezal procesador

330

291.000,00

138.216,00

Cabezal cortador

330

54.540,00

IN500A-2020-063

***4568**

Leñas Rúa, S.L.

Procesadora forestal

380

476.568,00

150.000,00

IN500A-2020-064

***4367**

Explotaciones Forestales Rudive, S.L.

Procesadora forestal

380

419.000,00

150.000,00

IN500A-2020-065

***4975**

Forestal Ángel, S.L.

Autocargador forestal

380

376.550,00

150.000,00

IN500A-2020-066

***3931**

Maderas Sedes, S.L.

Tractocargador

305

200.000,00

80.000,00

IN500A-2020-067

***3766**

Forestal Ría de Abres, S.L.

Escavadora e cabezal procesador

380

264.000,00

105.600,00

IN500A-2020-068

***2875**

Maderquinte, S.L.

Escavadora e cabezal cortador

325

200.770,00

80.308,00

IN500A-2020-069

***2764**

Maderas Míguez de Burela, S.L.

Autocargador forestal

380

308.000,00

123.200,00

IN500A-2020-070

***1060**

Maderas Naciente, S.L.

Escavadora e cabezal procesador

380

324.000,00

129.600,00

IN500A-2020-071

***3579**

Biomasas Forestales del Cantábrico, S.L.

Empacadora de biomasa

305

479.604,00

150.000,00

IN500A-2020-072

***2940**

Carronza, S.L.U.

Cabezal procesador

330

85.000,00

34.000,00

IN500A-2020-075

***0238**

Hermanos García Rocha, S.L.

Nave de almacenamento

345

303.673,00

150.000,00

Empillador de núcleos

345

94.200,00

IN500A-2020-076

***4582**

Serrerías Nogueira, S.L.

Empillador automático

310

125.000,00

50.000,00

IN500A-2020-078

***0149**

Serrerías Rodríguez, S.L.

Liña canteado

315

303.390,00

121.356,00

IN500A-2020-079

***0098**

Otero Transformación Maderera, S.A.

Actuacións parque

295

220.864,00

149.945,60

Pa cargadora

295

154.000,00

IN500A-2020-080

***4533**

Explotaciones Becerreá, S.L.

Autocargador forestal

330

299.147,90

119.659,16

IN500A-2020-081

***3854**

Hermanos Alvite Excavaciones Garboso, S.C.

Equipamento de medición

430

2.290,83

83.061,53

Equipamento cortador

380

205.363,00

IN500A-2020-082

***4822**

Díaz Candamil, S.L.

Autocargador forestal

330

374.000,00

149.600,00

IN500A-2020-083

***1340**

Maderas Castelo, S.L.

Escavadora e cabezal cortador

345

280.825,00

112.330,00

IN500A-2020-084

***2490**

Maderas Moisés Dopico, S.L.

Guindastre Epsilon C70L7

310

50.200,00

20.080,00

IN500A-2020-085

***7387**

Explotaciones Forestales Souto Carrillo, S.L.

Autocargador forestal

350

425.000,00

150.000,00

IN500A-2020-086

***7348**

Maderas Mancebo, S.L.

Parque almacenamento

380

59.600,00

119.942,00

Escavadora e cabezal procesador

380

240.255,00

IN500A-2020-087

***5796**

José Ángel López Morelle

Escavadora e cabezal procesador

310

228.000,00

91.200,00

IN500A-2020-088

***2995**

Explotaciones Forestales Menpa del Bosque, S.L.

Autocargador forestal

295

330.000,00

132.000,00

IN500A-2020-089

***2028**

Maderera de Cospeito, S.L.

Autocargador forestal

345

375.517,00

150.000,00

IN500A-2020-090

***0034**

Hijos de Ramón Rubal, S.L.

Liña de separación/ selección costeiros

400

25.900,00

105.996,00

Automatización de liña

380

141.500,00

Nave clasificador e corte

380

97.590,00

IN500A-2020-091

***1149**

Maderas C. Lata, S.L.

Pa cargadora

330

156.500,00

62.600,00

IN500A-2020-092

***5030**

Maderas Canto, S.L.U.

Autocargador forestal

300

278.740,00

111.496,00

IN500A-2020-093

***1873**

Madeiras do Xallas, S.L.

Procesadora forestal

365

276.700,00

150.000,00

Cabezal cortador

365

55.000,00

Trituradora forestal

315

50.268,40

IN500A-2020-094

***0117**

Asociación Prodeme

Nave 994 m²

295

78.700,00

31.480,00

IN500A-2020-095

***3033**

Trafonor, S.L.

Parque almacenamento

345

73.400,00

29.360,00

IN500A-2020-096

***5001**

Meilan e Guerra, S.L.

Escavadora e cabezal procesador

345

249.300,00

99.720,00

IN500A-2020-099

***3528**

Maderas Alfonso e Hijos, C.B

Cabezal procesador

295

90.000,00

36.000,00

IN500A-2020-100

***4043**

Ute Biomasa

Nave almacén e secaxe de estelas

290

81.626,44

32.650,58

IN500A-2020-101

***4878**

Vilmon Forestal, S.L.

Tractocargador

295

135.000,00

54.000,00

IN500A-2020-102

***5712**

Serfovan Forestal, S.L.

Escavadora e cabezal procesador

305

220.370,00

88.148,00

IN500A-2020-104

***2078**

Visercosa, S.L.U.

Pa cargadora

275

96.900,00

38.760,00

IN500A-2020-105

***5178**

Alma Jardinería y Paisajismo, S.L.

Equipamento esteladura de biomasa

295

79.650,00

31.860,00

IN500A-2020-106

***1316**

Maderas Pedreira, S.L.

Escavadora eirugas e cabezal procesador

300

268.300,00

107.320,00

IN500A-2020-109

***1734**

Maderas Torreira, S.L.

Nave de 45*15

290

118.295,75

94.378,30

Carro portatroncos

290

117.650,00

IN500A-2020-111

***0265**

Maderas Montero, S.L.

Secadoiro

335

218.000,00

150.000,00

Caldeira de biomasa

335

173.800,00

IN500A-2020-113

***5389**

Maderas Caamaño, S.C.

Procesadora forestal e cabezal cortador

315

500.000,00

150.000,00

IN500A-2020-115

***5407**

Maderas José Lema, S.L.

Escavadora e cabezal procesador

335

277.105,00

110.842,00

IN500A-2020-116

***4564**

Logística Maderera Marcos Rodríguez, S.L.U.

Procesadora forestal

440

417.596,50

150.000,00

IN500A-2020-117

***1158**

Díaz y Buceta, S.L.

Procesadora forestal

350

465.000,00

150.000,00

IN500A-2020-119

***4345**

Maderas Becerra, S.L.

Serra de discos, instalación e automatización

290

158.102,06

70.744,82

Baño antiazulamento

290

6.240,00

Instalación eléctrica dos novos equipamentos

290

12.520,00

IN500A-2020-121

***4691**

Maderas Machín y Rodríguez, S.L.U.

Autocargador forestal

410

377.000,00

150.000,00

IN500A-2020-122

***1057**

Comercial Seoane, S.L.

Escavadora e cabezal procesador

355

238.750,00

115.060,00

Cabezal cortador

355

48.900,00

IN500A-2020-123

***1998**

Vista Jardín, S.L.U.

Programa de xestión forestal

330

6.849,00

75.586,80

Muíño triturador

280

34.218,00 €

Pa cargadora

280

147.900,00 €