Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 238 Mércores, 25 de novembro de 2020 Páx. 46566

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 4 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cariño (expediente IN407A 2020/113-1).

Expediente: IN407A 2020/113-1.

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación: adecuación LMT MEA816 e CT Feás.

Concello: Cariño.

Características técnicas:

Tramo de liña eléctrica de media tensión aérea MEA816 (actuación nº 1), a 20 kV, cunha lonxitude de 65 m, coa orixe no apoio nº 32 existente da LMT MEA816, condutor tipo LA-110 mm2 Al, e final no apoio nº 33 proxectado da LMT MEA816.

Tramo de liña eléctrica de media tensión aérea MEA816 (actuación nº 2), a 20 kV, cunha lonxitude de 90 m, coa orixe no apoio nº 39 proxectado da LMT MEA816, condutor tipo LA-110 mm2 Al, e final no apoio nº 40 existente da LMT MEA816.

Liña eléctrica de media tensión subterránea, a 20 kV, cunha lonxitude de 835 m, con orixe e final no apoio nº 33 proxectado da LMT MEA816, condutor tipo RHZ1 2OL 12/20 kV 1×240 mm2 Al, e final no apoio nº 39 proxectado da LMT MEA816, despois de entrar e saír no CT Feás proxectado.

Lexislación de aplicación:

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

– Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

– Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Resolución do 19 de febreiro de 2014, pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción, de acordo co previsto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (DOG núm. 54, do 19 de marzo).

– Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE núm. 351, do 17 de decembro).

– Decreto do 26 de abril de 1957 polo que se aproba o Regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm. 160, do 20 de xuño).

A relación concreta e individualizada dos bens e dereitos afectados que se considera de necesaria expropiación figura no anexo que se xunta con este acordo.

A declaración de utilidade pública, segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da sección de Enerxía desta Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, (rúa Vicente Ferrer, núm. 2-2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 as 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 70 e 981 18 49 38), así como no concello de Cariño. Tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación https://edicionportais.xunta.es/web/portal-cei-2014/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-electricas-distribucion-e-transporte?content=expediente_0046.html.

A Coruña, 4 de novembro de 2020

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

Disposición transitoria terceira Decreto 130/2020, do 17 de setembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia.

ANEXO

Expediente: IN407A 2020/113-1.

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación: adecuación LMT MEA816 e CT Feás.

Concello: Cariño.

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados:

Número de predio: 1.

Cultivo: monte baixo.

Propietario: descoñecido.

Afección de solo en pleno dominio.

– Apoio número 33.

–  9 m2.

Afección de solo por servidume de paso de enerxía eléctrica:

– Lonxitude da servidume soterrada en metros lineais: 3.

– Superficie de servidume soterrada en m2: 9.

Número de predio: 2.

Cultivo: prado.

Propietario: descoñecido.

Afección de solo en pleno dominio.

– Apoio número 39.

–  9 m2.

Afección de solo por servidume de paso de enerxía eléctrica:

– Lonxitude da servidume soterrada en metros lineais: 7.

– Superficie de servidume soterrada en m2: 21.

Número de predio: 3.

Cultivo: prado.

Propietario: descoñecido.

Afección de solo en pleno dominio.

– Centro transformación.

– 33,27 m2.