Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 239 Xoves, 26 de novembro de 2020 Páx. 46642

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 22 de agosto de 2017 pola que se convocan subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en materia de formación de oferta, e se establecen as bases reguladoras para a súa concesión (código de procedemento TR302A).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 25 de xuño), dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, contía concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

A Orde do 22 de agosto de 2017 (DOG núm. 165, do 31 de agosto) estableceu as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en materia de formación de oferta (procedemento TR302A).

A dita orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública de subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas e a súa execución, correspondentes aos exercicios de 2017 e 2018.

As subvencións teñen como finalidade financiar os programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas que ofrezan unha formación que atenda os requirimentos de produtividade e competitividade das empresas, as necesidades de adaptación aos cambios operados no posto de traballo e as aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal das persoas traballadoras, de forma que as capacite para o desenvolvemento cualificado das distintas profesións e lles permita mellorar a súa empregabilidade.

Poden ser beneficiarios das subvencións reguladas nesta orde os centros e as entidades de formación privadas, acreditadas e/ou inscritas pola Administración pública competente, para impartir formación profesional para o emprego no ámbito laboral en Galicia nas especialidades formativas obxecto da formación.

Non poderán obter a condición de beneficiarias as entidades en que concorra algunha das circunstancias recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A concesión das subvencións realizarase en réxime de concorrencia competitiva nos termos establecidos no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, respectando os principios de obxectividade, igualdade, transparencia e publicidade.

O financiamento das axudas previstas efectuouse con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.41.323B.471.0 e 09.41.323B.481.0, co código de proxecto 2013 00493.

O crédito, desagregado por anualidade, recóllese na seguinte táboa:

Aplicación

Proxecto

Anualidade 2017 (€)

Anualidade 2018 (€)

Importe total

09.41.323B.471.0

2013 00493

9,500.000,00 €

4,750.000,00 €

14,250.000,00 €

09.41.323B.481.0

2013 00493

5,500.000,00 €

2,750.000,00 €

8.250.000,00 €

Total

15.000.000,00 €

7.500.000,00 €

22.500.000,00 €

Mediante a Orde do 2 de marzo de 2018 (DOG núm. 49, do 9 de marzo) modificouse a Orde do 22 de agosto de 2017 pola que se convocan subvencións para o financiamento de programas de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en materia de formación de oferta, e se establecen as bases reguladoras para a súa concesión (código de procedemento TR302A), ampliándose as datas límites do ámbito temporal de execución das liñas de actuación establecidas na convocatoria, así como o prazo máximo para presentar a xustificación final das accións formativas e o prazo para realizar das prácticas non laborais.

A relación de subvencións concedidas e entidades beneficiarias, ordenadas por código de expediente, publícase como anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2020

Zeltia Lado Lago
Directora xeral de Formación e Colocación

ANEXO

Expediente

Entidade

CIF

Aplicación

orzamentaria

Importe concedido

TR302A-2017/000001-0

Natali Asorey Zorraquiano

***7849**

09.41.323B.471.0

67.869,00 €

TR302A-2017/000003-0

Informática San Benito, S.L.

B36512903

09.41.323B.471.0

40.889,25 €

TR302A-2017/000004-0

Forma-T 2011, S.L.

B27422302

09.41.323B.471.0

67.869,00 €

TR302A-2017/000006-0

Open Ourense, S.L.

B32293599

09.41.323B.471.0

78.570,00 €

TR302A-2017/000008-0

Lexgal Formación, S.L.

B70138326

09.41.323B.471.0

265.740,00 €

TR302A-2017/000009-0

Método Estudios Consultores, S.L.

B27700475

09.41.323B.471.0

65.801,25 €

TR302A-2017/000010-0

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

B36832723

09.41.323B.471.0

130.041,00 €

TR302A-2017/000013-0

Formagal Formación y Servicios, S.L.

B36477677

09.41.323B.471.0

79.171,50 €

TR302A-2017/000014-0

Fundación Laboral de la Construcción de Galicia

G80468416

09.41.323B.481.0

389.818,50 €

TR302A-2017/000015-0

Gestión Plus, S.L.U. Servicios Integrales a Emp.

B70162649

09.41.323B.471.0

37.350,00 €

TR302A-2017/000016-0

Alfonso Martínez de la Fuente

***3205**

09.41.323B.471.0

42.939,00 €

TR302A-2017/000019-0

Gabinete de Recolocación Industrial, S.L. Gri

B09390105

09.41.323B.471.0

285.447,00 €

TR302A-2017/000020-0

Magnafor Qualitas, S.L.

B36565679

09.41.323B.471.0

80.658,00 €

TR302A-2017/000021-0

Foremprego, S.L.U.

B27446806

09.41.323B.471.0

70.950,00 €

TR302A-2017/000022-0

Atra

G36614725

09.41.323B.481.0

28.758,00 €

TR302A-2017/000023-0

Siad 24 Galicia, S.L.

B15612039

09.41.323B.471.0

49.437,00 €

TR302A-2017/000024-0

Siad 24 Galicia, S.L.

B15612039

09.41.323B.471.0

39.240,00 €

TR302A-2017/000026-0

Moba Skill Training, S.L.

B32327934

09.41.323B.471.0

144.981,60 €

TR302A-2017/000027-0

Instituto Galego de Formación

B36809341

09.41.323B.471.0

85.344,00 €

TR302A-2017/000028-0

Moba Skill Training, S.L.

B32327934

09.41.323B.471.0

75.757,50 €

TR302A-2017/000029-0

Moba Skill Training, S.L.

B32327934

09.41.323B.471.0

140.670,00 €

TR302A-2017/000031-0

Asociación Provincial de Empresarios de Construcción Ourense

G32015828

09.41.323B.481.0

39.525,00 €

TR302A-2017/000033-0

Academia Trinidade, S.L.

B32379125

09.41.323B.471.0

69.259,25 €

TR302A-2017/000034-0

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

B36993509

09.41.323B.471.0

670.527,00 €

TR302A-2017/000035-0

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

B36993509

09.41.323B.471.0

73.878,00 €

TR302A-2017/000036-0

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

A36953479

09.41.323B.471.0

114.948,00 €

TR302A-2017/000037-0

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

A36953479

09.41.323B.471.0

255.901,50 €

TR302A-2017/000038-0

Educatic Gap Pue

B36897239

09.41.323B.471.0

245.175,00 €

TR302A-2017/000039-0

Educatic Gap Pue

B36897239

09.41.323B.471.0

121.562,00 €

TR302A-2017/000040-0

Educatic Gap Pue

B36897239

09.41.323B.471.0

185.715,00 €

TR302A-2017/000041-0

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

B36795565

09.41.323B.471.0

84.958,50 €

TR302A-2017/000042-0

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

B36795565

09.41.323B.471.0

244.048,00 €

TR302A-2017/000043-0

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

B36795565

09.41.323B.471.0

217.605,00 €

TR302A-2017/000044-0

Academia de Enseñanza Newton Vilalba, S.L.U.

B27358209

09.41.323B.471.0

77.430,00 €

TR302A-2017/000046-0

Postal Escuela de Negocios, S.L.U.

B32458135

09.41.323B.471.0

33.610,50 €

TR302A-2017/000047-0

Postal Escuela de Negocios, S.L.U.

B32458135

09.41.323B.471.0

43.918,50 €

TR302A-2017/000048-0

Pen Consultoría y Formación, S.L.

B32202129

09.41.323B.471.0

41.606,25 €

TR302A-2017/000049-0

Pen Consultoría y Formación, S.L.

B32202129

09.41.323B.471.0

27.956,25 €

TR302A-2017/000050-0

Academia Postal Uno, S.L.

B32201477

09.41.323B.471.0

31.384,50 €

TR302A-2017/000051-0

Postal Instituto-Idioma, S.L.

B32201410

09.41.323B.471.0

33.610,50 €

TR302A-2017/000058-0

Bartomeu López, S.L.U.

B70508403

09.41.323B.471.0

43.443,75 €

TR302A-2017/000059-0

Nt For Learning, S.L.

B15549413

09.41.323B.471.0

28.980,00 €

TR302A-2017/000060-0

Centro de Formación Lca., S.L.

B36995934

09.41.323B.471.0

451.992,75 €

TR302A-2017/000061-0

Confortec Centro de Formación, S.L.

B24531956

09.41.323B.471.0

73.935,00 €

TR302A-2017/000062-0

Asociación Amicos

G15747678

09.41.323B.481.0

62.772,00 €

TR302A-2017/000063-0

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

G32012742

09.41.323B.481.0

139.380,00 €

TR302A-2017/000064-0

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

B36832723

09.41.323B.471.0

106.003,50 €

TR302A-2017/000068-0

Confederación de Empresarios A Coruña-CEC

G15029960

09.41.323B.481.0

105.576,00 €

TR302A-2017/000069-0

Forga

G36818367

09.41.323B.481.0

94.447,50 €

TR302A-2017/000073-0

Método Estudios Consultores, S.L.

B27700475

09.41.323B.471.0

103.422,00 €

TR302A-2017/000074-0

Ensino, S.L.

B15272537

09.41.323B.471.0

48.480,00 €

TR302A-2017/000076-0

Método Estudios Consultores, S.L.

B27700475

09.41.323B.471.0

47.536,50 €

TR302A-2017/000078-0

Forga

G36818367

09.41.323B.481.0

179.663,75 €

TR302A-2017/000079-0

Método Estudios Consultores, S.L.

B27700475

09.41.323B.471.0

77.553,75 €

TR302A-2017/000082-0

Academia Postal Uno, S.L.

B32201477

09.41.323B.471.0

31.893,75 €

TR302A-2017/000083-0

Método Estudios Consultores, S.L.

B27700475

09.41.323B.471.0

84.493,50 €

TR302A-2017/000086-0

Consultora Monte Alto, S.L.

B36857993

09.41.323B.471.0

23.006,25 €

TR302A-2017/000087-0

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

B36795565

09.41.323B.471.0

226.806,00 €

TR302A-2017/000089-0

Forga

G36818367

09.41.323B.481.0

159.885,00 €

TR302A-2017/000090-0

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

B36993509

09.41.323B.471.0

421.342,50 €

TR302A-2017/000092-0

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

B36993509

09.41.323B.471.0

545.526,75 €

TR302A-2017/000093-0

Consultora Monte Alto, S.L.

B36857993

09.41.323B.471.0

40.299,00 €

TR302A-2017/000094-0

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

B36795565

09.41.323B.471.0

181.543,50 €

TR302A-2017/000095-0

Campus Lemos, C.B.

E27465939

09.41.323B.471.0

46.174,50 €

TR302A-2017/000096-0

Educatic Gap Pue

B36897239

09.41.323B.471.0

146.022,00 €

TR302A-2017/000097-0

Moba Skill Training, S.L.

B32327934

09.41.323B.471.0

168.300,00 €

TR302A-2017/000098-0

Centro de Formación Lca., S.L.

B36995934

09.41.323B.471.0

269.931,00 €

TR302A-2017/000100-0

Confederación Empresarial da Provincia de Lugo

G27019793

09.41.323B.481.0

103.508,25 €

TR302A-2017/000101-0

Serviocio Ourense, S.L.

B32404238

09.41.323B.471.0

112.788,00 €

TR302A-2017/000104-0

Centros Agrupados de Formación Empresarial, S.L.

B86979465

09.41.323B.471.0

55.556,25 €

TR302A-2017/000107-0

Fundación Laboral de la Construcción de Galicia

G80468416

09.41.323B.481.0

181.440,00 €

TR302A-2017/000108-0

Centro de Iniciativas Profesionales (CIP)

B36757557

09.41.323B.471.0

142.650,00 €

TR302A-2017/000109-0

Consultora Monte Alto, S.L.

B36857993

09.41.323B.471.0

58.590,00 €

TR302A-2017/000111-0

Area 3 Consultores, S.L.

B32183543

09.41.323B.471.0

73.935,00 €

TR302A-2017/000112-0

Academia Trinidade, S.L.

B32379125

09.41.323B.471.0

22.600,50 €

TR302A-2017/000113-0

Academia Trinidade, S.L.

B32379125

09.41.323B.471.0

21.627,00 €

TR302A-2017/000114-0

Forga

G36818367

09.41.323B.481.0

45.975,00 €

TR302A-2017/000116-0

Gaba Formación, S.L.

B15665334

09.41.323B.471.0

288.150,00 €

TR302A-2017/000117-0

Gaba Formación, S.L.

B15665334

09.41.323B.471.0

75.060,00 €

TR302A-2017/000118-0

Gaba Formación, S.L.

B15665334

09.41.323B.471.0

107.970,00 €

TR302A-2017/000119-0

Ambulancias As Burgas Servicios Sanitarios, S.L.

B32349219

09.41.323B.471.0

89.383,50 €

TR302A-2017/000121-0

Forga

G36818367

09.41.323B.481.0

61.935,00 €

TR302A-2017/000122-0

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

B36832723

09.41.323B.471.0

56.592,00 €

TR302A-2017/000124-0

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

B36832723

09.41.323B.471.0

81.009,00 €

TR302A-2017/000126-0

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

B36832723

09.41.323B.471.0

81.009,00 €

TR302A-2017/000127-0

Centros Agrupados de Formación Empresarial, S.L.

B86979465

09.41.323B.471.0

39.204,00 €

TR302A-2017/000128-0

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

B36832723

09.41.323B.471.0

88.709,25 €

TR302A-2017/000129-0

Centros Agrupados de Formación Empresarial, S.L.

B86979465

09.41.323B.471.0

35.082,75 €

TR302A-2017/000130-0

Confeder. de Empresarios de Pontevedra (CEP)

G36615219

09.41.323B.481.0

156.000,00 €

TR302A-2017/000133-0

Apetamcor

G32026056

09.41.323B.481.0

68.407,50 €

TR302A-2017/000134-0

Academia Proxecto, S.C.

J32356875

09.41.323B.471.0

39.828,00 €

TR302A-2017/000135-0

Smartmind, S.L.

B86588084

09.41.323B.471.0

87.498,00 €

TR302A-2017/000138-0

Estudios Rafer, S.L.

B27239136

09.41.323B.471.0

308.377,50 €

TR302A-2017/000139-0

Academia Postal Uno, S.L.

B32201477

09.41.323B.471.0

41.212,50 €

TR302A-2017/000141-0

Aprevar

G27030790

09.41.323B.481.0

121.863,75 €

TR302A-2017/000143-0

Quelqum Servicios para Empresas, S.L.

B70265392

09.41.323B.471.0

40.168,50 €

TR302A-2017/000144-0

Apetamcor

G32026056

09.41.323B.481.0

36.621,75 €

TR302A-2017/000145-0

Apetamcor

G32026056

09.41.323B.481.0

77.085,00 €

TR302A-2017/000146-0

Profesionais da Innovación, Xestión e Formación S.L.

B94051513

09.41.323B.471.0

26.737,50 €

TR302A-2017/000147-0

Profesionais da Innovación, Xestión e Formación, S.L.

B94051513

09.41.323B.471.0

55.556,25 €

TR302A-2017/000148-0

Consultora Monte Alto, S.L.

B36857993

09.41.323B.471.0

33.738,75 €

TR302A-2017/000150-0

Academia Manzaneda, S.L.

B32253932

09.41.323B.471.0

42.517,50 €

TR302A-2017/000151-0

Lucaser, S.L.

B15388689

09.41.323B.471.0

66.600,00 €

TR302A-2017/000155-0

Gestión Plus, S.L.U. Servicios Integrales a Emp.

B70162649

09.41.323B.471.0

11.550,00 €

TR302A-2017/000156-0

Profesionais da Innovación, Xestión e Formación, S.L.

B94051513

09.41.323B.471.0

66.924,00 €

TR302A-2017/000158-0

Adalid Servicios Corporativos, S.L.

B83685552

09.41.323B.471.0

46.807,50 €

TR302A-2017/000166-0

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

G15597669

09.41.323B.481.0

96.936,00 €

TR302A-2017/000169-0

Arcax Servicios, S.L.

B32364879

09.41.323B.471.0

52.080,00 €

TR302A-2017/000170-0

Norformacion, S.L.

B36343218

09.41.323B.471.0

85.050,00 €

TR302A-2017/000171-0

Ara Negocios, S.L.

B94034923

09.41.323B.471.0

47.928,00 €

TR302A-2017/000172-0

María Carmen Míguez Álvarez, S.L. Autoesc. España

B36626752

09.41.323B.471.0

160.770,00 €

TR302A-2017/000173-0

Adalid Servicios Corporativos, S.L.

B83685552

09.41.323B.471.0

30.345,00 €

TR302A-2017/000175-0

Aulatel Formación y Consultoría, S.L.

B27726439

09.41.323B.471.0

40.168,50 €

TR302A-2017/000176-0

Cabo Formación, Negocios y Certificaciones, S.L.

B32440919

09.41.323B.471.0

39.577,50 €

TR302A-2017/000177-0

Adalid Servicios Corporativos, S.L.

B83685552

09.41.323B.471.0

22.185,00 €

TR302A-2017/000180-0

Adalid Servicios Corporativos, S.L.

B83685552

09.41.323B.471.0

30.435,00 €

TR302A-2017/000185-0

Centro de Estudios Homologados Norte, S.L.U.

B27485838

09.41.323B.471.0

30.173,25 €

TR302A-2017/000186-0

Centro de Estudios Homologados Norte, S.L.U.

B27485838

09.41.323B.471.0

35.034,75 €

TR302A-2017/000195-0

Centro de Iniciativas Profesionales (CIP)

B36757557

09.41.323B.471.0

92.700,00 €

TR302A-2017/000196-0

Estudios Mega, S.L.

B36964542

09.41.323B.471.0

68.218,50 €

TR302A-2017/000198-0

Estudios Mega, S.L.

B36964542

09.41.323B.471.0

79.687,00 €

TR302A-2017/000202-0

Centro de Estudios Informáticos Contables y Administrativos, S.L. (CEICA, S.L.)

B36858074

09.41.323B.471.0

75.489,00 €

TR302A-2017/000203-0

Centro de Estudios Informáticos Contables y Administrativos, S.L. (CEICA, S.L.)

B36858074

09.41.323B.471.0

79.886,10 €

TR302A-2017/000204-0

Centro de Estudios Informáticos Contables y Administrativos, S.L. (CEICA, S.L.)

B36858074

09.41.323B.471.0

51.192,00 €