Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 244 Xoves, 3 de decembro de 2020 Páx. 47821

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

ANUNCIO do 26 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade da resolución da mesma data pola que se convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado (AD2002).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), en adiante, LOU, no Decreto 266/2002, do 6 de setembro (DOG do 17 de setembro), da Xunta de Galicia, sobre contratación de profesorado universitario, no II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo e polo establecido nos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), da Xunta de Galicia, esta reitoría, no uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolve proceder ao anuncio da convocatoria de concurso público na seguinte categoría:

AD2002. Profesor/a axudante doutor/a (anexo).

A información completa pode consultarse na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal), así como na páxina web (https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index), seleccionando, «emprego» e logo «concursos de profesorado». Para outra información e aclaración de dúbidas poden dirixirse aos teléfonos 986 81 37 65 (Servizo de Persoal Docente e Investigador) e 986 81 36 00 (Negociado de Información).

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia, que se deben dirixir ao reitor no modelo oficial, obrigatoriamente acompañadas dos documentos acreditativos previstos en cada convocatoria.

Vigo, 26 de novembro de 2020

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Datos das prazas

Praza nº 1.

Referencia:

AD2002-C02-063-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Botánica

Departamento:

Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Titulación:

doutor

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias (Campus de Ourense)

Dedicación:

tempo completo

Duración contrato:

curso completo

Perfil/docencia:

(Facultade de Ciencias) (Campus de Ourense)

G281503 Ciencia e Tecnoloxía do Medio Ambiente

G281921 Fitopatoloxía

G281927 Mellora vexetal

G281928 Xardinaría

Praza nº 2.

Referencia:

AD2002-H10-567-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Lingua española

Departamento:

Lingua Española

Titulación:

doutor

Centro de traballo:

105 Facultade de Educación e Traballo Social (Campus de Ourense)

Dedicación:

tempo completo

Duración contrato:

curso completo

Perfil/docencia

(Facultade de Educación e Traballo Social) (Campus de Ourense)

G120603 Lingua e Literatura Español

Praza nº 3.

Referencia:

AD2002-X10-735-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Psicoloxía evolutiva e da educación

Departamento:

Psicoloxía Evolutiva e Comunicación

Titulación:

doutor

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

tempo completo

Duración contrato:

curso completo

Perfil/docencia:

(Facultade de Educación e Traballo Social) (Campus de Ourense)

G110402 Psicoloxía: Identificación, Prevención e Tratamento dos Trastornos do Desenvolvemento e da Conduta

G120204 Psicoloxía: Prevención e Tratamento das Dificultades de Aprendizaxe e os Trastornos do Desenvolvemento

Observacións:

baremo II

Praza nº 4.

Referencia:

AD2002-X14-105-AX2-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

profesor/a axudante doutor/a

Área de coñecemento:

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Departamento:

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Titulación:

doutor

Centro de traballo:

204 Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación (Campus de Pontevedra)

Dedicación:

Tempo completo

Duración contrato:

Curso completo

Perfil/docencia:

(Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación) (Campus de Pontevedra)

G070405 Xestión de proxectos audiovisuais e interactivos

G190601 Avaliación da eficacia publicitaria

G190982 Obradoiro de prácticas profesionais (seminario de experiencias profesionais)