Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Luns, 7 de decembro de 2020 Páx. 48141

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

DECRETO 207/2020, do 3 de decembro, polo que se nomea o secretario xeral do Consello Económico e Social de Galicia.

En virtude do establecido nos artigos 7 e 8, parágrafo segundo, da Lei 6/1995, do 28 de xuño, pola que se crea o Consello Económico e Social de Galicia, e no artigo 25 do seu regulamento de réxime interno, publicado no DOG nº 114, do 11 de xuño de 1996, por proposta conxunta da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, e das consellerías de Facenda e Administración Pública e de Emprego e Igualdade, logo de consulta ás entidades, organizacións e asociacións representadas no Consello, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día tres de decembro de dous mil vinte,

DISPOÑO:

Artigo único

Noméase secretario xeral do Consello Económico e Social de Galicia a Manuel Martínez Varela.

Santiago de Compostela, tres de decembro de dous mil vinte

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia,
Xustiza e Turismo