Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 247 Mércores, 9 de decembro de 2020 Páx. 48374

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Vigo

ANUNCIO de nomeamento de persoal funcionario.

De conformidade co disposto no artigo 25 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, en relación co artigo 134.2 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 10 de abril, faise público, por proposta do órgano de selección cualificador das correspondentes probas selectivas da oferta de emprego público correspondente ao ano 2015, o nomeamento de funcionario de carreira para a seguinte praza, a favor da persoa relacionada a continuación:

– Persoal funcionario:

• Escala: administración especial. Subescala: servizos especiais. Clase: policía local. Categoría: oficial, pola quenda de promoción interna.

Enrique Toucedo Garrido, con DNI núm. ***9130**.

Vigo, 27 de novembro de 2020

O alcalde
P.D. (Decretos do 18.6.2019, 26.6.2019 e 2.9.2019 e
acordos da Xunta de Goberno Local do 20.6.2019 e 4.7.2019)
Elena Espinosa Mangana
Tenente de alcalde e concelleira-delegada da Área de Empresa, Economía,
Seguridade e Organización Municipal