Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 254 Venres, 18 de decembro de 2020 Páx. 49800

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 25 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Rianxo (expediente-e IN407A 2020/73-1).

Expediente-e: IN407A 2020/73-1.

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación: anexo 1 do proxecto para a LMT. BOI808 TC. apoio 74, no lugar de Cortes.

Concello: Rianxo.

1. Características técnicas:

• Substitución do apoio número 74 (HV S-AL 13/250 B1-CS) na LMT. BOI808 Rianxo por un novo apoio (C A-AL 14/2000 H35-CA) no que se instala un reconectador seccionador telecontrolado GPRS. Retensado do condutor LA-56 existente no cantón abranguido entre os apoios existente núm. 73 (HV A-AL 15/630 CR1-CA) e núm. 77 (C A-AG 14/2000 H35-CA). Desmontaxe do seccionador exterior unipolar 15HBLP localizado no apoio núm. 77.

2. Lexislación de aplicación:

I. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

II. Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

III. Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

IV. Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

V. Resolución do 19 de febreiro de 2014, pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción, de acordo co previsto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (DOG núm. 54, do 19 de marzo de 2014).

VI. Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE núm. 351, do 17 de decembro).

VII. Decreto do 26 de abril de 1957 polo que se aproba o regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm. 160, do 20 de xuño).

A relación concreta e individualizada dos bens e dereitos afectados que se considera de necesaria expropiación figura no anexo que se xunta con este acordo.

A declaración de utilidade pública, segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

A documentación estará a disposición das persoas interesadas nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Coruña (rúa Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa a través do correo electrónico: seccion.enerxia.coruna@xunta.es, ou tamén nos teléfonos: 981 18 49 70 e 981 18 49 38), así coma no concello.

Ademais, se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación:

https://edicionportais.xunta.es/web/portal-cei-2014/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-electricas-distribucion-e-transporte#ocms_328133

A Coruña, 25 de novembro do 2020

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

Disposición transitoria terceira do Decreto 130/2020, do 17 de setembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia.

ANEXO

Expediente-e: IN407A 2020/73-1.

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación: anexo 1 do proxecto para a LMT. BOI808 TC. apoio 74, no lugar de Cortes.

Concello: Rianxo.

Relación de propietarias/os, bens e dereitos afectados

Número de predio: 1.

Paraxe: Pedreira.

Cultivo: prado.

Propietaria/o: descoñecida/o.

Afección de solo en pleno dominio:

• Apoio núm.: 74.

• M2: 14.