Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 7 Mércores, 13 de xaneiro de 2021 Páx. 1657

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421G).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección

RESOLVE:

1. Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020,

2. As axudas recollidas nesta bases reguladoras, a excepción daquelas en que os beneficiarios sexan administracións públicas locais ou entidades xurídicas sen ánimo de lucro que non poidan emprender actividades económicas que repercutan en terceiros, están suxeitas ás condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (Regulamento xeral de exención por categorías) publicado no DOUE L 187, do 26 de xuño de 2014.

As entidades xurídicas sen ánimo de lucro cando realicen actividades económicas de forma regular estarán suxeitas ás condicións que se establecen no citado capítulo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2020

Paula María Uría Traba
Directora do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO

Finalidade: axudas para proxectos de enerxías renovables térmicas cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020

Aplicacións orzamentarias:

Liña de axuda

Destinatarios

Aplicación orzamentaria

Biomasa

Administración pública local

Empresas e autónomos

09.A2.733A.760.5

09.A2.733A.770.5

Entidades sen fins de lucro

09.A2.733A.781.1

Xeotermia

Empresas e autónomos

09.A2.733A.770.6

Aerotermia

Empresas e autónomos

09.A2.733A.770.6

Solar térmica

Empresas e autónomos

09.A2.733A.770.6

Beneficiarios e axuda concedidas:

Biomasa concellos.

Cód. Sol.

Beneficiario

Axuda

N421G-58

Concello do Valadouro

152.028,27 €

IN421G-62

Concello de Castrelo de Miño

9.680,00 €

IN421G-61

Concello de Castrelo de Miño

8.228,00 €

IN421G-200

Concello de Lugo

8.259,94 €

IN421G-70

Concello de Carnota

105.623,30 €

IN421G-50

Concello de Redondela

50.438,61 €

IN421G-51

Concello de Redondela

42.792,04 €

IN421G-191

Concello do Incio

24.863,08 €

IN421G-95

Concello de Gondomar

79.546,37 €

IN421G-79

Concello de Avión

22.860,29 €

IN421G-172

Concello de Caldas de Reis

22.860,29 €

IN421G-88

Concello de Porto do Son

43.738,11 €

IN421G-87

Concello de Porto do Son

43.738,11 €

IN421G-86

Concello de Porto do Son

22.860,29 €

IN421G-161

Concello das Pontes de García Rodríguez

43.738,11 €

IN421G-158

Concello das Pontes de García Rodríguez

43.738,11 €

IN421G-178

Concello de Rois

38.443,15 €

IN421G-81

Concello de Avión

11.616,00 €

IN421G-202

Concello de Porqueira

34.523,48 €

IN421G-91

Concello de Lalín

22.860,29 €

IN421G-163

Concello de Cortegada

8.571,64 €

IN421G-184

Concello de Xermade

1.628,18 €

IN421G-186

Concello de Xermade

1.628,18 €

IN421G-203

Concello de Begonte

37.759,74 €

IN421G-188

Concello de Cerceda

1.606,93 €

IN421G-132

Concello de Vilagarcía de Arousa

1.432,64 €

IN421G-52

Concello de Vila de Cruces

1.568,16 €

IN421G-89

Concello de Vilagarcía de Arousa

2.904,00 €

IN421G-128

Concello de Alfoz

2.140,49 €

IN421G-127

Concello de Alfoz

2.140,49 €

IN421G-131

Concello de Vilagarcía de Arousa

2.904,00 €

IN421G-145

Concello de Noia

1.916,64 €

IN421G-162

Concello de Melide

1.810,16 €

IN421G-164

Concello de Melide

1.810,16 €

IN421G-165

Concello de Melide

1.810,16 €

IN421G-166

Concello de Melide

1.810,16 €

IN421G-167

Concello de Melide

1.810,16 €

IN421G-168

Concello de Melide

1.810,16 €

IN421G-169

Concello de Melide

1.810,16 €

IN421G-170

Concello de Melide

1.810,16 €

IN421G-171

Concello de Melide

1.810,16 €

IN421G-173

Concello de Melide

1.810,16 €

IN421G-174

Concello de Melide

1.810,16 €

IN421G-175

Concello de Melide

1.810,16 €

IN421G-179

Concello de Melide

1.810,16 €

IN421G-180

Concello de Melide

1.810,16 €

IN421G-181

Concello de Melide

1.810,16 €

IN421G-205

Concello de Cedeira

2.420,00 €

IN421G-38

Concello de Ordes

1.390,10 €

IN421G-39

Concello de Ordes

1.390,10 €

IN421G-40

Concello de Ordes

1.390,10 €

IN421G-41

Concello de Ordes

1.390,10 €

IN421G-42

Concello de Ordes

1.390,10 €

IN421G-43

Concello de Ordes

1.390,10 €

IN421G-44

Concello de Ordes

2.981,44 €

IN421G-45

Concello de Ordes

2.206,27 €

Biomasa empresas.

Cód. Sol.

Beneficiario

Axuda

N421G-33

Pazo Libunca, S.L.

21.212,24 €

IN421G-48

Farming Agrícola, S.A.

46.372,42 €

IN421G-99

Forestación Galicia, S.A.

70.614,60 €

IN421G-63

Fracorsan, S.L.

24.869,37 €

IN421G-148

Otero Transformación Maderera, S.A.

84.700,00 €

IN421G-54

Gerpesa Social, S.L.

24.852,24 €

IN421G-187

Carmen María Gayoso Babío

2.351,72 €

IN421G-53

Galicia Protección de Datos, S.L.

6.917,40 €

IN421G-112

Verónica Cela Prado

6.384,00 €

IN421G-20

Mónica Ferro Barreiro

3.990,00 €

IN421G-242

Espomasa Poliuretanos, S.L.

9.240,00 €

IN421G-192

Sara Gascón Pérez

2.353,41 €

IN421G-32

Sonia Vázquez Seijas

664,66 €

IN421G-142

Macavi A Guarda, S.L.

3.990,00 €

IN421G-5

Autocares Rias Baixas, S.L.

3.720,00 €

IN421G-183

Odaiko Krea, S.L.

1.141,00 €

IN421G-73

Alma Mencía, S.L.

780,36 €

IN421G-34

Patricia Novoa Arroyo

1.108,80 €

IN421G-108

José Ángel Fernández Pérez

2.310,00 €

IN421G-55

Zeschelbi, S.L.

4.872,00 €

IN421G-160

Javier Iván Hita Rodríguez

1.047,20 €

IN421G-1

Xestión Rural de Galicia

1.066,27 €

IN421G-49

DST Software, S.L.

1.108,80 €

IN421G-92

Estudio de Comunicación Visual Patricia Joga, S.L.

700,70 €

IN421G-26

Arborejardín, S.L.U.

2.388,75 €

Biomasa entidades sen fin de lucro.

Cód. Sol.

Beneficiario

Axuda

421G-103

Fundación Valdegodos

119.716,18 €

IN421G-27

Diocese de Mondoñedo-Ferrol

20.782,08 €

IN421G-136

Asociación Prodeme

47.035,63 €

IN421G-196

Fundación San Rosendo

65.131,64 €

IN421G-207

Fundación San Martin

65.131,64 €

IN421G-123

Diocese de Lugo

1.926,76 €

IN421G-155

Xunta Veciñal de Montes en Man Común da Guarda

1.694,00 €

Xeotérmica.

Cód. Sol.

Beneficiario

Axuda

N421G-134

Galiastu, S.L.

11.404,24 €

IN421G-85

Protea Productos del Mar, S.A.

100.000,00 €

IN421G-146

Ceo2green, S.L.

25.550,00 €

IN421G-106

Montajes Mira Martínez, S.L.

31.507,64 €

IN421G-64

Iglesias Martínez Iglesias Hoteles S.L.

36.041,54 €

IN421G-66

Enertres, Energías Renovables, S.L.U.

8.477,70 €

IN421G-35

Wextaudema, S.L.

17.684,55 €

IN421G-93

Autogal, S.A.

28.130,84 €

IN421G-231

Ramón Cabado, S.L.

28.130,84 €

Aerotermia.

Cód. Sol.

Beneficiario

Axuda

IN421G-211

Incoming-Via, S.L.

20.834,17 €

IN421G-97

Forestación Galicia, S.A.

57.214,08 €

IN421G-11

Centro Avanzado de Procesos Térmicos, S.L.

4.248,06 €

IN421G-25

Portomiño, S.L.

1.587,88 €

IN421G-28

Casa Taboada, S.C.

2.070,64 €

IN421G-31

Amesport 2011, S.L.U.

1.231,13 €

IN421G-56

Muíño de Alimentación Gallega, S.L.

682,39 €

IN421G-59

Muebles Nolito, S.L.

4.361,70 €

IN421G-67

María Teresa Blanco Pérez

1.055,25 €

IN421G-82

Aspaneps

991,93 €

IN421G-114

Ramón Conde, S.L.

1.385,89 €

IN421G-129

Suministros Nacionales e Importación, S.L.

1.371,83 €

IN421G-139

Apetéceme no Tambre, S.L.

4.399,22 €

IN421G-144

Noelia Mayo Fernández

759,78 €

IN421G-238

Casa Roan, S.L.

1.657,91 €

IN421G-241

Emérita Vázquez Pereira

1.657,91 €

IN421G-189

Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

28.318,18 €

IN421G-224

Grupo Kaizen, S.L.L.

375,20 €

IN421G-3

Martysil Mougas, S.L.

5.203,56 €

IN421G-83

Estación de Servicio Santa Lucía, S.L.

726,95 €

IN421G-154

Frío Calor Pérez, S.L.

2.199,61 €

IN421G-223

Abetur, S.L.

4.267,90 €

IN421G-9

Enseduca, S.A.L.

2.438,80 €

IN421G-7

Pazo de Moruxo, S.L.

6.385,23 €

IN421G-104

Promociones Turísticas Jacobeas, S.A.

53.356,03 €

IN421G-23

Residencia Palas de Rei, S.L.

25.790,14 €

IN421G-232

Lucia Adelaida López Castro

4.977,14 €

IN421G-239

Somos Deporte Gestión Deportiva S.L.

8.354,15 €

IN421G-244

Gasóleos Ceao, S.L.

3.984,00 €

IN421G-78

Promociones y Proyectos Airiña, S.L.

3.479,73 €

IN421G-240

María Pilar Novo Navia

6.142,50 €

IN421G-111

Albergue Km 0, S.L.

1.969,80 €

IN421G-214

Pousada Rural, S.L.

5.467,70 €

IN421G-105

Gráficas Salnés, S.L.

37.684,70 €

IN421G-149

Tempus Instalaciones, S.L.

13.827,21 €

IN421G-98

Forestación Galicia, S.A.

63.645,45 €

IN421G-213

Hotel Restaurante O Pino

70.691,71 €

IN421G-137

Maria Jesús Bujan López

605,01 €

IN421G-237

Ramón Vázquez Cendán

4.419,10 €

IN421G-233

Somos Deporte Gestión Deportiva, S.L.

5.617,50 €

IN421G-37

Domingo Antonio Ces Carou

2.183,30 €

IN421G-115

Apartamentos Cvch Aldan, S.L.

2.891,14 €

IN421G-243

Emérita Vázquez Pereira

2.996,00 €

IN421G-209

RM Servicios Integrales de Ingenería, S.L.

10.823,05 €

IN421G-113

Emilio Rojo Bangueses

3.050,30 €

IN421G-30

Sistemas Macrocopia, S.L.

18.290,63 €

IN421G-21

Familia Díaz Pardo, S.L.

8.988,00 €

Solar térmica

Código

Beneficiario

Axuda validada

N421G-94

Club Náutico Ría de Ares

9.843,55 €

IN421G-217

Sara Gascon Pérez

5.502,75 €

IN421G-24

Cámping Castro de Baroña, S.L.

4.868,72 €

IN421G-90

Sisargas, Sociedad Coop. Galega

11.732,15 €