Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Mércores, 20 de xaneiro de 2021 Páx. 3230

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 7 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, pola que se dá publicidade de dúas encomendas de xestión á empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., filial do medio propio Empresa de Transformación Agraria, S.A., para executar durante os anos 2021 e 2022.

De conformidade co artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, dáse publicidade ás seguintes encomendas de xestión:

1. Resolución do 14 de decembro de 2020, da Consellería do Mar, pola que se lle encarga ao medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec) a asistencia técnica, o asesoramento económico e o servizo de seguimento das medidas 4.1.2 e 4.1.3 do FEMP.

– Actividade: prestar apoio na xestión do encargo denominado «Desenvolvemento sustentable das zonas de pesca do FEMP 2014-2020» mediante unha asistencia técnica para realizar o seguimento das medidas 4.1.2 e 4.1.3 e proporcionar o asesoramento económico na xestión das solicitudes de axudas presentadas a través delas e que son xestionadas pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro no marco da aplicación do Regulamento (EU) nº 508/2014, do Parlamento e do Consello, sobre o FEMP.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: encomenda de xestión a medios propios ao ter a empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., filial da Empresa de Transformación Agraria, S.A., a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10, 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: desde o 1 de xaneiro de 2021 ata o 31 de decembro de 2022.

– Financiamento: tramitación anticipada con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2021 e 2022, aplicación orzamentaria 15.02.723A.640.1, con código de proxecto 2016 00287. Cofinanciada polo FEMP nun 75 %, na medida 7 (asistencia técnica).

2. Resolución do 19 de novembro de 2020, da Consellería do Mar, pola que se lle encarga ao medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec) a realización dun servizo de apoio á xestión de emerxencias na Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia para o ano 2021.

– Actividade: traballos correspondentes ao servizo de apoio á xestión de emerxencias na Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia para o ano 2021, mediante a atención, filtrado, priorización e canalización dos avisos recibidos, de conformidade co disposto no prego de condicións técnicas.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: encomenda de xestión a medios propios ao ter a empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., filial da Empresa de Transformación Agraria, S.A., a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10 e 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: desde o 1 de xaneiro de 2021 ata o 31 de decembro de 2021.

– Financiamento: tramitación anticipada con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021, aplicación orzamentaria 15.01.541C.604.1, con código de proxecto 2011 00867.

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2021

Silvia Cortiñas Fernández
Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar