Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 25 de xaneiro de 2021 Páx. 4394

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 da Coruña

EDICTO (180/2018).

Eu, Rosana Corral García, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 4 da Coruña, fago saber que no procedemento ordinario 180/2018 deste xulgado do social, seguido por instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra Grupo Blanco 981 Servicios, S.L., sobre ordinario, ditouse a seguinte Resolución do 16.12.2020 en cuxo ditame consta:

«Ditame.

Estímase a demanda formulada por Fundación Laboral de la Construcción fronte á empresa Grupo Blanco 981 Servicios, S.L. e, en consecuencia, condénase a empresa Grupo Blanco 981 Servicios, S.L. a aboar á Fundación Laboral de la Construcción a cantidade de cen euros con cincuenta e seis céntimos de euro (100,56 euros) en concepto de achega á indicada fundación, incluída recarga por demora.

Notifíquese a presente resolución ás partes, facéndolles saber que contra ela non cabe recurso de suplicación por razón da contía, sen prexuízo dos demais motivos previstos no artigo 191 da LRXS.

A competencia para coñecer o recurso de suplicación corresponderá, se é o caso, ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, debendo anunciarse este neste xulgado no prazo dos cinco días seguintes á notificación desta resolución, abondando a manifestación da parte ou do seu avogado, graduado social ou representante dentro do indicado prazo.

Se o recorrente non goza do beneficio de xustiza gratuíta deberá, no momento de anunciar o recurso, ter consignado a cantidade obxecto de condena, así como o depósito de 300 euros na conta de depósitos e consignacións que ten aberta este xulgado, facendo constar no ingreso o número de procedemento.

Así o acorda, manda e asina, Nicolás E. Pita Lloveres, maxistrado do Xulgado do Social número 4 da Coruña».

Publicación. Lida e publicada foi a presente sentenza polo xuíz que a ditou no mesmo día da súa data, estando celebrando audiencia pública. Dou fe.

E para que sirva de notificación en legal forma a Grupo Blanco 981 Servicios, S.L. expido o presente edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 21 de decembro de 2020

A letrada da Administración de xustiza