Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 20 Luns, 1 de febreiro de 2021 Páx. 6491

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma da Galicia, convocado pola Resolución do 25 de novembro de 2019.

Mediante a Resolución do 25 de novembro de 2019 (DOG núm. 226, do 27 de novembro), a Dirección Xeral da Función Pública convocou un concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma da Galicia.

A base VII da convocatoria establece que «Rematados os prazos de presentación das solicitudes de participación no concurso e de petición de postos de traballo, a Dirección Xeral da Función Pública ditará resolución que se publicará no Diario Oficial de Galicia, na cal se declararán aprobadas as listas de admitidos/as e excluídos/as, con indicación do lugar en que estarán á disposición das persoas interesadas».

En consecuencia, esta dirección xeral, logo de examinar as solicitudes das persoas participantes,

RESOLVE:

Aprobar a relación provisional de solicitantes admitidos/as e excluídos/as do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

A relación de persoas admitidas e excluídas publicarase no portal web corporativo da Xunta de Galicia, http://funcionpublica.xunta.gal, na epígrafe de <concurso de traslados>.

A listaxe de persoas solicitantes excluídas figura como anexo desta resolución.

As ditas persoas excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia para, de ser o caso, poder emendar o defecto que motivou a exclusión. O formulario de reclamación estará á disposición das persoas interesadas no portal web corporativo da Xunta de Galicia e deberá cubrirse e presentarse electronicamente segundo o establecido na base II da convocatoria («Tramitación electrónica») ou, de ser o caso, no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia ou nos demais lugares previstos no artigo 16, relativo a rexistros, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A estimación ou desestimación das ditas peticións de emenda entenderanse implícitas na resolución pola cal se publique a listaxe definitiva.

Aquelas persoas que non figuren na relación de admitidos nin na de excluídos e solicitasen participar no concurso disporán de igual prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para formular a súa reclamación.

As persoas solicitantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos motivo de exclusión serán definitivamente excluídas.

Santiago de Compostela, 28 de xaneiro de 2021

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

1º apelido

2º apelido

Nome

NIF

Motivo da exclusión

Alajlani

Vázquez

Jaled

***3291**

98, 110, 113

Almuiña

Gay

Mercedes

***6621**

98, 110, 113

Alonso

de Abel

Diego

***9046**

12, 112

Alonso

Gago

María Nieves

***7272**

98, 110, 113

Alonso

González

María

***7636**

98, 110, 113

Alonso

Meizoso

María Pilar

***6914**

4

Álvarez

Gómez

Marta

***9622**

98, 110, 113

Álvarez

López

Francisco Javier

***8171**

98, 110, 113

Amado

Díaz

Miguel

***4515**

12, 109, 112, 113

Amigo

Amigo

Blanca María

***8135**

109, 113

Andrade

Tato

María Cristina

***0357**

98, 110, 113

André

Fernández

Valentín

***7104**

109, 113

Angueira

López

María Montserrat

***4437**

114

Anllo

Calvo

Diego

***4128**

98, 110, 113

Antas

Pampín

Begoña

***1266**

98, 110, 113

Araújo

Blanco

Beatriz

***5439**

12, 112

Atrio

González

Santiago

***8725**

98, 110, 113

Álvarez

Casanova

Mariano

***6256**

99

Álvarez

Merino

María

***4635**

32, 99

Álvarez

Rodríguez

José

***7449**

12, 112

Álvarez

Sánchez

Juan Carlos

***9497**

98, 110, 113

Babarro

González

María Beatriz

***4952**

98, 110, 113

Barbeito

Martínez

Elisabet

***5821**

98, 110, 113

Barja

Suárez

Sonia

***9325**

114

Barros

Rodríguez

Carlos

***9432**

114

Basanta

Álvarez

Eva

***3573**

98, 110, 113

Benito

Basanta

Justo de

***3717**

98, 110, 113

Bernárdez

Rodríguez

Fernando

***5711**

12, 98, 112

Blanco

Becerra

María Belén

***6288**

98, 110, 113

Blanco

Carballeira

Alejandro

***3482**

98, 110, 113

Blanco

Domínguez

Rubén

***6155**

98, 110, 113

Blanco

Guerra

María Teresa

***1331**

98, 110, 113

Blanco

Novoa

María Begoña

***8925**

98, 110, 113

Blanco

Suárez

Laura Elvira

***4883**

12

Blanco

Villares

Andrés Luís

***0557**

98, 110, 113

Blasco

García

Alfonso

***3532**

12

Bonome

Carballés

Iria

***8771**

99, 111, 113

Botana

Pérez

Ana M.

***3924**

98, 110, 113

Bouzas

García

Leonardo

***7073**

98, 110, 113

Bustelo

Fraga

Yolanda

***6145**

109, 113

Calvo

Lobo

Marta María

***5322**

98, 110, 113

Camba

Fernández

Susana

***9475**

98, 110, 113

Capela

Crespo

Yolanda

***1133**

10

Carbia

Blanco

Martín

***8963**

98, 110, 113

Caride

Conde

Sonia

***5380**

114

Carrera

Rivero

Sandra

***8815**

110, 113

Castedo

Balsa

Luis

***1307**

98, 110, 113

Castro

Collazo

María Vanessa

***6429**

98, 110, 113

Cámara

Hugueros

María Jesús

***5023**

110, 113

Cidras

Carballal

Regina

***1408**

98

Coello

García

Alejandro

***6677**

12, 112

Coello

González

Basilio

***1225**

12, 98, 110, 112, 113

Coira

Fernández

Mónica

***7983**

98, 110, 113

Contiñas

Martínez

Montserrat

***8477**

98, 110, 113

Corbal

Alonso

David

***7661**

98, 110, 113

Corbal

Cordero

Alberto

***4463**

98, 110, 113

Coria

Rodríguez

Laura

***4712**

110, 113

Crespo

López

José Antonio

***1272**

98, 110, 113

Crispin

Peña

Sofía

***8166**

98, 110, 113

Dapia

Prieto

Paula Antusa

***8395**

12, 112, 114

Daquinta

Domínguez

Sara

***7793**

110, 113

Del Río

Martínez

Alejandra

***1395**

98, 110, 113

Delgado

Arce

Ángel

***4266**

98, 110, 113

Deza

Ojea

María Angela

***8888**

98, 110, 113

Díaz

Álvarez

Silvia

***7592**

98, 110, 113

Díaz

Pérez

Iván

***4721**

114

Diéguez

González

María

***4288**

98, 110, 113

Do Campo

Lorenzo

María Jesús

***6694**

98, 110, 113

Dobarro

Landeira

Olalla

***2603**

98, 110, 113

Docampo

Ramos

Carlos

***1888**

12

Docasar

González

Caterine

***6934**

98, 110, 113

Domínguez

Bustelo

Mª del Carmen

***2802**

98, 110, 113

Dopazo

Ruibal

Iria

***1047**

12, 112

Dopico

Santamariña

Rubén

***6828**

98, 110, 113

Eiro

Rodríguez

Sara

***5749**

98, 110, 113

Enciso

Barra

Santiago José

***6604**

98, 110, 113

Estévez

Lamas

Pura

***7967**

98, 109, 113

Expósito

Romasanta

María Carmen

***5151**

98, 110, 113

Faraldo

Gómez-Pedreira

María Paloma

***8562**

98, 110, 113

Fariña

De Los Reyes

Alberto

***2417**

98, 110, 113

Feijoo

González

María Luisa

***8371**

13, 109, 113

Fernández

Estévez

María de los Ángeles

***7239**

98, 110, 113

Fernández

González

Rosa María

***9601**

98, 110, 113

Fernández

Laso

María José

***8264**

98, 110, 113

Fernández

Mojón

Rebeca

***6225**

98, 110, 113

Fernández

Núñez

Lorenzo

***2932**

98, 110, 113

Fernández

Ramos

Alejandro

***7155**

111, 113

Fernández

Rodríguez

Pilar

***8933**

98, 110, 113

Fernández

Fernández

Diana

***7379**

98, 110, 113

Ferro

Vigo

María del Carmen

***6582**

100

Fraiz

Ferreiro

Roberto Jacobo

***9817**

98, 110, 113

Freijeiro

Moure

María Teresa

***9328**

12

Fungueiriño

Barreiro

Fátima

***7174**

12, 112

Gándara

Carballo

Roberto

***8257**

91, 99, 109, 113

García

García

Ana

***9864**

11, 16, 98, 110, 113

García

Mato

Celia

***7244**

98, 110, 113

García

Rodríguez

Susana María

***8026**

114

García

Gómez

Laura

***5499**

91, 99, 108, 113

García

Novais

Isabel

***3292**

98, 110, 113

García

Penas

Mª Lucía

***7532**

98, 110, 113

García

Ramos

Jesús David

***2584**

98, 110, 113

Gayoso

Lavandeira

Mª Mercedes

***4852**

12, 112

Gómez

Gil

José Luis

***8081**

98, 110, 113

Gómez

Rodríguez

Martín Ángel

***9870**

12, 112

González

Bujan

Emilio

***6308**

4, 12

González

Gil

Manuel Ángel

***4391**

4

González

Pousa

Joel

***7494**

13, 98, 110, 113

González

García

Catalina

***5336**

98, 110, 113

Goyanes

Rodríguez

Álvaro

***6680**

73, 114

Grandal

Pazos

Fernando

***7410**

114

Grande

Regueiro

María Mercedes

***7596**

98, 110, 113

Guntiñas

Rodríguez

María Amparo

***6031**

111, 113

Gutiérrez

Lorenzo

Juan Luis

***7003**

98, 110, 113

Gutiérrez

Rodríguez

Ángel

***8328**

98, 110, 113

Hermida

Fernández

Ricardo Miguel

***6888**

110, 113

Hinojosa

Cabrera

Eugenio

***9828**

13, 98, 110, 113

Iglesias

Caldas

Gilberto José

***7060**

98, 110, 113

Iglesias

Lorenzo

Alberto

***5067**

98, 110, 113

Jiménez

Vázquez

Salvador

***9333**

98, 110, 113

Justo

Correia

Elena

***4869**

109, 113

Lage

Cotelo

María

***5349**

13, 98, 110, 113

Lage

González

Marta

***6681**

98, 110, 113

Lage

Riveira

María Romina

***8398**

98, 110, 113

Lamas

Fernández

Antonio

***2145**

12, 112

Lamas

Pastoriza

Alberto

***2256**

98, 110, 113

Liñeiro

Soneira

Montserrat

***2035**

109, 113

Liste

Lázara

Luis Fernando

***8123**

98, 110, 113

López

Blanco

Eulalia

***6348**

98, 110, 113

López

Calvete

Visitación

***5661**

98, 110, 113

López

Del Río

Mónica

***4775**

98, 110, 113

López

Ferreiro

Marcos

***0087**

98, 110, 113

López

González

Margarita

***2404**

13, 98, 110, 113

López

Pérez

Sergio

***7655**

98, 110, 113

López

Santiago

Mandela

***2297**

98, 110, 113

Lorenzo

Losada

María Jesús

***5477**

114

Losada

González

Antonio

***9619**

12

Loureiro

Bragaña

Milagros

***6672**

114

Loureiro

Fernández

María Dolores

***4695**

110, 113

Loureiro

López

Gonzalo

***9899**

4, 10, 12, 100, 113

Lubián

Espinosa

David

***3847**

98, 110, 113

Luque

Montes

Francisco

***3597**

99, 108, 113

Mariño

Gaciño

Félix

***3548**

98, 110, 113

Maroño

Mosquera

Mikel

***5349**

98, 110, 113

Marra

Ramos

Juan Manuel

***7183**

98, 110, 113

Martínez

Cerdán

Antonio

***2426**

12, 98, 110, 112, 113

Mazaira

Alba

Ana Cristina

***0732**

98, 110, 113

Menduiña

González

Eva

***9335**

98, 110, 113

Méndez

Rodríguez

Amparo

***2360**

109, 113

Miras

Calvo

Manuel

***0525**

109, 113

Miras

Pulleiro

José Manuel

***1074**

10, 12, 100, 113

Moldes

Rey

Rosalía

***6850**

99, 111, 113

Montenegro

Sanromán

María del Carmen

***2022**

98, 110, 113

Mora

González

Ricardo

***2268**

13, 32, 111, 113

Mora

Gutiérrez

María José

***9098**

12, 98, 110, 112, 113

Morgade

Saavedra

Pilar

***5429**

13

Moscoso

Rial

Brian

***5654**

108, 113

Mosquera

Barrosa

Sandra

***5399**

98, 110, 113

Nieto

Alonso

Estrella

***1603**

110, 113

Nogueira

Taboada

Silvia

***9260**

98, 110, 113

Nogueiras

Novelle

Ana

***7752**

98, 110, 113

Novo

Fernández

Miguel

***5564**

91, 99

Novoa

Vila

Ana Belén

***4981**

98, 110, 113

Núñez

Fabeiro

Belén

***5106**

98, 110, 113

Otero

Otero

Olga

***9807**

98

Ouro

Núñez

Carlos Ramón

***5750**

98, 110, 113

Pais

Tallón

María del Pilar

***8935**

12, 98, 110, 112, 113

Paz

Ferreiro

María

***4272**

13, 98, 110, 113

Paz

Galban

María Carmen

***4835**

98, 110, 113

Peña

Godoy

Antonio

***5363**

108, 113

Pérez

Conde

Nicanor

***9917**

98, 110, 113

Pérez

Peiteado

José Jorge

***6090**

98, 110, 113

Pérez

Luaces

Cristina

***1759**

99, 109, 113

Pérez

Rodríguez

María José

***7439**

12, 98, 110, 112, 113

Pico

Puentes

María Nuria

***7757**

99

Picos

Prados

Silvia

***9988**

98, 110, 113

Piñeiro

Conde

José Manuel

***5552**

98, 110, 113

Piñeiro

Sanz

Luisa Fernanda

***3466**

12, 112

Pita

Valiña

Elisa

***3644**

98, 110, 113

Porto

Rodríguez

Juan

***2527**

4

Posada

Fernández

Enrique Gabriel

***7648**

32, 99, 109, 113

Prado

Fuenteseca

Judith

***4967**

98, 110, 113

Puñal

Muñiz

Vanesa Mª

***2393**

12, 98, 110, 112, 113

Puzas

Dacosta

María del Pilar

***8992**

98, 110, 113

Quintas

Iglesias

María Sol

***6014**

110, 113, 114

Reigosa

Navarro

Beatriz

***0568**

108, 113

Reinoso

Mata

Elena

***6945**

98, 110, 113

Remacho

Montaño

Rebeca

***8945**

98

Rey

Miguel

Fernando Jesús

***2782**

12

Rey

Vázquez

Susana Miriam

***8909**

114

Rial

Rodríguez

Olegario

***5797**

110, 113

Ribeiro

Dias

María Isabel

***7237**

13

Rico

Ramos

María Dolores

***1337**

12, 112

Rivadulla

Rozas

Cristina

***1329**

12, 112

Rivas

García

Gustavo

***7140**

98, 110, 113

Rivera

González

Elvira

***0856**

114

Rocha

Mayo

Tania

***5561**

13, 98, 110, 113

Rodríguez

Álvarez

Dionisio

***6906**

114

Rodríguez

Reinoso

María Jesús

***8566**

12, 98, 110, 112, 113

Rodríguez

Rodríguez

Rodrigo

***5766**

98, 110, 113

Rodríguez

Schnee

Daniel

***7811**

98, 110, 113

Rodríguez

Labrador

Sonia

***7599**

98, 110, 113

Romera

Romo

Mª Cristina

***9573**

98, 110, 113

Romero

Lorenzo

M. Carmen

***7476**

13, 98, 110, 113

Rouco

Rouco

Silvia

***7876**

98, 110, 113

Rozas

Domínguez

Manuel

***2063**

91, 99, 109, 113

Sampedro

Grande

Jorge Rubén

***6062**

114

Sánchez

Gay

José Luis

***7490**

98, 110, 113

Sánchez

Presas

María Dolores

***5112**

12

Sánchez

Varela

Raquel

***9746**

98, 110, 113

Seara

Zarate

María Pilar

***2373**

98, 110, 113

Seijas

Arias

David

***5930**

99

Seoane

Cancelo

Pablo

***0007**

111, 113

Seoane

Núñez

Alexandra

***0999**

98, 110, 113

Sierra

Martínez

María Teresa

***1857**

12, 112

Simón

Cuesta

Beatriz

***6422**

12, 32, 108, 112, 113

Sotelo

Fernández

Diego Jesús

***1262**

12, 112

Sotelo

González

Francisca

***9163**

98, 110, 113

Sotelo

González

María Pilar

***8453**

98, 110, 113

Soto

Soto

Montserrat

***7604**

98

Souto

Caramés

Óscar

***1177**

98, 110, 113

Suárez

González

Andrés José

***1469**

99

Táboas

Arias

Yanni

***5992**

32

Teruel

Rey

Manuel

***0261**

98, 110, 113

Tobal

Oubiña

Ana

***7800**

12, 98, 112

Torres

Álvarez

María Jesús

***7086**

114

Valade

García

María Carmen

***1009**

4, 12

Valero

Fernández

Martín

***0771**

109, 113

Varela

Domarco

Iván

***4707**

91, 99

Varela

Vázquez

María Teresa

***2039**

98, 110, 113

Vasconcellos

Fernández

Ana

***8976**

13, 98, 110, 113

Vázquez

Freire

María Luisa

***5723**

4, 12

Vázquez

Lagos

Francisca

***2076**

73, 110, 113, 114

Vázquez

Taracido

Patricia Elvira

***6876**

98

Veiga

González

Norma Beatriz

***2491**

99, 109, 113

Veiga

González

Jacobo

***0615**

13, 98, 110, 113

Veloso

Fernández

María Jesús

***5567**

99

Vence

Rodríguez

María Sonia

***4788**

32

Vidal

Orjales

Mónica

***8488**

108, 113

Vieira

da Rocha

Carla Alejandra

***8437**

98, 110, 113

Vilariño

Alvaredo

María

***1302**

98, 110, 113

Vilas

Paz

Antía Noela

***6801**

98, 110, 113

Villarejo

Prieto

Lourdes

***2254**

98, 110, 113

Cód. causa

Causa exclusión

4

Falta nomeamento para o corpo/categ. desde o que concursa

10

Solicitude fóra de prazo ou sen rexistro de entrada

11

Tipo relación laboral non corresponde o tipo de concurso

12

Corpo-escala ou categoría, rel. servizo ou tipo de admón. non corresponde coas do concurso

13

Non cumpre tempo exixido no posto definitivo

16

Sen datos relativos ó grupo e/ou situac. admva.

32

Menos de 2 anos desenvolv. posto con carácter definitivo

73

Non achega copia da solicitude do condicionado

91

Documentación non cotexada

98

Certificación do nivel de galego non presentado

99

Certificación do nivel de galego non válido

100

Nivel de galego non válido para o seu grupo

108

Cert. admón. de orixe presentada fóra de prazo

109

Cert. admón. de orixe incompleta

110

Cert. admón. de orixe non presentada

111

Cert. admón. de orixe, non pode participar por non levar dous anos no posto

112

O concurso non está aberto o seu corpo/administración

113

Falta ou non é válida documentación de participación (outras administracións)

114

Falta ou non é válida doc. da xustificación da solicitude condicionada