Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 8 de febreiro de 2021 Páx. 7864

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Teo

ANUNCIO da oferta de emprego público 2020.

En cumprimento do artigo 70.2 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado publico, faise público que, de acordo co artigo citado e co artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, mediante Decreto da Alcaldía do 30 de decembro de 2020, resolveuse aprobar a oferta de emprego público do Concello de Teo para o ano 2020, que comprende as prazas vacantes de persoal laboral e funcionario dotadas no orzamento da Corporación que non poden ser cubertas con efectivos de persoal existente, e en atención ao disposto no Acordo do Consello de Ministros da súa sesión do 6 de outubro de 2020, co seguinte detalle:

Persoal funcionario

Praza

Escala

Grupo

Quenda

Número de prazas

Administrativo/a

Administración xeral

C1

Libre

1

Teo, 13 de xaneiro de 2021

Rafael C. Sisto Edreira
Alcalde