Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 9 de febreiro de 2021 Páx. 8043

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2020 (código de procedemento MR340A).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas con cargo á Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2020 (código de procedemento MR340A), e que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2021

Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

– Finalidade: axudas para investimentos para a transformación e comercialización de produtos agrarios.

– Partida orzamentaria: 14.04.741A.770.0, cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

– Beneficiarios e axudas concedidas:

Nome

NIF

Axuda concedida (€)

Ferreiro Ferreiro, Antonio

***1725**

69.787,52

Castro Ferreiro, Marcos

***4357**

6.309,37

Rubio Díaz, Miguel

***4443**

36.812,72

Álvarez García, Ramiro Manuel

***5167**

182.582,57

Fernández García, Fernando

***9088**

38.304,85

Moral Corzo, Carlos

***1478**

47.707,84

Corral Bugallo, Manuel

***8945**

66.897,77

Explotación Agropecuaria de Vilane, S.A.

A27002906

16.451,34

Novafrigsa, S.A.

A27199140

803.119,36

Cuevas y Cía, S.A.

A32000630

183.289,12

Coren Agroindustrial, S.A.

A32242588

268.174,66

Coren Agroindustrial, S.A.

A32242588

74.332,00

Coren Agroindustrial, S.A.

A32242588

430.343,26

Industrias Frigoríficas del Louro, S.A.

A36001998

2.408.849,04

Avícola de Galicia, S.A.U.

A36002236

235.870,96

Avícola de Galicia, S.A.U.

A36002236

923.084,71

Lago, Aves, Huevos y Caza, S.A.

A36031185

118.703,69

Pazo Valdomiño, S.A.

A36297455

133.379,06

Kiwi Atlántico, S.A.

A36681047

886.710,13

Queserías Entrepinares, S.A.U.

A47037296

466.674,90

Proláctea, S.A.U.

A49009863

218.932,89

Clavo Food Factory, S.A.

A49012339

2.694,97

Oviganic Ibérica, S.L.U.

B14590046

3.000.000,00

Viuda de Gerardo Parada y J. Alvela, S.L.

B15141492

15.208,19

César Carnero, S.L.

B15279060

36.000,00

Mieles Anta, S.L.

B15351620

66.773,85

Pollos Laíño, S.L.

B15397300

2.943,01

Productos Cárnicos Domínguez, S.L.

B15551534

39.455,20

Avícola Grao, S.L.

B15592017

15.904,59

Queizuar, S.L.

B15594401

1.446.484,64

Dairylac, S.L.

B15775570

359.605,11

Casa grande de Xanceda, S.L.

B15934912

155.749,10

Feiraco Lácteos, S.L.

B15996929

117.794,20

Granja Campomayor, S.L.

B27015429

228.195,56

Frigoríficos del Lea, S.L.

B27034628

31.632,50

Celega, S.L.

B27103837

939.109,38

Torre de Núñez de Conturiz, S.L.

B27116979

265.686,15

Leitigal, S.L.

B27215763

50.244,25

Customdrinks, S.L.

B27229368

148.148,00

Queserías Sarrianas, S.L.

B27266055

609.556,79

Cárnicas Teijeiro, S.L.

B27281203

4.842,36

Lugar da Veiga, S.L.L.

B27317007

956.600,45

Orujos y Licores Augavella, S.L.

B27318559

22.868,92

Innolact, S.L.

B27341502

329.061,58

Innolact, S.L.

B27341502

99.724,10

Alibos Galicia, S.L.

B27347954

362.358,42

Queixería Prestes, S.L.

B27364199

73.648,13

Gutrei Galicia, S.L.

B27366913

2.523,45

Airas Moniz, S.L.

B27423151

48.374,77

Sopregal, S.L.U.

B27431154

17.624,54

Cárnicas Pintín, S.L.

B27471051

38.917,72

Lacto Baltar, S.L.

B27498575

120.256,94

Xila avícola, S.L.

B27499730

10.163,89

Muiñeiras de Requiande, S.L.

B27516822

77.277,52

Embutidos y Salazones García Marcos, S.L.

B32035313

51.213,22

Industrias Cárnicas Máximo e Hijos, S.L.

B32162752

23.491,22

Castañas Rafael, S.L.

B32199812

164.596,73

O Rualdi, S.L.

B32201790

27.447,90

Serra do Larouco, S.L.

B32302325

22.017,00

Castanval Servicios Agrícolas y Plantaciones, S.L.

B32449340

39.372,51

González Carballal, S.L.

B32457954

57.196,17

Matadero Avícola Otres, S.L.

B36011674

187.698,97

Embutidos Lalinenses, S.L.

B36020998

25.498,04

Industrias Frigoríficas del Deza, S.L.

B36035939

39.798,07

Avícola Tratante, S.L.

B36040541

81.080,00

Frigoríficos Bandeira, S.L.

B36297240

164.238,32

Cufres 2015, S.L.

B52534278

3.890,65

Naturleite, S.L.

B56091929

294.201,29

Quesería Artesanal Ruta Xacobea, S.L.

B67254755

589.108,66

Lácteos Ferrado Verde, S.L.

B67254763

627.133,85

Vermutería de Galicia, S.L.

B70388053

20.951,89

Legumbres Morgade Negreira, S.L.U.

B70512306

235.510,56

Agrícola Entrelampo, S.L.

B70515267

19.621,35

Matadero del Sar, S.L.

B70587977

187.562,63

Leche Celta, S.L.U.

B82523648

656.305,55

Inleit Ingredients, S.L.U.

B87477139

1.290.008,70

Agrupación de Cooperativas Lácteas, S.L.

B94059623

129.537,24

Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, S.C.G.

F15000177

275.086,56

Cooperativa de Productores de Campo de Capela, S.C.G.

F15017007

40.077,50

Central de Frades, S.C.G.

F15018534

31.706,50

Cusoviame, S.C.G.

F15025810

216.190,37

Piensos Albores, S.C.G.

F15055668

237.932,46

Avega, S.C.G.

F27279579

287.749,13

Aira, S.C.G.

F27317593

288.369,43

Aira, S.C.G.

F27317593

37.745,12

Cooperativa Santa Mariña de Loureiro, S.C.G.

F32001984

70.037,05

Cogal, S.C.G.

F36030518

2.008.872,43

Horsal, S.C.G.

F36033132

245.367,07

Forraxes de Xallas e Barcala, S.C.G.

F70171202

51.531,90

Cooperativas Lácteas Unidas, S.C.G.

F70509096

42.828,30

Gandería Puluan, S.C.

J27303924

42.889,62