Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 29 Venres, 12 de febreiro de 2021 Páx. 9172

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

ANUNCIO do 28 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, polo que se lles notifican ás persoas interesadas as resolucións ditadas nos expedientes PR925A 2020/50329 e corenta e dous máis.

Intentada a notificación persoal das resolucións a través do servizo de Correos no enderezo que consta nos correspondentes expedientes, estas non puideron efectuarse. Por este motivo, e de conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse as resolucións ditadas ás persoas interesadas.

As persoas interesadas poderán coñecer o texto íntegro das resolucións nas dependencias da Secretaría Xeral da Emigración, praza de Mazarelos, número 15, 15703 Santiago de Compostela (A Coruña), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Contra cada resolución, que pon fin á vía administrativa, a persoa interesada poderá interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015 xa citada e na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de xaneiro de 2021

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración

ANEXO

Procedemento/Nº expediente

Pasaporte

Acto obxecto de notificación

Data do documento

PR925A 2020/50329

XDB156664

Resolución

7.7.2020

PR925A 2020/62151

XDB406887

Resolución

7.7.2020

PR925A 2020/62183

XDD23088

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/114439

XDC892149

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/115954

XDC908385

Resolución

7.7.2020

PR925A 2020/116300

XDA673027

Resolución

7.7.2020

PR925A 2020/117013

XDA606923

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/117042

XDD326527

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/117085

XDD347905

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/117117

XDC252013

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/117118

XDD165436

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/117119

XDD114025

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/117126

XDC130216

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/117129

XDC083049

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/117148

XDC467645

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/117158

XDC289080

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/117163

XDA431987

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/117169

XDD475655

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/117170

XDB039950

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/117172

XDC864124

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/120577

XDD019351

Resolución

7.7.2020

PR925A 2020/121034

XDB317334

Resolución

7.7.2020

PR925A 2020/122353

XDB120123

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/122689

XDA060164

Resolución

7.7.2020

PR925A 2020/127876

XDB084444

Resolución

7.7.2020

PR925A 2020/129039

XDC081186

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/130792

XDC540122

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/130966

XDA652221

Resolución

7.7.2020

PR925A 2020/131138

XDC276734

Resolución

7.7.2020

PR925A 2020/131252

XD424849

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/131255

XDC607521

Resolución

7.7.2020

PR925A 2020/131330

XDA871586

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/131458

XDC368530

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/131459

XDC173128

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/132173

XD068869

Resolución

7.7.2020

PR925A 2020/132317

XD403212

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/132403

XDC363006

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/132538

XDC951162

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/188643

XDB052404

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/188651

XDC780982

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/188668

XDB189887

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/194509

XDB120101

Resolución

8.7.2020

PR925A 30/RX218753

XDC818531

Resolución

8.7.2020