Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 30 Luns, 15 de febreiro de 2021 Páx. 9677

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Portos de Galicia

CÉDULA do 1 de febreiro de 2020 pola que se notifican requirimentos do 27 de novembro e do 21 de decembro de 2020 de retirada de vehículo con matrícula 2159-FTY, abandonado no dominio público portuario do porto de Bueu.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, notifícase a Luis Villar Piñeiro como propietario do vehículo marca Volkswagen, modelo Polo, con matrícula 2159-FTY, o seguinte requirimento por non ser posible a notificación a través do servizo de Correos nos dous domicilios, incluído o fiscal, facilitados pola Dirección Xeral de Tráfico.

Segundo denuncia da Policía Portuaria do porto de Bueu do 20 de agosto de 2020, o vehículo que se identifica está estacionado en estado de abandono na avenida de Montero Ríos á altura do número 131, e leva neste momento máis dun mes no mesmo lugar nun claro estado de abandono como acreditan as fotografías anexas.

Considerando o exposto, e toda vez que na zona onde se atopa o vehículo a entidade pública Portos de Galicia é a administración competente en materia de tráfico respecto ao tratamento residual do vehículo, segundo dispón o artigo 128 da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de Portos de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 106 do Real decreto lexislativo 6/2015, do 30 de outubro, que aproba o texto refundido da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade viaria, requírese a titular para que nun prazo máximo dun mes contado desde a publicación da presente cédula no Boletín Oficial del Estado, proceda a retirar o vehículo da zona de servizo do porto de Bueu.

No caso de incumprirse o presente requirimento, Portos de Galicia, sen máis trámites, daralle ao vehículo tratamento de residuo, e procederá, en consecuencia, ao seu traslado a centro autorizado de tratamento de vehículos para a súa posterior destrución e descontaminación.

O anterior enténdese sen prexuízo das sancións administrativas que procedan en dereito.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2021

Roi Fernández Añón
Director de Portos de Galicia