Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 38 Xoves, 25 de febreiro de 2021 Páx. 11773

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería do Mar

ORDE do 16 de febreiro de 2021 pola que se dispón o nomeamento dunha vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa.

O texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, no seu artigo 30 atribúe ás comunidades autónomas as facultades de designación e separación dos vogais dos consellos de administración das autoridades portuarias de interese do Estado situadas no seu territorio, que se deberán facer necesariamente por proposta das administracións públicas e organismos e entidades que aqueles representen.

O Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 16 de setembro de 2010 faculta a persoa titular da consellería competente en materia de portos para o exercicio das devanditas competencias.

Polo exposto, en exercicio da facultade atribuída,

DISPOÑO:

O nomeamento de Ana Granja Guillán como vogal no Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa, en representación da Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2021

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Mar