Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 40 Luns, 1 de marzo de 2021 Páx. 12546

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Pontevedra

ANUNCIO da convocatoria para prover prazas de administrativo/a e auxiliar incluídas na ampliación da oferta de emprego público de 2020.

No Boletín Oficial da provincia de Pontevedra (BOP) número 34, do venres 19 de febreiro de 2021, publicáronse as bases xerais e específicas que rexen a convocatoria para o acceso a prazas vacantes de administrativo/a e auxiliar no Concello de Pontevedra incluídas na ampliación da oferta de emprego público (OEP) do ano 2020.

A concelleira delegada do Servizo de Persoal e Cultura convocou, mediante a Resolución do 9 de febreiro de 2021, os procesos selectivos para a cobertura das seguintes prazas vacantes no Concello de Pontevedra incluídas na ampliación da oferta de emprego público do ano 2020, que a continuación se sinalan:

– Grupo segundo o artigo 76 do Real decreto lexislativo 5/2015, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público: C, subgrupo C1, clasificación: escala de Administración xeral, subescala administrativa. Número de vacantes: 3. Denominación: administrativo/a. Resérvase unha (1) praza para persoas con discapacidade xeral. O sistema de selección será o de oposición libre.

– Grupo segundo o artigo 76 do Real decreto lexislativo 5/2015, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público: C, subgrupo C2, clasificación: escala de Administración xeral, subescala auxiliar. Número de vacantes: 3. Denominación: auxiliar. Resérvase unha (1) praza para persoas con discapacidade xeral e unha (1) praza para persoas con discapacidade intelectual. O sistema de selección será o de oposición libre.

– Grupo segundo o artigo 76 do Real decreto lexislativo 5/2015, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público: C, subgrupo C1, clasificación: escala de Administración xeral, subescala administrativa. Número de vacantes: 2. Denominación: administrativo/a. O sistema de selección será o de promoción interna.

– Grupo segundo o artigo 76 do Real decreto lexislativo 5/2015, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público: C, subgrupo C2, clasificación: escala de Administración xeral, subescala auxiliar. Número de vacantes: 1. Denominación: auxiliar. O sistema de selección será o de promoción interna.

O prazo de presentación de instancias será de vinte días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial del Estado. Os sucesivos anuncios publicaranse no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra e no taboleiro de edictos da corporación nos termos establecidos nas bases.

Pontevedra, 19 de febreiro de 2021

O alcalde
P.D. (Acordo da Alcaldía do 5.2.2021)
José Manuel González Abal
Director xeral de Recursos Humanos