Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 48 Xoves, 11 de marzo de 2021 Páx. 14299

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 de Pontevedra

EDICTO (DSP 673/2019).

DSP despedimento/cesamentos en xeral 673/2019

Procedemento orixe: /

Sobre despedimento

Demandante: Judi Antonia do Nascimento Santana

Graduado social: Juan Alberto Campos Couso

Demandados: Marcelo José Castro Correia, Fogasa, MSP La Goulla, S.L., Diversiones Arousa Tarrío, S.L.

Avogado: letrado de Fogasa

Eu, Blanca Susana Janeiro Amela, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 4 de Pontevedra, fago saber que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido por instancia de Judi Antonia do Nascimento Santana contra Marcelo José Castro Correia, Fogasa, MSP La Goulla, S.L., Diversiones Arousa Tarrío, S.L., en reclamación por despedimento, rexistrado con número despedimento/cesamentos en xeral 673/2019, se acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da Lei reguladora da xurisdición social, citar a Marcelo José Castro Correia, MSP La Goulla, S.L., Diversiones Arousa Tarrío, S.L., en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día 14 de setembro de 2021, ás 12.10 e 12.15 horas, na planta 1, sala 15, no edificio da rúa Hortas, para a celebración dos actos de conciliación e, se for o caso, xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir con todos os medios de proba de que intente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Advírtese o destinatario de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido de avogado ou representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, poñerá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, con obxecto de que, trasladada tal intención ao demandante, poida este estar representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

E para que sirva de citación a Marcelo José Castro Correia, MSP La Goulla, S.L., Diversiones Arousa Tarrío, S.L., expídese a presente cédula para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e colocación no taboleiro de anuncios.

Pontevedra, 16 de febreiro de 2021

A letrada da Administración de xustiza