Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 65 Xoves, 8 de abril de 2021 Páx. 18298

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 22 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha (expediente IN407A 2020/149-1).

Expediente: IN407A 2020/149-1.

Solicitante: Hidroeléctrica de Laracha, S.L.

Denominación: reforma LMT Igrexario Montemaior.

Concello: A Laracha.

Características técnicas:

Desmontaxe dun treito da liña de media tensión aérea Der a Montemaior-Carballa Redonda (expedientes 192/94 e 103/00), en condutores nus de tipo LA-56, cunha lonxitude total de 987 metros, así como de 11 apoios de formigón sobre os cales está tendido o treito de liña que se vai desmontar.

Nova liña de media tensión aérea 15/20 kV en condutor nu de tipo LA-56, que terá o seu inicio no apoio nº 58-3 existente de tipo HV-13/400 da LMT Der a Comeáns interconexión LP 5 (expediente 119/95), e finalizará no apoio nº 68 proxectado de tipo C-16/3000 que substitúe o existente de tipo HV-15/1600 da liña Der a Montemaior-Carballa Redonda (expediente 192/94); a lonxitude total da nova liña de media tensión aérea proxectada será de 1.032 metros.

Debido á substitución do apoio nº 68 existente de formigón de tipo HV-15/1600 da LMT Der a Montemaior-Carballa Redonda (expediente 192/94), será necesario retensar os condutores actuais de tipo LA-56 no apoio proxectado, que ademais fará a función de final de liña da LMT derivada a CT Igrexario Montemaior (expediente 119/07).

Debido á desmontaxe do treito de liña, faise necesario substituír o apoio nº 58 existente de formigón de tipo HV-13/1600 da LMT Der a Montemaior-Carballa Redonda (expediente 138/94), por novo apoio de tipo C-14/3000 que soportará o cambio de dirección da liña nese punto, retensándose nel os condutores existentes de tipo LA-56.

Lexislación de aplicación:

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

– Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

– Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Resolución do 19 de febreiro de 2014 pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción, de acordo co previsto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (DOG núm. 54, do 19 de marzo de 2014).

– Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE núm. 351, do 17 de decembro).

– Decreto do 26 de abril de 1957 polo que se aproba o Regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm. 160, do 20 de xuño).

A relación concreta e individualizada dos bens e dereitos afectados que se considera de necesaria expropiación figura no anexo que se xunta con este acordo.

A declaración de utilidade pública, segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, (rúa Vicente Ferrer, núm. 2-2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 70 e 18 49 38), así como no concello da Laracha. Tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación: https://edicionportais.xunta.es/web/portal-cei-2014/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-electricas-distribucion-e-transporte

A Coruña, 22 de marzo de 2021

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Expediente: IN407A 2020/149-1.

Solicitante: Hidroeléctrica de Laracha, S.L.

Denominación: reforma LMT Igrexario Montemaior.

Concello: A Laracha.

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados

Proxecto: LMT Igrexario-Montemaior.

Concello: A Laracha.

Provincia: A Coruña.

Predio afectado

Propietarios

Afección

Núm.

Ref. catastral. Lugar

Concello

Cultivo

Nome

Apoio

Voo

Núm.

Superficie

Lonxitude

Superficie

1

15042A110000720000RS Cardo

A Laracha

Prados ou pradarías

Ramón Bertoa Suárez

 

 

 

233

2

15042A110000530000RP Herbal de Diante

A Laracha

Prados ou pradarías e matogueira

María Pallas Tuset

1

2

71

906

3

15042A110000680000RE Chousa Nova

A Laracha

Matogueira

María Pallas Tuset

2

2

43

638

4

15042A110000670000RJ Chousa Nova

A Laracha

Matogueira

María Pallas Tuset

 

 

LAT

53

5

6934507NH3863S0000US Herbal de Diante

A Laracha

Prado

José Luis Pallas Tuset

 

 

21

350

6

15042A110000520000RQ Horta

A Laracha

Prados ou pradarías

José Luis Pallas Tuset

 

 

15

238

7

15042A126001450000RE Recoste

A Laracha

Prados ou pradarías

Silverio Liñares Rodríguez

3

2

35

640

8

15042A126002540000RG Recoste

A Laracha

Labor ou labradío secaño

Víctor García

 

 

3

90

9

15042A126001370000RR Prado do Cardo

A Laracha

Árbores de ribeira

María Pallas Tuset

 

 

67

969

10

15042A126001440000RJ Recoste

A Laracha

Labor ou labradío secaño

Andrés Leal Viñas

 

 

61

952

11

15042A126001490000RH Braña do Maneiral

A Laracha

Árbores de ribeira

José Luis Pallas Tuset

1/2 4

1

1

114

12

15042A126001430000RI Codesal

A Laracha

Prados ou pradarías

María Pallas Tuset

1/2 4

1

128

1.937

13

15042A126001650000RF Cebro

A Laracha

Prados ou pradarías

Descoñecido

 

 

40

642

14

15042A126001660000RM Agra

A Laracha

Prados ou pradarías

Mª Esther Rama

 

 

28

441

15

15042A126001670000RO Agra

A Laracha

Labor ou labradío secaño

Mª Esther Rama

1/2 5

1

21

294

16

15042A126001220000RA Agra

A Laracha

Prados ou pradarías

Descoñecido

1/2 5

1

37

418

17

15042A126001780000RS Naval

A Laracha

Prados ou pradarías

Mª Esther Rama

 

 

LAT

12

18

15042A126001790000RZ Naval

A Laracha

Prados ou pradarías

Descoñecido

6

2

100

1.076

19

15042A126090200000RA Corredoira de Recosta

A Laracha

Vía de comunicación

Descoñecido

 

 

2,5

42

20

15042A125000250000RL Coba da Serpe

A Laracha

Prados ou pradarías e carballeira

Descoñecido

 

 

60

10

918

198

21

15042A125000600000RL Coba da Serpe

A Laracha

Carballeira

Descoñecido

 

 

LAT

8

22

15042A125000580000RT Coba da Serpe

A Laracha

Carballeira

Descoñecido

 

 

14

216

23

15042A125000160000RA Riveira

A Laracha

Carballeira

Descoñecido

 

 

19

354

24

15042A125000210000RY Braña do Muíño

A Laracha

Prados ou pradarías e carballeira

Ramón Amado Cotelo

7 e 8

4

16

99

611

1.374

25

15042A125000140000RH Pedreira

A Laracha

Prados ou pradarías e árbores de ribeira

Descoñecido

 

 

59 LAT

788

14

26

15042A125000080000RS Xesteira do Medio

A Laracha

Prados ou pradarías e carballeira

Descoñecido

9

2

57

7

645

80

27

7227506NH3872N0001WG

A Laracha

 

Descoñecido

 

 

LAT

142

28

15042A125000070000RE Leira do Río

A Laracha

Labor ou Labradío secaño e carballeira

Descoñecido

 

 

LAT

LAT

82

74

29

15042A126001820000RZ Agro de Outeiro

A Laracha

Prados ou pradarías e carballeira

Descoñecido

 

 

LAT

LAT

52

61

30

15042A126001860000RA Anovado

A Laracha

Prados ou pradarías

Descoñecido

 

 

LAT

59

31

15042A110000150000RY Chousa da Braña

A Laracha

Prados ou pradarías

Descoñecido

58

2