Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Xoves, 22 de abril de 2021 Páx. 20472

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

ANUNCIO do 12 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifican diversas resolucións administrativas ditadas no procedemento BS210A LU-00000033933 e trinta máis.

De conformidade co disposto na disposición transitoria terceira da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, despois de intentada a notificación persoal dúas veces a través do anuncio, emprázase para proceder á notificación das resolucións ditadas nos procedementos instados polas persoas interesadas relativos aos expedientes relacionados no anexo.

Para os efectos de notificación, as persoas interesadas ou persoas que legalmente as representen poderán comparecer para teren coñecemento íntegro do acto e constancia del, no prazo de dez días contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado, na Unidade da Dependencia da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social en Lugo, situada no Centro Base-rúa Serra de Ancares nº 68-baixo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida ao vencemento do prazo indicado para comparecer.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a notificación quedará supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Advírtese que contra estas resolucións, que non esgotan a vía administrativa, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da súa notificación ante a persoa titular da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia conforme o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Lugo, 12 de xaneiro de 2021

María Cristina Abades Martínez
Xefa territorial de Lugo

ANEXO

Nº expediente/proced. BS210A

DNI

Acto obxecto de notificación

Data do documento

LU-0000033993

34205430Z

Resolución por falecemento e arquivamento

8.10.2020

LU-0000032443

33691911Q

Resolución por falecemento e arquivamento

4.9.2020

LU-0000035669

33573854H

Resolución por falecemento e arquivamento

8.10.2020

LU-0000009910

34176860X

Resolución por falecemento e arquivamento

24.9.2020

LU-0000026049

34140918V

Resolución por falecemento e arquivamento

2.9.2020

LU-0000028397

77593660D

Resolución por falecemento e arquivamento

8.9.2020

LU-0000021692

34161160L

Resolución por falecemento e arquivamento

28.9.2020

LU-0000031093

76595522W

Resolución por falecemento e arquivamento

1.10.2020

LU-0000036458

33576788P

Resolución por falecemento e arquivamento

27.8.2020

LU-0000001180

33723522W

Resolución por falecemento e arquivamento

11.9.2020

LU-0000025781

33794582S

Resolución por falecemento e arquivamento

11.8.2020

LU-0000028562

34244945S

Resolución por falecemento e arquivamento

9.9.2020

LU-0000023318

33612488N

Resolución por falecemento e arquivamento

2.9.2020

LU-0000021653

34173572B

Resolución por falecemento e arquivamento

28.8.2020

LU-0000019307

33789062S

Resolución por falecemento e arquivamento

28.8.2020

LU-0000025693

33808004M

Resolución por falecemento e arquivamento

31.8.2020

LU-0000015844

33607415E

Resolución por falecemento e arquivamento

27.8.2020

LU-0000032767

34178128J

Resolución por falecemento e arquivamento

26.8.2020

LU-0000033577

33756544L

Resolución por falecemento e arquivamento

26.8.2020

LU-0000031877

36872785J

Resolución por falecemento e arquivamento

1.9.2020

LU-0000017303

76547960G

Resolución por falecemento e arquivamento

27.8.2020

LU-0000025862

35320787D

Resolución por falecemento e arquivamento

9.9.2020

LU-0000029249

33768920K

Resolución por falecemento e arquivamento

9.9.2020

LU-0000031364

34459735P

Resolución por falecemento e arquivamento

2.9.2020

LU-0000028640

76548659J

Resolución por falecemento e arquivamento

20.8.2020

LU-0000032119

34889250K

Resolución por falecemento e arquivamento

28.8.2020

LU-0000032594

34112289T

Resolución por falecemento e arquivamento

26.8.2020

LU-0000031639

35833195T

Resolución por falecemento e arquivamento

15.7.2020

LU-0000022070

00460145F

Resolución por falecemento e arquivamento

31.8.2020

LU-0000033292

33726596V

Resolución por falecemento e arquivamento

11.8.2020

LU-0000034022

33725012C

Resolución por falecemento e arquivamento

11.8.2020