Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 76 Venres, 23 de abril de 2021 Páx. 20669

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

EDICTO do 25 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican resolucións ditadas no procedemento BS626F (expediente 15002001820 e oitenta e nove máis).

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e no uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial, unha vez tentada a notificación no último domicilio coñecido das persoas interesadas sen que esta se puidese efectuar por causas non imputables á Administración, a través deste edicto notifícanselles as resolucións ditadas no procedemento ás persoas citadas no anexo ou aos seus representantes debidamente acreditados, emprazándoas para que no prazo de dez (10) días, contado desde o día seguinte á data de publicación deste edicto no Boletín Oficial del Estado (BOE), comparezan na Xefatura Territorial da Coruña; Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración (avda. Salvador de Madariaga, 9-1º), en horario de mañá, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para coñeceren o texto íntegro da resolución, advertíndolles que, de non facelo así, se darán por notificadas ao vencemento do prazo indicado para comparecer. Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia (DOG), ben que a notificación quedará supeditada á súa publicación no BOE.

Contra estas resolucións, que non esgotan a vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Política Social no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, efectuada por comparecencia, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

A Coruña, 25 de marzo de 2021

María Blanco Aller
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Interesado/a (DNI/NIE/pasaporte)

Núm. de expediente

Resolución-data

55347369P

BS626F 15002001820

Desistencia 24.11.2020

03954589S

BS626F 15004000120

Extinción 10.12.2020

Y7125733W

BS626F 15005006419

Desistencia 30.11.2020

53167709N

BS626F 15005002919

Desistencia 30.11.2020

02204859X

BS626F 15005005720

Desistencia 11.12.2020

71900775S

BS626F 15005005819

Desistencia 24.11.2020

54159568L

BS626F 15017001420

Extinción 21.12.2020

Y5085936Y

BS626F 15017003020

Renovación 2.12.2020

Y6287942D

BS626F 15019001720

Concesión 1.12.2020

36058508M

BS626F 15019002515

Renovación 2.12.2020

47358214H

BS626F 15019003520

Desistencia 30.11.2020

76993732J

BS626F 15019005220

Extinción 10.12.2020

46896716S

BS626F 15019006220

Concesión 2.12.2020

Y6418131H

BS626F 15019006620

Renovación 2.12.2020

Y0670644R

BS626F 15022001420

Denegación 23.11.2020

50316150Q

BS626F 15030000619

Extinción 10.12.2020

32438430N

BS626F 15030001915

Extinción 18.12.2020

32793437Z

BS626F 15030003420

Modificación 2.12.2020

Y6662747Y

BS626F 15030004019

Extinción 11.11.2020

34895088V

BS626F 15030009420

Desistencia 11.12.2020

46911560R

BS626F 15030012719

Suspensión 2.12.2020

Y6750652M

BS626F 15030014420

Reinicio 1.12.2020

Y7317016V

BS626F 15030015120

Modificación 2.11.2020

32443194S

BS626F 15030015711

Renovación 30.11.2020

71679902B

BS626F 15030016517

Extinción 10.12.2020

32833013F

BS626F 15030019113

Extinción 10.12.2020

32751148E

BS626F 15030022115

Extinción 26.11.2020

32762526S

BS626F 15030024517

Extinción 10.12.2020

34891223Q

BS626F 15030027819

Desistencia 4.12.2020

46898212Q

BS626F 15030028918

Suspensión 30.9.2020

49207428D

BS626F 15030029118

Suspensión 2.10.2020

Y7624259A

BS626F 15030033320

Desistencia 11.12.2020

47362246W

BS626F 15030034918

Suspensión 2.10.2020

32616413K

BS626F 15030037118

Extinción 17.11.2020

Y2962017E

BS626F 15030038420

Desistencia 11.12.2020

Y6872063E

BS626F 15030038720

Desistencia 11.12.2020

X4696697M

BS626F 15030041120

Denegación 11.12.2020

Y7847069N

BS626F 15030043120

Concesión 2.12.2020

Y7177501C

BS626F 15030043419

Extinción 26.11.2020

X9561607R

BS626F 15030043917

Extinción 10.12.2020

49681133Y

BS626F 15030044318

Suspensión 23.10.2020

Y7953056S

BS626F 15030045720

Concesión 1.12.2020

32813557D

BS626F 15030046215

Extinción 10.12.2020

76416032G

BS626F 15030050220

Concesión 26.11.2020

54702808E

BS626F 15030050916

Extinción 10.12.2020

32944498B

BS626F 15030055820

Denegación 7.12.2020

47358857V

BS626F 15030057519

Extinción 11.11.2020

32824100H

BS626F 15030059218

Extinción 13.11.2020

77608487R

BS626F 15030059219

Extinción 11.12.2020

47357195B

BS626F 15030063518

Renovación 2.12.2020

32748000W

BS626F 15030064519

Extinción 11.12.2020

45860948Y

BS626F 15030064619

Extinción 2.12.2020

Y2288388V

BS626F 15030065018

Suspensión 2.10.2020

X9418387W

BS626F 15030068419

Desistencia 4.12.2020

49682586X

BS626F 15030069119

Extinción 10.12.2020

51296432S

BS626F 15030077310

Extinción 26.11.2020

32653911Y

BS626F 15030080517

Extinción 30.11.2020

Y6306061G

BS626F 15030080518

Extinción 10.12.2020

32840625Y

BS626F 15030228312

Extinción 2.12.2020

32834199C

BS626F 15031002518

Renovación 30.11.2020

32671740X

BS626F 15031002916

Extinción 10.11.2020

45078644R

BS626F 15031006316

Suspensión 11.11.2020

32670956P

BS626F 15036007205

Extinción 21.12.2020

32701181K

BS626F 15036010418

Extinción 18.12.2020

52941456X

BS626F 15036012919

Extinción 30.11.2020

73750602K

BS626F 15036013318

Extinción 11.11.2020

53306771Q

BS626F 15036024206

Extinción 10.12.2020

32618326W

BS626F 15036036313

Extinción 26.11.2020

76344146Q

BS626F 15041000719

Suspensión 19.11.2020

47382151N

BS626F 15041001319

Desistencia 30.11.2020

32926049P

BS626F 15054002419

Extinción 30.11.2020

32961073A

BS626F 15054002619

Extinción 10.12.2020

32695486C

BS626F 15054003020

Concesión 19.11.2020

77402322P

BS626F 15056000419

Extinción 10.12.2020

33272694C

BS626F 15057000718

Extinción 10.12.2020

Y7534960J

BS626F 15058000220

Extinción 10.12.2020

X4511754M

BS626F 15058003619

Desistencia 24.11.2020

53194236C

BS626F 15067000219

Extinción 21.12.2020

32705242R

BS626F 15070001319

Concesión 19.11.2020

32778004Z

BS626F 15075000315

Revisión 1.12.2020

32788008J

BS626F 15075003019

Extinción 21.12.2020

76344080L

BS626F 15075003419

Extinción 10.12.2020

32767971D

BS626F 15075004019

Reinicio 26.11.2020

Extinción 18.12.2020

Y6684702L

BS626F 15078005519

Suspensión 5.10.2020

X0555588T

BS626F 15078006711

Extinción 30.11.2020

78792860N

BS626F 15078009420

Concesión 2.11.2020

54226282X

BS626F 15078010920

Concesión 26.11.2020

33247970K

BS626F 15078014219

Extinción 10.12.2020

53487380Y

BS626F 15078014418

Modificación 1.9.2020

33266788W

BS626F 15078015819

Reinicio 1.12.2020