Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 79 Mércores, 28 de abril de 2021 Páx. 21254

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 9 de abril de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se publica a resolución relativa á revisión cartográfica e documental do acordo de concentración parcelaria da zona de Loxo-Enquerentes-Fontes Rosas e Ribeira (Touro-A Coruña).

Con data do 31 de agosto de 2020, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, co fin de obter a coordinación entre os datos gráficos e os alfanuméricos de diversos predios resultantes do acordo de concentración parcelaria da zona de Loxo-Enquerentes-Fontes Rosas e Ribeira (Touro-A Coruña), ditou a seguinte resolución:

O acordo de concentración parcelaria da zona de Loxo-Enquerentes-Fontes Rosas e Ribeira (Touro-A Coruña) foi declarado firme con data do 17 de decembro de 2014. A acta de reorganización da propiedade redactouse o 9 de xuño de 2015.

Como consecuencia da entrada en vigor da Lei 13/2015, do 24 de xuño, de reforma da Lei hipotecaria e do texto refundido da Lei do catastro inmobiliario, de obrigado cumprimento, e conforme a habilitación recollida na disposición transitoria sexta da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, levouse a cabo a cabo a revisión cartográfica e documental do acordo firme da antedita zona de concentración parcelaria.

Resultado da dita revisión –logo do trámite de audiencia– faise necesaria a modificación das superficies dos predios que figuran na parte dispositiva desta resolución, como consecuencia da necesaria coordinación entre os seus datos gráficos e os alfanuméricos.

Vistos o informe emitido polo Servizo Provincial de Infraestruturas Agrarias da Coruña, a Lei 13/2015, do 24 de xuño, de reforma da Lei hipotecaria e do texto refundido da Lei do catastro inmobiliario, a disposición transitoria sexta da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e demais disposicións de aplicación ao caso.

Esta dirección xeral, ao abeiro da disposición transitoria sexta da antedita Lei 4/2015, do 17 de xuño,

RESOLVE:

1. Facer constar os predios que figuran no cadro que a continuación se recolle coas superficies que nel se indican:

Propietario

Predio

Superficie

16

40

4.258

17

40

3.346

715

40

40.982

13

40

6.599

131

629

1.013

311

629

6.340

428

458

1.739

474

458

6.083

442

647

2.144

549-1

647

500

773

343

4.975

719-1

343

1.601

847

664

1.832

901

664

1.302

122

557

741

192

369

5.869

193

565

12.196

205

150

2.906

278

177

26

314

28

1.886

418

573

248

448

307

612

787

135

8.530

816

669

729

820

180

3.572

834

640

3.407

861

391

518

886

431

22.429

924

508

5.002

925

402

14.229

963

575

1.436

1034

173

616

1037

626

2.062

1055

221

21.105

1245

68

9.034

1295

630

1.165

121-1

733

1.085

1243-1

258

1.194

2. Desaparecen do expediente os predios núm. 217-2, 701, 473 e 549. Este último como consecuencia da súa segregación nos predios núm. 549-1 e 549-2.

3. Modifícanse os predios adxudicados ao propietario núm. 697 (Concello de Touro), que quedan coa superficie que se indica no cadro seguinte:

Propietario

Predio

Superficie

15

697

5.829

73

697

2.423

182

697

2.801

312

697

4.808

315

697

7.754

503

697

2.756

555

697

17.502

587

697

7.195

588

697

214

621

697

3.334

635

697

10.702

637

697

465

639

697

4.118

673

697

1.560

862

697

149

1000

697

1.622

1056

697

16.349

1057

697

12.320

1079

697

4.959

1152

697

2.082

1201

697

232

1202

697

1.612

1294

697

4.407

1243-2

697

782

454-2

697

2.443

534-1

697

1.616

543-1

697

294.848

543-2

697

21.652

596-1

697

20.328

600-2

697

3.315

770-1

697

1.734

786-1

697

1.354

4. Varían os predios asignados ao propietario descoñecido (prop. núm. 1000) que se relacionan no cadro anexo, coas superficies que se recollen nel:

Propietario

Predio

Superficie

14

1000

2.523

371

1000

663

562

1000

4.144

586

1000

4.792

594

1000

3.822

631

1000

1.674

634

1000

440

739

1000

1.938

983

1000

8.468

1009

1000

609

1051

1000

1.130

1062

1000

1.015

1095

1000

938

1198

1000

28.665

1263

1000

2.987

1273

1000

3.380

1290

1000

5.468

549-2

1000

4.510

75-1

1000

3.716

Todo isto tal e como se reflicte nos planos e fichas de atribucións dos propietarios citados.

A presente resolución non esgota a vía administrativa e contra ela cabe interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da recepción da notificación.

A Coruña, 9 de abril de 2021

José Manuel Santos Maneiro
Xefe territorial da Coruña