Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 80 Xoves, 29 de abril de 2021 Páx. 21543

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 20 de abril de 2021 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción denominado Actuacións de mellora do antigo trazado da estrada PO-400, de clave PO/20/007.10, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados.

Antecedentes:

Por resolución do director da Axencia Galega de Infraestruturas do 19.4.2021 aprobouse provisionalmente o proxecto de construción denominado Actuacións de mellora do antigo trazado da estrada PO-400, de clave PO/20/007.10.

O obxecto do presente proxecto é a definición de diversas actuacións encamiñadas a mellorar o antigo trazado da estrada PO-400, para o cal se realizará a mellora do piso existente e a execución de beirarrúas e sendas nos treitos urbanos, así como o acondicionamento da intersección inicial e final da estrada e a creación dunha rotonda na contorna do p.q. 24+000 da estrada actual, todo isto no concello de Arbo (Pontevedra).

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, o mencionado documento sométese ao trámite de información pública durante un período de trinta (30) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento de expropiación forzosa, sométese a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. Do mesmo xeito, sométese o presente proxecto a información pública para os efectos do establecido no Real decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do dominio público hidráulico, en relación coa protección do dominio público hidráulico e coas actuacións neste ou na súa zona de policía.

Cuarto. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas de Pontevedra (avda. Mª Victoria Moreno, 43-1º, 36071 Pontevedra) e no Concello de Arbo (praza do Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas) atópase á disposición dos interesados o proxecto de construción.

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2021

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Título: Actuacións de mellora do antigo trazado da estrada PO-400 de clave PO/20/007.10.

Concello de Arbo (Pontevedra).

Referencia catastral

Polígono

Parcela

Propietarios

DNI

Superficie

total
(m2)

Superficie expropiación (m2)

Clase

Sit. básica
do solo

Uso do solo

Bens afectados

1

36001A01100343

11

343

Estévez Domínguez, Teresa

***6089**

6.796,00

95,00

Rústico

Solo rural

Agrario

Álvarez Moure, Julio

***6231**

2

36001A01100341

11

341

Rodríguez Prieto, Vicente

***9142**

122,00

31,00

Rústico

Solo rural

Agrario

3

36001A01100340

11

340

Carmueja Groba, Manuel Enrique

***6724**

630,00

38,00

Rústico

Solo rural

Agrario

4

36001A01100339

11

339

Fernández Núñez, María Luisa

***6541**

254,00

12,00

Rústico

Solo rural

Agrario

5

36001A01100338

11

338

Rodríguez Prieto, Vicente

***9142**

276,00

15,00

Rústico

Solo rural

Agrario

6

36001A01100337

11

337

Novoa Novoa, Amelia

-----

296,00

23,00

Rústico

Solo rural

Agrario

7

36001A01100336

11

336

Estévez Domínguez, Teresa

***6089**

349,00

37,00

Rústico

Solo rural

Agrario

8

36001A01100335

11

335

Sánchez Rial, Silverio

-----

889,00

103,00

Rústico

Solo rural

Agrario

9

36001A01100334

11

334

Troncoso Novoa, José

***6080**

299,00

31,00

Rústico

Solo rural

Agrario

Troncoso Novoa, Jesús

***6355**

10

36001A01100333

11

333

Pérez López, Emerita

***8285**

546,00

50,00

Rústico

Solo rural

Agrario

11

36001A01100330

11

330

Fernández Domínguez, José Antonio (Herdeiros de)

***1651**

1.674,00

191,00

Rústico

Solo rural

Agrario

12

36001A01100329

11

329

Viéitez Fernández, María Luisa Valentina

***6360**

593,00

82,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

13

36001A01100328

11

328

Rodríguez Prieto, Ramón (Herdeiros de)

***1644**

358,00

44,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

14

36001A01100327

11

327

En investigación, art. 47 da Lei 33/2003

-----

348,00

27,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

15

36001A01100326

11

326

Suárez Otero, Eduardo

***2563**

1.556,00

15,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

Rodríguez Cerdeira, Vicenta

***1086**

16

36001A01100323

11

323

Sendín Viéitez, Manuel

***1370**

369,00

27,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

1 Muro de fábrica para valo de parcela (10 m)

Rodrigues Barros, María Carmo

***3778**

17

36001A01100322

11

322

Sendín Viéitez, Manuel

***1370**

1.330,00

269,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Residencial

1 Muro de fábrica para valo de parcela (3 m)

18

36001A01100173

11

173

En investigación, art. 47 da Lei 33/2003

-----

405,00

100,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

19

36001A01100172

11

172

Álvarez Sánchez, José

***6161**

1.332,00

5,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Residencial

Álvarez Sánchez, Francisco

***2018**

Solo urbanizado

20

36001A01100753

11

753

Almuíña González, Asunción

***7014**

706,00

54,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

1 Muro de fábrica para valo de parcela (2,25 m)

Almuíña González, María Fátima

***7014**

Almuíña González, José Carlos

***7014**

21

36001A01100170

11

170

Pires Ferreira, José Luis

***3489**

1.367,00

65,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Residencial

22

36001A01100169

11

169

Almuíña González, Asunción

***7014**

341,00

13,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

23

36001A01200384

12

384

Montero Estévez, María Luz

***6394**

1.282,00

50,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

24

36001A01200385

12

385

En investigación, art. 47 da Lei 33/2003

-----

209,00

66,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

25

36001A01200386

12

386

Cernadas Míguez, Carmen

***4829**

3.602,00

84,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Residencial

26

36001A01200399

12

399

Rivera Viéitez, Ignacio

***1158**

202,00

40,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

27

36001A01200398

12

398

López Borges, Víctor Hugo

***3462**

606,00

42,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

López Borges, Susana Adelaida

***0979**

López Borges, Vanesa

***7537**

28

36001A01200400

12

400

Almuíña González, María Fátima

***7014**

231,00

41,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

29

36001A01200401

12

401

Bautista Portugués, José

-----

284,00

50,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

30

36001A01200402

12

402

Novoa Alonso, Clemente

***6052**

1.898,00

136,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

31

36001A01200404

12

404

Fernández Domínguez, José Antonio (Herdeiros de)

***1651**

520,00

4,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

32

36001A01200405

12

405

Gómez Rodríguez, Agustín

***6192**

1.191,00

9,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

33

36001A01200407

12

407

García González, Bernardino

***6456**

610,00

18,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

34

36001A01200831

12

831

En investigación, art. 47 da Lei 33/2003

-----

428,00

20,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

3,00

Rústico

Solo rural

Agrario

35

36001A01200408

12

408

Rodríguez González, Antonio

***6583**

120,00

11,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

7,00

Rústico

Solo rural

Agrario

36

36001A01200409

12

409

En investigación, art. 47 da Lei 33/2003

-----

155,00

23,00

Rústico

Solo rural

Agrario

37

36001A01200410

12

410

Romay Sagarna, José Luis

***2747**

130,00

13,00

Rústico

Solo rural

Agrario

Romay Sagarna, María Carmen

***8038**

38

36001A01200411

12

411

Novoa Estévez, Inés (Herdeiros de)

***6099**

345,00

29,00

Rústico

Solo rural

Agrario

39

36001A01200448

12

448

Rodríguez Prieto, Ramón (Herdeiros de)

***1644**

869,00

59,00

Rústico

Solo rural

Agrario

40

36001A01200449

12

449

Rubido Bara, Paulo Paio

***2841**

3.367,00

16,00

Rústico

Solo rural

Agrario

41

36001A01200453

12

453

Rodríguez Prieto, Ramón (Herdeiros de)

***1644**

1.695,00

11,00

Rústico

Solo rural

Agrario

42

36001A01200454

12

454

Lorenzo Carmueja, Cesáreo

***6332**

2.132,00

9,00

Rústico

Solo rural

Agrario

43

36001A01200690

12

690

Bodegas Marqués de Vizhoja, S.A.

A36655025

22.850,00

260,00

Rústico

Solo rural

Agrario

44

36001A01500500

15

500

Rodríguez Prieto, Vicente

***9142**

931,00

61,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Comercial

1 Muro de fábrica para valo de parcela (0,70 m)

Cerdeira Viéitez, Evangelina

***9794**

45

36001A01500507

15

507

Rodríguez Cerdeira, Vicenta

***1086**

721,00

29,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Residencial

46

36001A01500509

15

509

Rodríguez Cerdeira, Vicenta

***1086**

969,00

7,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

47

36001A01500513

15

513

Novoa Alonso, Juan

***6075**

322,00

6,00

Núcleo rural

Solo urbanizado

Solo sen edificar

1 Muro de fábrica para valo de parcela (1,30 m)

48

36001A01500523

15

523

Rodríguez Prieto, Vicente

***9142**

270,00

6,00

Rústico

Solo rural

Agrario

49

36001A01500524

15

524

Pérez García, Joaquín

***1651**

206,00

35,00

Rústico

Solo rural

Agrario

Pérez Cerdeira, María Luisa

***7261**

50

36001A01500522

15

522

En investigación, art. 47 da Lei 33/2003

-----

4.165,00

98,00

Rústico

Solo rural

Agrario

51

36001A01300094

13

094

Pérez García, Joaquín

***1651**

61,00

50,00

Rústico

Solo rural

Agrario

52

36001A01300095

13

095

En investigación, art. 47 da Lei 33/2003

1.054,00

88,00

Rústico

Solo rural

Agrario

53

36001A01300096

13

096

Novoa López, Rosa

***6583**

195,00

3,00

Rústico

Solo rural

Agrario

54

36001A01300098

13

098

Márquez Ferreira, Celia

***7077**

84,00

21,00

Rústico

Solo rural

Agrario

55

36001A01300099

13

099

Novoa Alonso, Clemente

***6052**

96,00

20,00

Rústico

Solo rural

Agrario

56

36001A01300100

13

100

Lorenzo Carmueja, Cesáreo

***6332**

186,00

5,00

Rústico

Solo rural

Agrario

57

36001A01300101

13

101

Cerdeira Cerdeira, Concepción

***6079**

258,00

29,00

Rústico

Solo rural

Agrario

58

36001A01300102

13

102

En investigación, art. 47 da Lei 33/2003

-----

1.695,00

119,00

Rústico

Solo rural

Agrario

59

36001A01300093

13

093

Domínguez Valenzuela, Alfonso (Herdeiros de)

***1713**

171,00

29,00

Rústico

Solo rural

Agrario

60

36001A01500043

15

043

Cerdeira Gil, María Evangelina

***6611**

1.132,00

8,00

Rústico

Solo rural

Agrario

Sousa Domínguez, Antonio

***6510**

61

36001A01500041

15

041

Almuíña Domínguez, Rosendo

***1091**

278,00

14,00

Rústico

Solo rural

Agrario

62

36001A01500040

15

040

En investigación, art. 47 da Lei 33/2003

-----

518,00

15,00

Rústico

Solo rural

Agrario

63

36001A01300103

13

103

Bodegas Marqués de Vizhoja, S.A.

A36655025

2.958,00

426,00

Rústico

Solo rural

Agrario