Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 80 Xoves, 29 de abril de 2021 Páx. 21463

III. Outras disposicións

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2021 pola que se dá publicidade dunha encomenda de xestión á S.A. de Xestión do Plan Xacobeo.

– Actividade. Encargar á S.A. de Xestión do Plan Xacobeo a xestión do inmoble sito no número 5 da rúa da Ribeira do Berbés e número 9 da rúa Peñasco, da cidade de Vigo para destinalo a albergue de peregrinos, incluíndoo na Rede de albergues públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, polo tempo que se manteña a cesión do uso a título gratuíto a favor da Axencia Turismo de Galicia.

– Natureza e alcance da xestión encomendada. Esta encomenda ten natureza intersubxectiva ao ter a S.A. de Xestión do Plan Xacobeo a consideración de medio propio e servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico que teñan a consideración de medios propios aos efectos previstos na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e na lexislación de contratos do sector público, segundo os seus estatutos.

– Prazo de vixencia. A encomenda terá a mesma duración que a cesión do dereito de uso do citado inmoble polo Consorcio Casco Vello de Vigo á Axencia Turismo de Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de abril de 2021

Mª Nava Castro Domínguez
Directora de Turismo de Galicia