Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 80 Xoves, 29 de abril de 2021 Páx. 21410

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe), no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 13, do 21 de xaneiro de 2020).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

O artigo 25.6 da Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 27 de decembro de 2019 (DOG núm. 13, do 21 de xaneiro de 2020) pola que se estableceron as bases reguladoras e se procedeu á convocatoria pública das axudas e subvencións para a realización de programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020 (código de procedemento TR353B) establece que, as subvencións concedidas se publicarán, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a finalidade, no Diario Oficial de Galicia de acordo co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

A convocatoria tiña como finalidade establecer as bases reguladoras e a convocatoria pública das axudas e subvencións do ano 2020 para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación (programas de emprego), dirixidos a mellorar a ocupabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

O financiamento das axudas previstas na orde de convocatoria efectuouse con cargo aos créditos da aplicación 09.41.322A.460.2 (código de proxecto 2018 00017) estando cofinanciadas nunha porcentaxe do 91,89 % pola Unión Europea a través do Fondo Social Europeo, mediante a Iniciativa de emprego xuvenil, Programa operativo de emprego xuvenil 2014-2020, eixe prioritario 5, prioridade de investimento 8.2, obxectivo específico 8.2.2, medida 8.2.2.5.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas para os programas de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2019 (DOG núm. 13, do 21 de xaneiro de 2020), segundo o anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2021

Zeltia Lado Lago
Directora xeral de Formación e Colocación

ANEXO

Expediente

Entidade beneficiaria

CIF

Concedido 2020

Concedido 2021

15/00030/20

Concello de Ribeira

P1507400H

173.199,53

173.199,52

15/00035/20

Concello de Rois

P1507500E

115.466,35

115.466,35

15/00038/20

Concello de Negreira

P1505700C

184.746,16

184.746,16

15/00042/20

Concello de Fene

P1503600G

184.746,16

184.746,16

15/00043/20

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

184.746,16

184.746,16

15/00044/20

Concello de Vimianzo

P1509300H

184.746,16

184.746,16

15/00046/20

Concello de Rianxo

P1507300J

184.746,16

184.746,16

27/00001/20

Concello de Ribadeo

P2705100B

184.746,16

184.746,16

27/00004/20

Concello de Folgoso do Courel

P2701700C

184.746,16

184.746,16

32/00004/20

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

P3200025I

184.746,16

184.746,16

32/00005/20

Mancomunidade Voluntaria de Concellos da Comarca de Ourense

P3200026G

184.746,16

184.746,16

36/00001/20

Mancomunidade de Municipios do Salnés

P3600041B

184.746,16

184.746,16

36/00002/20

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

184.746,16

184.746,16

36/00004/20

Concello de Cambados

P3600600E

184.746,16

184.746,16

36/00006/20

Concello de Redondela

P3604500C

184.746,16

184.746,16

36/00008/20

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

184.746,16

184.746,16

36/00009/20

Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo

P8605704I

184.746,16

184.746,16

36/00012/20

Concello de Moraña

P3603200A

184.746,16

184.746,16

36/00013/20

Concello de Mos

P3603300I

184.746,16

184.746,16