Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 87 Luns, 10 de maio de 2021 Páx. 23443

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

ANUNCIO do 26 de abril de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, polo que se lles notifican ás persoas interesadas as resolucións ditadas no expediente PR925A 2020/069 e corenta e tres máis.

Intentada a notificación persoal das resolucións a través do servizo de Correos no enderezo que consta nos correspondentes expedientes, estas non puideron efectuarse. Por este motivo, e de conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanselles as resolucións ditadas ás persoas interesadas.

As persoas interesadas poderán coñecer o texto íntegro das resolucións nas dependencias da Secretaría Xeral da Emigración, praza de Mazarelos, número 15, 15703 Santiago de Compostela (A Coruña), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Contra cada resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015 xa citada e na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 26 de abril de 2021

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración

ANEXO

Procedemento/nº expediente

DNI/pasaporte

Acto obxecto de notificación

Data do documento

PR925A 2020/069

XD437658

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/076

XDC122882

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/096

16718815

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/103732

X687212

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/114

XD463182

Resolución

7.7.2020

PR925A 2020/116

XDC833028

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/131085

XDC150410

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/131101

XDC812581

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/131106

XDA751479

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/131109

04264231-4

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/131161

XDC813654

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/138

XDC970816

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/139233

XDD430073

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/14

XDB394939

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/145308

XD599512

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/15

XDA404810

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/157

17987798

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/175

21479846

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/177

31859672

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/179

XDA839092

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/181

XDB382194

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/217

10650715

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/222

5581147

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/23

XCD998859

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/235

16485694

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/236

XDA106258

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/251

XDA470462

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/252

XD906858

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/261

XDC163559

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/269

XDA796617

Resolución

7.7.2020

PR925A 2020/280

XDB044070

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/281

3230528

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/320

XDA713277

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/352

XDC200534

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/355

XDB240913

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/362

XDC628052

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/37

XDC835523

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/42

XDC984986

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/53

XDD319768

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/76073

XDA518214

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/89675

XDD217810

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/U0017

XDB057256

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/U0021

XDB414592

Resolución

8.7.2020

PR925A 2020/U0163

963959-5

Resolución

8.7.2020