Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 92 Mércores, 19 de maio de 2021 Páx. 24408

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería do Mar

ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se dispón a renovación dunha vogal do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa.

O texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, no seu artigo 30 atribúe ás comunidades autónomas as facultades de designación e separación dos vogais dos consellos de administración das autoridades portuarias de interese do Estado situadas no seu territorio, que deberán facerse necesariamente por proposta das administracións públicas e organismos e entidades que aqueles representen.

O Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 16 de setembro de 2010 faculta a persoa titular da consellería competente en materia de portos para o exercicio das devanditas competencias.

Polo exposto, en exercicio da facultade atribuída, por proposta do presidente do organismo público Portos do Estado,

DISPOÑO:

A renovación de Nuria Gaitón Redondo como vogal no Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa en representación da Administración xeral do Estado.

Santiago de Compostela, 6 de maio de 2021

Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Mar