Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Venres, 28 de maio de 2021 Páx. 26655

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

ANUNCIO do 3 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifican as resolucións ditadas nos procedementos tramitados por esta entidade (expediente 2018/4/27 e dezasete máis).

De conformidade cos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a través deste anuncio emprázanse as persoas interesadas, que a continuación se relacionan, para seren notificadas das resolucións ditadas pola xefa territorial nos expedientes administrativos instruídos conforme o disposto nos artigos 172 e seguintes do Código civil, e demais normativa de aplicación, logo dos intentos de notificación realizados sen que fose posible efectuar as ditas notificacións por causas non imputables á Administración ou por descoñecer o domicilio dos interesados.

Os expedientes atópanse á disposición das persoas interesadas, ou dos seus representantes debidamente acreditados, no Servizo de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de Política Social, rolda da Muralla, 70, planta baixa, onde, no prazo de dez (10) días contados desde o día seguinte ao da data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado, poderán comparecer para coñeceren o contido íntegro das resolucións, de luns a venres laborables, das 9.00 ás 14.00 horas, advertíndolles que, de non facelo, se lles terá por notificadas ao vencemento do prazo indicado para comparecer.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a notificación quedará supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

As persoas interesadas, ou os seus representantes debidamente acreditados, poderán interpoñer recurso contra as resolucións recaídas nos expedientes ante o Xulgado de Primeira Instancia de Lugo que por quenda corresponda, no prazo de dous (2) meses desde o día seguinte ao da súa notificación por comparecencia, de conformidade co artigo 780.1 da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil.

Lugo, 3 de maio de 2021

Francisco Javier Vázquez Nodal
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

Interesado/a

Núm. expte.

Efectos xurídicos

Data da resolución

Y6409981X

2018/4/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

22.12.2020

AV271401

AV270897

2019/193/27

Improcedencia de medida administrativa e arquivamento

22.12.2020

33335519D

2020/133/27

Establecemento de medida administrativa

29.12.2020

33335885F

2013/206/27

Modificación de medio

10.12.2020

33351637G

2019/95/27

Modificación de medida administrativa

7.1.2021

49500831R

2020/26/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

5.1.2021

35654377F

2021/18/27

Modificación de medida administrativa

10.2.2021

32705998K

2004/128/27

Modificación de medida administrativa

20.8.2020

X9761272A

2016/63/27

Improcedencia de medida administrativa e arquivamento

3.3.2021

34304342A

2020/63/27

Improcedencia de medida administrativa e arquivamento

3.3.2021

2020/65/27

Improcedencia de medida administrativa e arquivamento

4.3.2021

33342231M

2007/73/27

Modificación de medida administrativa

24.2.2021

Alsidio López Gonçalves

Y7667578J

2020/10/27

Improcedencia de medida administrativa e arquivamento

9.4.2021

Carlos Sevillano Aparicio

2020/150/27

Establecemento de medida administrativa

22.1.2021

Eimer Ospina Sabogal

2020/7/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

5.2.2021

José Nicolás Bido

2019/64/27

Improcedencia de medida administrativa e arquivamento

28.7.2020

Alfonso Castro González

2019/204/27

Cesamento de medida administrativa e arquivamento

28.1.2021

Jhon Edison Flórez Rodríguez

2020/152/27

Establecemento de medida administrativa

7.4.2021