Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Venres, 28 de maio de 2021 Páx. 26683

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello das Pontes de García Rodríguez

ANUNCIO da aprobación inicial do proxecto de expropiación, polo procedemento de taxación conxunta, dos terreos necesarios para a obtención do solo destinado ao sistema local viario, na rúa Acivido (expediente 2018/X999/000682).

O Pleno do Concello das Pontes de García Rodríguez, en sesión ordinaria do día 5 de maio de 2021, aprobou inicialmente o proxecto de expropiación para a obtención do solo destinado ao sistema local viario, rúa Acivido, por procedemento de taxación conxunta, de acordo co proxecto que redactou o enxeñeiro de camiños, canles e portos, Alejandro López Pérez, e que se presentou no Concello o día 16.2.2021 (RE sede núm. 416).

A relación de titulares, bens e dereitos afectados que se consideran de necesaria ocupación reflíctense no anexo; a valoración total, incluído o premio de afección do 5 % é de 2.140,11 €.

Con este anuncio ábrese un prazo de información pública por período dun mes, para que quen poida resultar persoa interesada formule as observacións e reclamacións que considere convenientes, en particular no que atinxe a titularidade ou valoración dos seus respectivos dereitos.

O proxecto pódese consultar no taboleiro de anuncios electrónico do Concello (https://sede.aspontes.org/opencms/es/informacion/) e no Departamento de Urbanismo, das 8.00 ás 15.00 horas (avenida de Castelao, número 36-2º, As Pontes de García Rodríguez).

As Pontes de García Rodríguez, 25 de maio de 2021

O alcalde
P.D. (Decreto 993/2019, do 24 de xuño; BOP núm. 121, do 28 de xuño)
Antonio Alonso Román
Concelleiro delegado da Área de Urbanismo e Coordinación

ANEXO

Nº predio

Titulares

DNI

Referencia catastral

Natureza

Superficies (m2)

Parcela

Ocupación

Restante

1

Ramón Corral Castro

María Luz Otero Corral

***2531**

2519030NJ9121N0001EX

2519030NJ9121N0000WZ

Urbana

3378

85

3293

***0375**

2

Gilberta Giz Bellas

***0848**

2519031NJ9121N0001SX

Urbana

303

51

252

3

Marcelino Castro Bellas

***9154**

2519065NJ9121N0001UX

Urbana

531

9

522

4

Vicente Castro Bellas

***9336**

2519083NJ9121N0001MX

Urbana

112

29

83

Marcelino Castro Bellas

***9154**

2519083NJ9121N0002QM

5

Mercedes Castro Bellas

***7134**

2519067NJ9121N0000QZ

Urbana

3710

388

3322

Hros. de José María González Rivera

***1721**

Mercedes Castro Bellas

***7134**

2519067NJ9121N0001WX

Hros. de José María González Rivera

***1721**

Hros. de José María González Rivera

***1721**

2519092NJ9121N0001IX

6

José Santiso González

***2541**

2519068NJ9121N0001AX

2519068NJ9121N0000PZ

Urbana

980

83

897