Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 103 Xoves, 3 de xuño de 2021 Páx. 27489

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 25 de maio de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, polo que se convoca o procedemento de mobilidade interna voluntaria para persoal estatutario fixo de diversas categorías no Hospital Público do Salnés.

De conformidade co establecido na disposición adicional quinta do Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG nº 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e con base nos criterios reitores para mobilidade interna no ámbito de atención especializada, aprobados na mesa sectorial de negociación do Servizo Galego de Saúde o 23 de decembro de 2009 (modificados mediante o Acordo do 31 de xaneiro de 2014), unha vez negociadas coa Xunta de Persoal do Salnés as bases da convocatoria do procedemento de mobilidade interna voluntaria de persoal estatutario fixo das categorías de persoal sanitario grao/diplomado, sanitario de formación profesional e de xestión e servizos no Hospital Público do Salnés, correspóndelle á Xerencia da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés convocar este procedemento de mobilidade interna voluntaria.

En uso das atribucións conferidas polo Decreto 134/2019, do 10 de outubro, polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia (DOG nº 204, do 25 de outubro), o xerente da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria do procedemento de mobilidade interna voluntaria do persoal estatuario fixo das categorías de persoal sanitario grao/diplomado, sanitario de formación profesional e xestión e servizos no Hospital Público do Salnés.

Segundo. As solicitudes para participar nesta convocatoria presentaranse, preferentemente, no Rexistro de Entrada do Hospital Público do Salnés, sito na rúa Hospital do Salnés, 30, Rubiáns 36619 Vilagarcía de Arousa, ou a través de calquera dos procedementos do artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e demais lugares previstos no artigo 10 do Decreto 191/2011, do 22 de setembro, de organización e funcionamento dos rexistros da Administración xeral e das entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia, no prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Os postos ofertados e as bases íntegras da convocatoria estarán expostos nos taboleiros de anuncios da Dirección e na intranet da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

Pontevedra, 25 de maio de 2021

José Ramón Gómez Fernández
Xerente da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés