Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 103 Xoves, 3 de xuño de 2021 Páx. 27484

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2021 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre do ano 2021.

En virtude do establecido no artigo 15.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG nº 30, do 15 de febreiro),

DISPOÑO:

Dar publicidade á relación dos convenios subscritos pola Escola Galega de Administración Pública referida aos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril do ano 2021, que se incorpora como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 26 de maio de 2021

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO

Convenios de colaboración subscritos pola Escola Galega de Administración Pública nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril de 2021

Convenio

Data de sinatura

Importe

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), para a convocatoria e o desenvolvemento de actividades de formación e divulgación en materia de administración electrónica e protección de datos no ano 2021

15.1.2021

42.531,00 €

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o sindicato nacional de Comisións Obreiras de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.1.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Asociación Galega de Peritos Xudiciais e Forenses, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.1.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Biólogos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.1.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.1.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.1.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local da Coruña (COSITAL Coruña), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.1.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Central Sindical Independente e de Funcionarios de Galicia (CSIF Galicia), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.1.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.1.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas da Coruña e Pontevedra (COETAAC), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.1.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e FeSP UGT Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.1.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio de Economistas da Coruña, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.1.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Galego de Colexios de Economistas, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.1.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.1.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.1.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Cruz Vermella Santiago, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.1.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Rede Europea de Loita Contra a Pobreza e a Exclusión Social (EAPN-GALICIA), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

18.1.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia (FEAFES Galicia), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Parlamento de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Económico e Social (CES), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e CUALTIS, S.L.U., para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Fundación do Instituto Galego do TDAH e Trastornos asociados (INGADA), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Valedora do Pobo, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Secretaría Xeral da Igualdade para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación de carácter xeral e específico no ámbito da igualdade de xénero

4.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

4.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

4.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Consultivo de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

4.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Escola Galega de Administración Pública, para a realización de actividades de formación en lingua galega para o ano 2021

5.2.2021

115.692,44 €

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

9.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

12.2.2021

Sen achega económica

Acordo de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública, a Consellería de Emprego e Igualdade e a Consellería de Facenda e Administración Pública, para desenvolver medidas previstas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero

16.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

19.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería do Medio Rural, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

19.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

19.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello de Contas de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

19.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

19.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Concello da Coruña, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

22.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Deputación Provincial de Ourense, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

22.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

24.2.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia Galega de Innovación (GAIN), para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

25.2.2021

Sen achega

económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

2.3.2021

Sen achega económica

Protocolo de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e as Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

22.3.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

3.3.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e as Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, para o desenvolvemento de actividades de formación

22.3.2021

60.538,15 €

Protocolo de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Política Social, para o desenvolvemento de actividades de formación divulgación e investigación

8.4.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Consellería de Política Social, para a organización do Curso de capacitación para o desempeño da función de inspección de servizos sociais

15.4.2021

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e Entes Instrumentais do Sector Público Autonómico, para o desenvolvemento de actividades de formación

29.4.2021

Sen achega económica