Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Luns, 7 de xuño de 2021 Páx. 28174

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2019.

A base décima da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 1 de marzo de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 47, do 7 de marzo), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais, establece que, unha vez adxudicados os destinos, publicarase no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se declare finalizado o proceso selectivo, co nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e asignación de destino daqueles/as aspirantes seleccionados/as que acrediten o cumprimento dos requisitos exixidos.

Ao abeiro da antedita resolución, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso

RESOLVE:

Primeiro. Declarar finalizado o concurso-oposición para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais, convocado pola Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 1 de marzo de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 47, do 7 de marzo).

Segundo. Nomear como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde na categoría de persoal de servizos xerais os/as aspirantes seleccionados/as que se inclúen no anexo desta resolución.

Terceiro. Adxudicarlles aos/ás ditos/as aspirantes, con carácter de destino definitivo, a praza correspondente que figura no indicado anexo.

Cuarto. Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para incorporarse á praza adxudicada.

De conformidade coa base décima da resolución de convocatoria do proceso, a toma de posesión da praza efectuarase no centro de xestión a que pertenza esta. A falta de incorporación no prazo referido, cando sexa imputable ao/á interesado/a e non responda a causas xustificadas, producirá o decaemento do seu dereito a obter a condición de persoal estatutario fixo como consecuencia do concreto proceso selectivo. Non entanto, en casos de forza maior, e por instancia do/da interesado/a, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde poderá prorrogar o prazo de toma de posesión.

Quinto. De conformidade coa disposición adicional segunda do Decreto 70/2017, do 13 de xullo (Diario Oficial de Galicia núm. 145, do 1 de agosto), como condición para o perfeccionamento do nomeamento que se expida, os/as aspirantes seleccionados/as deberán realizar, con carácter obrigatorio, e nun prazo non superior aos seis (6) meses, contados desde a data de publicación no Diario Oficial de Galicia do correspondente nomeamento como persoal estatutario fixo, as actividades formativas para a obtención do nivel básico de coñecemento en materia de igualdade de xénero e prevención e loita contra a violencia de xénero, previstas no artigo 4 da citada regulación.

Non terán que realizar esta actividade formativa os/as aspirantes seleccionados/as que a realizasen con anterioridade, conste rexistrada en Fides/expedient-e e fose debidamente validada.

Sexto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante esta dirección, no prazo dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 21 de maio de 2021

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

Quenda

***2337**

ALDARIZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria

Sarria

Mañá

***7322**

ALEN MIJEZ, AVELINA

A.S. da Coruña e Cee

Coirós

Coirós

Mañá

***5981**

ALONSO CASTRO, MARIA JOSE

A.S. de Ferrol

Caranza

Ferrol

Desprazable

***7282**

ALONSO SUAREZ, MIGUEL

A.S. de Vigo

O Rosal

Rosal, O

Mañá

***9620**

ALVAREZ RODRIGUEZ, ALBERTO

A.S. de Vigo

Crecente

Crecente

Mañá

***6216**

AMADO ALLO, PILAR

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Arteixo

Mañá

***0570**

ANAYA PUMAREGA, ALICIA MARIA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Foz

Foz

Tarde

***7918**

ANDION PENELAS, FELIPE

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Cervantes-Doiras

Cervantes

Mañá

***3934**

ARES DOMINGUEZ, MARTA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Foz

Foz

Mañá

***9572**

ARIAS VILLANUEVA, MARIA DEL MAR

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Sanxenxo

Desprazable

***9953**

ATRIO MORANDEIRA, SABINA

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar

Coruña, A

Tarde

***8315**

BARBEITO BELLO, MARIAN

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Arteixo

Tarde

***6082**

BARREIRO OTERO, MARIA OLGA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Muros

Muros

Mañá

***7557**

BERNARDEZ VARELA, CELSO

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Padrenda-A Notaria

Padrenda

Mañá

***1139**

BLANCO CUERVO, MARIBEL

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Arteixo

Mañá

***6545**

BRANDON VARELA, MARIA OLIVA

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Carballo

Mañá

***0414**

CAABEIRO GARCIA, JUAN ANTONIO

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo-Vilarrodís

Arteixo

Mañá

***5725**

CABALLERO FERNANDEZ, JOSE MANUEL

A.S. da Coruña e Cee

Cee

Cee

Mañá

***3227**

CACICEDO GOMEZ, ELVIRA

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Ferrol

Desprazable

***6343**

CAO VAZQUEZ, FLOR ALBA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Tarde

***2614**

CARBALLIDO GRAÑA, LUCIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Rianxo

Tarde

***8682**

CARIDE CARIDE, ALEJANDRO

A.S. de Vigo

Rúa Cuba

Vigo

Desprazable

***8287**

CARIDE RODRIGUEZ, MARIA ISABEL

A.S. da Coruña e Cee

Labañou

Coruña, A

Tarde

***5094**

CARNERO CID, CARLOS

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Verín

Tarde

***0527**

CARREIRA VEIGA, MARIA DOLORES

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Coruña, A

Tarde

***0274**

CASCON SANCHEZ-RODILLA, JULIA CARMEN

A.S. de Vigo

O Rosal

Rosal, O

Mañá

***0779**

CASTIÑEIRA CALO, ANA ROCIO

A.S. da Coruña e Cee

Vimianzo

Vimianzo

Mañá

***1357**

CASTRO INFANTE, MARIA MAGDALENA

A.S. da Coruña e Cee

Aranga-Muniferral

Aranga

Mañá

***2614**

CODESIDO LORENZO, SARA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira-Palmeira

Ribeira

Mañá

***6085**

COUCEIRO ULLA, BEATRIZ

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Illa de Arousa

Illa de Arousa, A

Mañá

***3460**

CURRA GONZALEZ, NATIVIDAD

A.S. de Vigo

Coia

Vigo

Desprazable

***4994**

DARRIBA ZUFIAUR, MARIA DEL PILAR

A.S. de Vigo

Coia

Vigo

Desprazable

***0628**

DIAZ FERNANDEZ, ANA MARIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Moraña

Moraña

Mañá

***9076**

DIAZ FUNGUEIRIÑO, MONICA

A.S. da Coruña e Cee

Federico Tapia

Coruña, A

Tarde

***8015**

DIAZ GARCIA, LAURA

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Ferrol

Desprazable

***7066**

DIAZ PEREIRA, ANA MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal

Pobra do Caramiñal, A

Tarde

***7198**

DIEGUEZ MARTINEZ, NATIVIDAD

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova-A Bola

Celanova, Bola, A

Mañá

***1538**

DOMINGUEZ SANTOS, JUAN LUIS

A.S. de Ferrol

Mugardos

Mugardos

Mañá

***6369**

DOPICO DOPICO, JOSEFA ANTONIA

A.S. de Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Ortigueira

Mañá

***9759**

EIRIS GONZALEZ, BEGOÑA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Santiago de Compostela

Tarde

***4073**

EIROA FERVENZA, JUAN CARLOS

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Carnota

Carnota

Mañá

***1890**

ESTRADA ALONSO, VERONICA

A.S. de Ferrol

San Sadurniño

San Sadurniño

Mañá

***8752**

EZQUERRO SUEIRAS, ELOISA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Vicedo

Vicedo, O

Mañá

***1896**

FACHAL GOMEZ, PATRICIA

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Coruña, A

Tarde

***6241**

FEAL SOUTO, MONICA

A.S. de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Narón

Desprazable

***9739**

FERNANDEZ ABALLE, RAQUEL

A.S. de Vigo

Baiona

Baiona

Mañá

***2736**

FERNANDEZ ARAUJO, MARIA LOURDES

A.S. de Vigo

Tui

Tui

Desprazable

***9630**

FERNANDEZ ESTEVEZ, BEATRIZ

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Carballo

Mañá

***7288**

FERNANDEZ FRAGA, MARIA LUZ

A.S. de Ferrol

Neda

Neda

Mañá

***8769**

FERNANDEZ REY, MARTA MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal

Pobra do Caramiñal, A

Mañá

***1152**

FERNANDEZ RODIL, MARIA FLORA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Burela

Burela

Mañá

***7332**

FERREIRO GONZALEZ, MARIA MONSERRAT

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

Tarde

***9550**

FIGUEIRAS MAYO, MARIA ELENA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Noia

Mañá

***8374**

FONTENLA GONZALEZ, MARIA LORENA

A.S. de Vigo

Tui

Tui

Desprazable

***8652**

FREIRE EIRAS, MARIA DEL PILAR

A.S. da Coruña e Cee

Abegondo

Abegondo

Mañá

***9615**

FREIRE FERNANDEZ, BEGOÑA

A.S. da Coruña e Cee

Cee

Cee

Mañá

***8053**

GALIÑA PALOMANES, ANABEL

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Gudiña

Gudiña, A

Mañá

***7383**

GANDARA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Vigo

Covelo

Covelo

Mañá

***8531**

GARCIA ARROYO, MARIA

A.S. de Ferrol

Cariño

Cariño

Mañá

***2477**

GARCIA BLANCO, ANA ISABEL

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Muras

Muras

Mañá

***7761**

GARCIA FERNANDEZ, MARIA JOSE

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro

Viveiro

Tarde

***1843**

GARCIA RODRIGUEZ, MARIA CONCEPCION

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Rúa

Rúa, A

Mañá

***3052**

GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA PILAR

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Seoane-Folgoso do Courel

Folgoso do Courel

Mañá

***3477**

GONZALEZ ROCA, CRISTINA

A.S. da Coruña e Cee

Cambre-O Temple

Cambre

Tarde

***8922**

GRACIA FERNANDEZ, SONIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Boiro

Mañá

***0742**

GUIANCE LOPEZ, MARIA JESUS

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Ribeira

Mañá

***7356**

IGLESIA IGLESIA, ANA ISABEL

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boimorto

Boimorto

Mañá

***1666**

IGLESIAS PEREIRA, VIRGINIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Soutomaior-Arcade

Soutomaior

Mañá

***2103**

IGLESIAS TOURIÑO, JUAN CARLOS

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Beariz

Beariz

Mañá

***1105**

INSUA LOUREIRO, BEGOÑA

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Arteixo

Tarde

***7428**

LAGO RINCON, MARIA DOLORES

A.S. da Coruña e Cee

Dumbría

Dumbría

Mañá

***6569**

LAGO ROMERO, AMPARO

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Boiro

Mañá

***5901**

LOPEZ GOMEZ, ISABEL

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Carballeda de Avia

Carballeda de Avia

Mañá

***6647**

LOPEZ LOSADA, ANA BELEN

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Quiroga

Quiroga

Mañá

***0820**

LOPEZ MIRANDA, MARIA JOSE

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Carballo

Tarde

***2879**

LOPEZ PRADO, JORGE ALEJANDRO

A.S. da Coruña e Cee

Curtis

Curtis

Mañá

***1694**

MARTINEZ PEREIRA, AIDA MARIA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Pobra de Trives

Pobra de Trives, A

Mañá

***4461**

MARZOA CERVIÑO, BIBIANA

A.S. de Vigo

Val Miñor

Nigrán

Desprazable

***2763**

MATIAS LIBOREIRO, OSCAR DANIEL

A.S. de Vigo

Ponteareas

Ponteareas

Desprazable

***4288**

MENDEZ BLANCO, SANDRA

A.S. da Coruña e Cee

A Cabana-Cesullas

Cabana de Bergantiños

Mañá

***5764**

MENDEZ JORGE, MILAGROS

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Fonsagrada

Fonsagrada, A

Mañá

***2526**

MENDEZ MEILAN, MARIA ELENA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Meira

Meira

Mañá

***5225**

MONTEAGUDO MOURIÑO, GUSTAVO FELIX

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Ourol

Ourol

Mañá

***0779**

MOURELLE GONZALEZ, YOLANDA

A.S. da Coruña e Cee

Zas-Baio

Zas

Mañá

***6517**

NIETO CID, AVELINA

A.S. de Vigo

Ponteareas

Ponteareas

Desprazable

***7754**

NUÑEZ RAMBERDE, DULCINEA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Ribadeo

Ribadeo

Mañá

***8669**

OLIVERA MARTINEZ, MARIA BELEN

A.S. de Vigo

Ponteareas

Ponteareas

Desprazable

***7129**

OTERO FRAGA, JOSE LUIS

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro

Viveiro

Tarde

***6010**

OTERO LOPEZ, CONCEPCION

A.S. da Coruña e Cee

Malpica

Malpica de Bergantiños

Mañá

***9600**

PARAFITA GUARDADO, MARIA JOSE

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Santiago de Compostela

Tarde

***9470**

PARDO PORTELA, SUSANA

A.S. da Coruña e Cee

Camariñas-Ponte do Porto

Camariñas

Mañá

***6557**

PASTOR BUGALLO, NEREA

A.S. de Vigo

Rosalía de Castro

Vigo

Desprazable

***2020**

PAZOS COSTAS, ANA ISABEL

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Ribeira

Mañá

***6095**

PENA LOPEZ, EVA BEGOÑA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro

Viveiro

Mañá

***8622**

PEÑA SANCHEZ, ROSARIO

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Ribeira

Mañá

***4907**

PEREIRA OLMEDO, ZORAIDA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Mezquita

Mezquita, A

Mañá

***0990**

PEREZ IGLESIAS, MARIA BELEN

A.S. de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Narón

Desprazable

***9428**

PEREZ RODRIGUEZ, MARIA PILAR

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Carnota-Lira

Carnota

Mañá

***7321**

POLO TORRES, MARISOL

A.S. de Ferrol

Neda

Neda

Mañá

***7756**

POSE PAZ, MIGUEL ANTONIO

A.S. da Coruña e Cee

Cee

Cee

Mañá

***2374**

QUINTELA VEIGARREDONDA, JOSE MANUEL

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Samos

Samos

Mañá

***5857**

RAJO TOYOS, MONICA TERESA

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Ferrol

Desprazable

***3405**

REAL DIAZ, BELEN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Frades-Ponte Carreira

Frades

Mañá

***8124**

REBOREDO GONZALEZ, MARIA TERESA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Forcarei

Forcarei

Mañá

***2880**

REGUEIRA GARCIA, MARIA BELEN

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Taboada

Taboada

Mañá

***0251**

REGUEIRO FARIÑAS, VANESSA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes

Ordes

Mañá

***9414**

REGUEIRO VARELA, MARIA ELENA

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Arteixo

Tarde

***2119**

REQUEIJO RIVAS, ESTHER

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Mondoñedo

Mondoñedo

Mañá

***1553**

REY LOPEZ, PAULA MARIA

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Carballo

Tarde

***8098**

REY PEREZ, EMILIO

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Avión

Avión

Mañá

***5748**

RODRIGUEZ ENRIQUEZ, CRISTINA

A.S. da Coruña e Cee

Matogrande

Coruña, A

Tarde

***1370**

RODRIGUEZ HERMIDA, ROSA MARIA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Taboada

Taboada

Mañá

***1817**

RODRIGUEZ PEGADO, MARIA SOLEDAD

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Ferrol

Desprazable

***6244**

RODRIGUEZ VAZQUEZ, JOSE MARIO

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Quiroga

Quiroga

Mañá

***2122**

ROSALES BARROS, MARIA DEL MAR

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Sanxenxo

Desprazable

***2355**

SARTAGES MEDRANO, DAVID

A.S. de Pontevedra e O Salnés

O Grove

Grove, O

Mañá

***5852**

SIEIRA DIOS, MARIA BELEN

A.S. de Vigo

A Guarda

Guarda, A

Desprazable

***2910**

SOTO PERALBA, JOSEFINA ISOLINA

A.S. de Ferrol

Cedeira

Cedeira

Mañá

***1351**

SUAREZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Ferrol

Cariño

Cariño

Mañá

***8650**

TREINTA BLANCO, ROBERTO

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro

Viveiro

Mañá

***7242**

TRONCOSO COMESAÑA, EULALIA

A.S. de Vigo

Val Miñor

Nigrán

Desprazable

***6058**

VAZQUEZ MARZAN, MANUEL

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Navia de Suarna

Navia de Suarna

Mañá

***6158**

VAZQUEZ PICON, PATRICIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Arzúa

Arzúa

Mañá

***9908**

VIEITES CABO, BEGOÑA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Outes

Outes

Mañá

***6229**

VILLAVERDE ABRALDES, MARIA ROSARIO

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Dodro

Dodro

Mañá

***1548**

VIZOSO SEIJO, MARIA DEL MAR

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Sanxenxo

Desprazable

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.