Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 110 Venres, 11 de xuño de 2021 Páx. 29164

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 10 de maio de 2021, da Xerencia da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, pola que se lles notifican a varias persoas os prazos de ingreso, en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados nesta área sanitaria.

Por medio desta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES42 0081-5363-20-0001083113 do Banco de Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se produza o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a esta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ás persoas interesadas e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Pontevedra, 10 de maio de 2021

Xosé Ramón Gómez Fernández
Xerente da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés

ANEXO

DNI/NIE/nome

Concepto

Período

Débeda

34982885T

Fra. 202006756

18.12.2020

256,87

009394987Q

Fra. 202100337

28.1.2021

14,52

028924576Y

Fra. 202100338

28.1.2021

82,66

028924576Y

Fra. 202100339

28.1.2021

864,23

035445904Y

Fra. 202100785

23.2.2021

14,52

046092158C

Fra. 202100793

23.2.2021

256,87

077465381R

Fra. 202101151

12.3.2021

268,34

Y02119279G

Fra. 202101289

22.3.2021

5.336,40

035318683K

Fra. 202101290

22.3.2021

69,24

Y07258807K

Fra. 202101291

22.3.2021

4.015,33

X01670546X

Fra. 202101293

22.3.2021

256,87

077483584B

Fra. 202101296

22.3.2021

361,59

Y05925570W

Fra. 202101297

22.3.2021

5.826,55

X01510219Q

Fra. 202101298

22.3.2021

401,94

076712022F

Fra. 202101299

22.3.2021

623,29

Y04574546K

Fra. 202101301

22.3.2021

268,34

044085248K

Fra. 202101302

22.3.2021

401,94

035633242D

Fra. 202031399

10.12.2020

401,94

Viña Ugas Carlos Javier

Fra. 202130063

25.1.2021

1.172,08

035479945F

Fra. 202130257

17.3.2021

401,94

Ono Unibio Karen Harumi

Fra. 202130289

25.3.2021

361,59