Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 110 Venres, 11 de xuño de 2021 Páx. 29079

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2021 pola que se modifica o anexo da Resolución do 12 de maio de 2021 pola que se convoca o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da agrupación profesional de persoal funcionario do persoal laboral fixo de varias categorías pertencentes ao grupo V do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico.

Unha vez publicada a Resolución do 12 de maio de 2021 que se cita na cabeceira (DOG nº 94, do 21 de maio), resulta necesario proceder á modificación dos anexos que figuran nela para adaptalos á realidade dos postos existentes susceptibles de participar no proceso de funcionarización convocado, polo que esta dirección general

DISPÓN:

Incluír os seguintes códigos de posto:

Categoría 011

Limpador/a (...)

NIF

Inicial apelido 1

Inicial apelido 2

Inicial nome

PRC991000127001121

***5830**

A

L

E

PRC991000815700010

***0922**

C

R

J

EDC994090127001061

***2833**

C

R

M

PRC991000436560018

***4931**

C

L

C

MRC992011332700030

***4995**

E

R

M

MRC992010232680030

***1039**

F

A

I

PRC991000815050010

***0968**

F

P

C

PRC991000836030010

***5122**

G

L

M

PRC991000732090010

***6913**

G

G

I

PRC991000815510010

***4352**

H

L

M

MRC992005527560035

***4782**

L

L

M

PRC991000836090010

***6583**

M

S

M

PRC991000836500010

***1246**

O

E

M

EDC994020515770007

***6640**

O

R

L

PRC991000815200010

***6708**

P

B

M

PRC991000715090010

***6150**

P

P

M

PRC991000836330010

***3959**

R

S

M

EDC994030127560012

***1163**

V

L

M

MRC992006227180030

***3276**

V

S

L

EDC994030227001016

***2438**

V

M

M

Categoría 003

Ordenanza. Celador/a (...)

NIF

Inicial apelido 1

Inicial apelido 2

Inicial nome

PSC994080036560385

***6059**

P

C

D

PSC994070115520007

***5545**

R

V

M

Categoría 001

Camareiro/a-limpador/a (...)

NIF

Inicial apelido 1

Inicial apelido 2

Inicial nome

EDC994090136560018

***7565**

D

A

L

EDC994090115350211

***1518**

M

D

B

PSC994090136440257

***3967**

R

V

M

TRC994040227001022

***4745**

V

V

M

Modificar os postos asignados ás seguintes persoas que pasan da categoría 001 (camareiro/a) á categoría 011 (limpador/a):

Categoría 011

Limpador/a (...)

NIF

Inicial apelido 1

Inicial apelido 2

Inicial nome

EDC994030136180010

***8517**

E

Q

M

EDC994020115090010

***6637**

P

B

M

Modificar a categoría asignada á seguinte persoa que pasa da categoría 011 (limpador/a…) á categoría 003 (ordenanza):

Categoría 003

Ordenanza. Celador/a (...)

NIF

Inicial apelido 1

Inicial apelido 2

Inicial nome

CUC995020115001058

***5122**

M

R

M

Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela as persoas interesadas poderán presentar recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da consellería competente en materia de función pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG, consonte a Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou impugnala directamente ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, consonte a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2021

O conselleiro de Facenda
P.D. (Orde 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública