Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 110 Venres, 11 de xuño de 2021 Páx. 29103

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Lugo

EDICTO (712/2020).

Eu, Rafael González Alió, letrado da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Lugo, fago saber que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido por instancia de Mabilde Cabeleira Monteiro contra Valdeorras de Pizarra, S.L., Pizarras La Campa, S.L., Cupiga, S.A., Pebosa, S.A., Pizarras Gallegas, S.A, Pizarras San Gil, S.L.U., Pizarras Intradima, S.L., Aig Europe Limited, en reclamación por ordinario, rexistrado co número de procedemento ordinario 712/2020, se acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Valdeorras de Pizarra, S.L., Cupiga, S.A., Pebosa, S.A., en ignorado paradoiro, co fin de que comparezan o día 15.7.2021, ás 10.00 horas, para a celebración dos actos de conciliación e, de ser o caso, xuízo. Poderán comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e deberán acudir con todos os medios de proba de que intenten valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Advírtese ás destinatarias que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

Así mesmo, acordouse citalo para a súa asistencia ao acto de xuízo, co fin de practicar, se é o caso, a proba de interrogatorio de parte solicitada pola demandante, con apercibimento que, de non comparecer e ser admitida a proba proposta, se poderán ter por certos os feitos da demanda en que interviñese persoalmente e lle resultaren en todo ou en parte prexudiciais.

E para que sirva de citación a Valdeorras de Pizarra, S.L., Cupiga, S.A., Pebosa, S.A., expídese o presente edicto para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Lugo, 13 de maio de 2021

O letrado da Administración de xustiza