Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 111 Luns, 14 de xuño de 2021 Páx. 29437

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Sanidade

CÉDULA do 26 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se notifica o acordo de inicio do expediente sancionador 2021058AE-OU por infraccións en materia sanitaria.

O 23 de marzo de 2021 a xefa territorial da Consellería de Sanidade ditou acordo de inicio do expediente sancionador 2021058AE-OU incoado ao titular do CIF 34534797K, con enderezo na Avinguda Severo Ochoa, nº 7, bloque A-2º, L’Hospitalet de Llobregat, 08906 Barcelona.

Intentada a notificación deste acordo segundo o disposto no artigo 42.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro) e ao non ser posible a súa práctica, por medio desta cédula e segundo o disposto no artigo 44 da dita lei, notifícase ao titular do CIF 34534797K, con enderezo na Avinguda Severo Ochoa, nº 7, bloque A-2º, L’Hospitalet de Llobregat, 08906 Barcelona, o contido do dito acordo de inicio, que figura como anexo para que poida ter coñecemento del.

Así mesmo, fáiselle saber o dereito que o asiste, segundo o disposto na letra f) do artigo 64.2 e no artigo 76 da Lei 39/2015, para presentar alegacións ante a Xefatura Territorial no prazo de 15 días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación desta cédula, lembrándolle o seu dereito a consultar o expediente depositado nas dependencias da Xefatura, sita na avenida de Zamora, 13, Ourense e obter, se é o caso, copia do expediente, segundo o previsto na letra a) do artigo 53.1 da citada Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Advírteselle que, no caso de non efectuar alegacións sobre o contido do dito acordo no citado prazo, o acordo de inicio se considerará proposta de resolución cando conteña un pronunciamento preciso acerca da responsabilidade imputada, cos efectos previstos na letra f) do artigo 64.2 da Lei 39/2015.

Así mesmo, comunícaselle que antes da resolución do procedemento ten dereito a que se apliquen as reducións no importe da sanción establecidas no artigo 85 da citada Lei 39/2015.

Esta cédula expídese para que conste e sirva de notificación ao interesado, en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. Así mesmo, faise constar que a eficacia da notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ourense, 26 de maio de 2021

Laura López del Castillo
Xefa territorial de Ourense

ANEXO

Nº expediente: 2021058AE-OU.

DNI/NIF/CIF 34534797K.

Último enderezo coñecido: Avinguda Severo Ochoa, nº 7, bloque A-2º, L’Hospitalet de Llobregat, 08906 Barcelona.

Feito imputado: infracción da lexislación aplicable en materia sanitaria.

Precepto presuntamente infrinxido: Orde do 7 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Valdeorras e Verín na provincia de Ourense (DOG número 203-Bis, do 7 de outubro de 2020).

Tipificación provisional: leve.

Sanción proposta: trescentos euros (300 €).