Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 111 Luns, 14 de xuño de 2021 Páx. 29418

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2020/40-4).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, e a urxente ocupación que leva implícita da instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.

Denominación: reforma LMT TRO703 e instalación CT Sampaio 2.

Situación: Vigo.

Características técnicas: LMT subterránea a 15 kV con condutor RHZ1, en tres actuacións:

1. 1.487 metros; orixe: LMTS existente na parcela da subestación troncal; final: centro de transformación (CT) proxectado Sampaio 2.

2. 161 metros; orixe: CT proxectado; final: paso aero-subterráneo proxectado, en apoio existente da LMT TRO703 que vai ao CT Picoto.

3. 355 metros; orixe: CT proxectado, final: CT existente Sampaio.

Centro de transformación Sampaio 2, a 250 kVA, con RT 15 kV/400 V, situado en Figueiro, Lavadores, concello de Vigo.

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, avenida María Victoria Moreno, 43, 36003 Pontevedra, no prazo máximo de trinta días contado a partir da última publicación ou notificación individual.

O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa consulta no portal da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar, por escrito, os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular as posibles alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto 1955/2000 anteriormente citado.

Pontevedra, 21 de maio de 2021

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados

Predio 1. Municipio: Vigo; lugar: Figueiro; titular: herdeiros de Fernando Zunzunegui Rodríguez; afección: 35,58 m2 para o centro de transformación e 30,33 m2 para 4,1 metros de liña subterránea.

Predio 2. Municipio: Vigo; lugar: Areeiro; titular: Ernesto Iglesias Pazó; 55,17 m2 para 18,4 metros de liña subterránea.

Predio 3. Municipio: Vigo; lugar: Areeiro; titular: Mercedes Pazó Pino; 27,89 m2 para 9,31 metros de liña subterránea.

Predio 4. Municipio: Vigo; lugar: Areeiro; titular: Purificación Fernández Pérez; 32,83 m2 para 10,97 metros de liña subterránea.

Predio 5. Municipio: Vigo; lugar: Areeiro; titular: Fernando Conde Simón; 16,84 m2 para 5,61 metros de liña subterránea.

Predio 6. Municipio: Vigo; lugar: Areeiro; titular: Manuel Pazó Luis; 35,63 m2 para 11,89 metros de liña subterránea.

Predio 7. Municipio: Vigo; lugar: Areeiro; titular: Ernesto Iglesias Pazó; 35,34 m2 para 13,99 metros de liña subterránea.

Predio 8. Municipio: Vigo; lugar: Areeiro; titular: herdeiros de Aquilino Fernández Rivas; 2,07 m2 por afección de liña subterránea.