Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Mércores, 23 de xuño de 2021 Páx. 31723

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas para o reequilibrio financeiro dos centros especiais de emprego de iniciativa social (CEEIS) e das empresas de inserción laboral (EIL) especialmente afectados pola crise da COVID-19 (código de procedemento TR341Y) (Diario Oficial de Galicia número 32, do 17 de febreiro de 2021).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e do artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas para o reequilibrio financeiro dos centros especiais de emprego de iniciativa social (CEEIS) e das empresas de inserción laboral (EIL) especialmente afectados pola crise da COVID-19 (código de procedemento TR341Y) (DOG núm. 32, do 17 de febreiro de 2021).

As axudas reguladas nesta orde están financiadas con fondos propios da Comunidade Autónoma de Galicia con cargo ás aplicacións 11.04.324C.470.8 e 11.04.324C.481.8.

As axudas concedéronse por un importe total de 172.721,85 € con cargo ao código de proxecto 2020 00082. No anexo pormenorízanse as axudas por beneficiario e indícanse a aplicación orzamentaria do gasto e o importe concedido.

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2021

Covadonga Toca Carús
Directora xeral de Emprego, Traballo Autónomo
e Economía Social

ANEXO

Axudas para o reequilibrio financeiro dos CEEIS e EIL
afectados pola crise da COVID-19

Procedemento TR341Y.

TR341Y: axudas reequilibrio financeiro.

Entidade beneficiaria

Importe concedido

Aplicación orzamentaria

Ilunion Retail y Comercialización, S.A.

40.957,88 €

2021-11-04-324C-470.8

Asociación Aixiña

60.000,00 €

2021-11-04-324C-481.8

Coroceiro EIL, S.L.

13.058,87 €

2021-11-04-324C-470.8

Compostela Inserta EIL, S.L.

2.359,90 €

2021-11-04-324C-470.8

Área 7 Preimpresión Técnica, S.L.

4.051,53 €

2021-11-04-324C-470.8

Artegalia Economía Social, S.L.

16.437,41 €

2021-11-04-324C-470.8

Juan María Empleo, S.L.

7.596,75 €

2021-11-04-324C-470.8

Gráficas Integrales Cogami, S.L.

26.222,51 €

2021-11-04-324C-470.8

ASCM Ferrolterra, S.L.

2.037,00 €

2021-11-04-324C-470.8

Total

172.721,85 €