Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Venres, 25 de xuño de 2021 Páx. 32255

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vilaboa (expediente IN407A 2021/036-4).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, e a urxente ocupación que leva implícita, da instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: Red Eléctrica de España, S.A.

Domicilio social: travesía de Vigo, 204.

Denominación: LMT, CT para servizos auxiliares da S.T. Tomeza.

Situación: Paseo Conde de los Gaitanes, 177, Alcobendas, 28109 Madrid.

Características técnicas:

LMT aérea a 20 kV, con condutor lA-56, de 59 metros de lonxitude, con orixe no apoio A36SJ1H7//66-2 da LMT MUR817 e final no apoio proxectado nº 2, do cal continúa subterránea 1.030 metros, con conductor RHZ1, e finaliza no centro de transformación proxectado. Centro de transformación, a 250 kVA con RT 20 kV/420-240 V, situado no recinto da subestación de Tomeza, concello de Vilaboa.

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións a esta xefatura territorial, avenida María Victoria Moreno, 43, 36003 Pontevedra, no prazo máximo de trinta días a partir da última publicación ou notificación individual.

O proxecto encóntrase dispoñible ao público para a súa consulta no portal da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovacióna (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica).

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar por escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos, así como formular as posibles alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto 1955/2000 anteriormente citado.

Pontevedra, 1 de xuño de 2021

O xefe territorial de Pontevedra
P.A. (Decreto 230/2020, do 23 de decembro;
DOG núm. 5, artigos 36.3 e 37.1)
Eugenio Fernández Piñeiro
Xefe do Servizo de Administración Industrial

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados

Nº de expediente. IN407A 2021/036-4.

Denominación: LMT, CT para servizos auxiliares da S.T. Tomeza.

parcela

Propietario

Referencia catastral

Polígono

Parcela

Servidume de paso de liña

subterránea (m2)

Servidume

de voo (m2)

Zona de seguridade (m2)

Apoios/arqueta

Superficie de apoio, aneis de terra e arquetas (m2)

Superficie de cortas (m2)

Código de

acceso

ao apoio nº

Superficie

de servidume de acceso (m2)

Ocupación temporal (m2)

Natureza do terreo

1

Ana Senra Suárez

María Isabel Senra Vázquez

Hrdos. de Aurelia Senra Suárez

María Isabel Senra Suárez

36058A002003040000LO

2

304

2

N1

20

141

Pasto

2

Manuel Fernández Loureiro

36058A002003840000LU

2

384

11

30

A36SJ1H7//66-2 (existente)

12

47

N1

53

188

Matogueira

3

Hros. de Feliciano Estévez Torres

36058A002003850000LH

2

385

18

30

46

N1

23

97

Matogueira

4

Salvador Rodríguez Montes

36058A002003860000LW

2

386

20

26

N1

12

48

N1

12

97

Matogueira

5

José Piay Pazos

36058A002003690000LK

2

369

7

61

84

Piñeiral

6

José Manuel Malvar González

36058A002003750000LX

2

375

21

23

118

118

Eucalipto

7

Rogelio Pereira Senra

36058A002003780000LE

2

378

17

17

84

84

Matogueira

8

Hros. de Manuel Clemente Cortegoso Martínez

36058A002003810000LE

2

381

21

20

100

100

Matogueira

9

José Filgueira Boullosa

36058A002003820000LS

2

382

12

11

54

5

54

Matogueira

10

Benito Acuña Filgueira

36058A002003910000LB

2

391

1

79

96

N2 e

arqueta 1

10

438

N2

5

478

Labor e piñeiral